ข่าวด่วน

สวนสัตว์เชียงใหม่ พาเด็กบ้านห้วยต้ม ชมโลกใต้น้ำ

ชมฟรี!.. สวนสัตว์เชียงใหม่ และ เชียงใหม่ซู อควาเรียม ใจดี ให้ความอนุเคราะห์น้อง ๆ นักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 192 คน จากโรงเรียนบ้านห้วยต้ม ชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ.ลี้ จ.ลำพูน เข้าชมฟรี เนื่องจากน้องๆ อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้น้องๆ ได้มีโอกาสศึกษาโลกใต้น้ำ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญเกี่ยวกับสัตว์น้ำจืด และน้ำทะเล ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อเด็กๆด้อยโอกาสให้ได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติและสัตว์ป่า

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน