ข่าวด่วน

โขนผู้พิการ ครั้งแรกของประเทศ

“แม้จะไม่ได้ยินเสียง แต่พวกเขาบังคับจังหวะด้วยหัวใจ”
คลิป_โขนผู้พิการ แห่งแรกของประเทศ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ / รายละเอียดที่ http://www.hedlomnews.com/?p=19370

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน