ข่าวด่วน

สวนสัตว์เชียงใหม่ ‘MOU’โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้างแหล่งเรียนรู้-ดูแลเครือข่าย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยเครือข่ายความร่วมมือแหล่งเรียนรู้ และนันทนาการสำหรับครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการและเยาวชน ระหว่างนายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ กับนายสุมนต์ มอนไข่ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ โดยมีผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วมเป็นพยานในพิธีลงนามดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 2 สวนสัตว์เชียงใหม่

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน