ข่าวด่วน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงฯ-ปชช.ชาวเชียงใหม่ ร่วมปลูกข้าวเทิดพระเกียรติฯ ‘วันแม่’สืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) นำโดย ดร.เมธี พยอมยงค์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานเปิดกิจกรรม ‘ปลูกข้าว’ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมีเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และนักท่องเที่ยว ร่วมเรียนรู้วิธีการปลูกข้าวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับกิจกรรม ‘ปลูกข้าว’ ในครั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) นำข้าวธัญโอสถ ซึ่งเป็นกลุ่มพันธุ์ข้าวที่มีสรรพคุณทางยา มีสารต้านอนุมูลอิสระ และธาตุเหล็กสูง ประกอบด้วย ‘ข้าวไรซ์เบอรี่’ พันธุ์ข้าวที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและคณะกรรมการกรมวิจัยแห่งชาติร่วมกันวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมา โดยการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวหอมนิลและข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทำให้ได้ข้าวพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะเด่นประจำสายพันธุ์ คือ เมล็ดข้าวมีสีม่วงเรียวยาวและมีผิวที่มันวาว สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ‘ข้าวสินเหล็ก’ พันธุ์ข้าวที่ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวหอมนิลกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 เหมาะต่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน มีใยอาหารสูง อุดมไปด้วยธาตุเหล็ก และ ‘ข้าวพันธุ์ กข69’ หรือทับทิมชุมแพ เป็นข้าวที่ได้จากการการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวขาวดอกมะลิ 105 และข้าวสังข์หยดพัทลุง มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง

อย่างไรก็ตามในวันเดียวกันนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานจากกรมการข้าว จำนวน 2 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 และพันธุ์ กข 41 จำนวนรวม 1,500 ซอง พร้อมชมนิทรรศการข้าวจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ นิทรรศการผู้นำเกษตรกรจากชุมชนบนพื้นที่สูง เพื่อเรียนรู้ความสำเร็จของเกษตรกรตัวอย่าง ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ที่นำไปส่งเสริมและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร ให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้ชมอีกด้วย

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน