ข่าวด่วน

เครื่องเงินใจกลางเมือง

My way:) No. 44 พบกับภูมิปัญญาชุมชนย่านวัวลาย แหล่งรวมงานเครื่องเงินที่มีเอกลักษณ์ และเสน่ห์ของล้านนา สร้างสรรค์ด้วยฝีมือและใจรักษ์ของช่างทำเครื่องเงิน หรือ สล่าคัวเงินเชียงใหม่