ข่าวด่วน

‘พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์’ พระราชทานของเล่น-เครื่องอุปโภคบริโภคผู้ป่วยเด็กรพ.อมก๋อย-เชียงใหม่

เมื่อเวลา 14.15 น. วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ที่โรงพยาบาลอมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงโปรดให้ ร.อ.ไพบูลย์ สุขเจตนี เป็นผู้แทนพระองค์มอบตุ๊กตาจำนวน 199 ตัว และเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 100 ชุด ให้กับผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลอมก๋อย โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้บริหารโรงพยาบาลอมก๋อย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวอำเภออมก๋อยทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีและต่างรู้สึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร สร้างความปลาบปลื้มแก่พี่น้องประชาชนและผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลอมก๋อยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้

ทั้งนี้โรงพยาบาลอมก๋อย มีฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2526 โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือสถานีอนามัยจำนวน 11 แห่ง สถานบริการสาธารณสุขชุมชนซึ่งเป็นสถานที่บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในยามบ้านที่ห่างไกลจำนวน 25 แห่ง นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างจำนวน 1 แห่ง ที่ตำบลแม่ตื่น โดยอยู่ห่างจากโรงพยาบาลอมก๋อยเป็นระยะทาง 78 กิโลเมตร ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 โรงพยาบาลอมก๋อยมีผู้รับบริการเป็นผู้ป่วยนอกจำนวน 84,381 ราย ผู้ป่วยในจำนวน 5,013 ราย โดยโรคที่พบมาก 5 อันดับแรกของผู้ป่วยนอก ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจส่วนต้น โรคปอดบวม โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังภาวะตัวเหลืองในเด็ก และไข้รากสาดน้อย สำหรับเด็กที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลอมก๋อยในปี 2559 จำนวนผู้ป่วยนอก 5,251 คน รวม 13,725 ครั้ง ผู้ป่วยในจำนวน 1,417 คน รวม 1,931 ครั้ง

สำหรับอำเภออมก๋อย มีที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของจังหวัดเชียงใหม่ เมืองจังหวัดเชียงใหม่ระยะทาง 179 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 2,099 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งสิ้น 60,894 คน 20,244 ครัวเรือน ประชากร 80% เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงรองลงมา ได้แก่ เผ่าลาหู่หรือมูเซอ เผ่าม้ง และมีชาวไทยพื้นราบหรือคนพื้นเมือง 20%

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน