ข่าวด่วน

ถึงมือแล้ว ‘ปันหนังสือเพื่อน้องรักการอ่าน’ น้ำใจจากมช.สู่เชียงดาว-เชียงใหม่

นางพนิดา จอมจันทร์ยอง ผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ส่งมอบมอบหนังสือที่ได้รับบริจาคให้แก่เด็กๆ และชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านห้วยปง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และห้องสมุดชุมชนของหมู่บ้าน ตาม โครงการ ‘ปันหนังสือเพื่อน้องรักการอ่าน’ จัดโดยโครงการ Happy Workplace หรือ Happy Society กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มช. ส่งนอกจากนี้ยังแบ่งหนังสือบางส่วนไปยัง กศน. เชียงดาว เพื่อกระจายโอกาสการเรียนรู้ให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามหากท่านที่สนใจร่วมโครงการ ‘ปันหนังสือเพื่อน้องรักการอ่าน’ ยังสามารถจัดส่งหนังสือมาได้ที่กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งต่อหนังสือที่ท่านรักผ่านไปยังเด็กๆ และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน