ข่าวด่วน

เชียงใหม่ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานแล้ว9.8แสนดอก เร่งทำทะลุ1ล้าน ถวาย ‘พ่อของแผ่นดิน’

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 บริเวณโถงหน้ามุข ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน หรือดอกดารารัตน์ จำนวนกว่า 6,000 ดอก จากคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 34 จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนจอมทองวิทยาคม โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โรงเรียนหอพระ และโรงเรียนห้องสอนศึกษา รวมทั้งหน่วยงานกลุ่มอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ จังหวัดเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ และวิทยาลัยนาฏศิลป์

ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดยตั้งเป้าหมายไว้จำนวน 1 ล้านดอก 1 ล้านดวงใจ น้อมถวาย ‘พ่อหลวงของแผ่นดิน’ โดยฝึกอบรม กลุ่มบุคลากร ผู้นำกลุ่ม ผู้นำชุมชน สมาคม ชมรม อำเภอละ 10 คน เพื่อนำไปขยายผลแก่ประชาชนในพื้นที่ เปิดโอกาสให้ชาวเชียงใหม่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลในพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร โดยมีประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในอำเภอต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมฝึกทำดอกไม้จันทน์เป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตามล่าสุดจากการรวบรวมข้อมูลจาก 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานแล้วรวม 982,495 ดอก และทยอยนำมามอบให้กับจังหวัดเชียงใหม่ และรวบรวมไว้ที่ 24 อำเภอ เพื่อเตรียมทูลเกล้าฯ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ตุลาคม 2560 พร้อมกันทั่วประเทศ

ซึ่งในระหว่างนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังรณรงค์ให้จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทยเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. (เฉพาะวันจันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี) และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ ชั้น 3 Education Zone (หน้า Sup Zero) ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซ่า แอร์พอร์ต ชั้น 3 โซนลิฟท์แก้ว ห้างสรรพสินค้าเมญ่า ชั้น 3 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 18.00 น. (เฉพาะศุกร์, เสาร์, อาทิตย์) และคาดว่าจังหวัดเชียงใหม่จะประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานเกินเป้าหมายที่วางไว้ 1 ล้านดอกได้อย่างแน่นอน

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน