ข่าวด่วน

ตั้งเครื่องสูบน้ำ-ผลักดันน้ำ เปิดทางระบายรับฝนหนักเชียงใหม่

มทบ.33 พร้อมหน่วยร่วม ติดตั้งเครื่องสูบ-ผลักดันน้ำ เปิดทางระบายน้ำรับฝนหนักเชียงใหม่

กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย มทบ.33ค่ายกาวิละเชียงใหม่ พร้อมหน่วยร่วม สำนักชลประทานที่1 ,ปภ.,เทศบาลฯ ร่วมซักซ้อมแผนช่วยเหลือประชาชน และติดตั้งเครื่องสูบ-ผลักดันน้ำพร้อมขุดรอกเปิดทางระบายน้ำ บริเวณทางลอดป่าแดด และสะพานจุดตัดคลองแม่ข่าและถนนมหิดล เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับในที่อุตุฯคาดว่าจะตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่เชียงใหม่และภาคเหนือ 3วันนี้(25-27พค.60)

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน