ข่าวด่วน

เครื่องเงินใจกลางเมือง (2)

My way:) No.45 พาไปดูแนวคิดในการสืบสานภูมิปัญญาของชุมชนย่านวัวลาย ผ่านกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนา..สอนงานศิลป์ให้คนรุ่นใหม่