ข่าวด่วน

แม่ทัพน้อยที่3ห่วง ‘ลาหู่’ติดยาเสพติดเพิ่ม เลือกพื้นที่ไชยปราการ-เชียงใหม่นำร่องสร้างความเข้มแข็ง-พัฒนาคุณภาพชีวิต

แม่ทัพน้อยที่3ห่วง ‘ลาหู่’ติดยาเสพติดเพิ่ม เลือกพื้นที่ไชยปราการ-เชียงใหม่นำร่องสร้างความเข้มแข็ง-พัฒนาคุณภาพชีวิต
 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ( ศป.ปส.ชน. ) จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฏรชาวไทยภูเขา ( ลาหู่ ) ต้านยาเสพติด ห้วงวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2560 ณ. วัดป่าไม้แดง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ โดยมี พล.ท.ธนา จารุวัต แม่ทัพน้อยที่ 3 /ผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ให้กับราษฏรชาวไทยภูเขา ( ลาหู่ ) จากจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 50 คน จากจังหวัดเชียงรายและจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวม 100 คน
 

พล.ท.ธนา กล่าวว่า เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า ราษฏรชาวไทยภูเขาหลายกลุ่มเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นจำนวนมาก  จึงมีความจำเป็นที่ภาครัฐจะต้องสร้างความเข้มแข็งให้  เพื่อให้ราษฏรชาวไทยภูเขา มีความเข้มแข็งต่อสู้กับปัญหายาเสพติด โดยการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น    โดยการอบรมครั้งนี้ศูนย์ฯ ต้องการให้ราษฏรชาวไทยภูเขา ( ลาหู่ )  จำนวน  200 หมู่บ้าน สมาชิกกว่า 200,000 คน  ในประเทศ ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามต่อความเป็นอยู่ในวิถีชีวิตของตนเองที่สร้างปัญหาเกิดขึ้น โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด ปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ ดิน น้ำ ป่า ในพื้นที่รวมถึงรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงยั่งยืนต่อไป  ทั้งนี้ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ( ศป.ปส.ชน. ) จะนำร่องให้กับชาวไทยภูเขา ( ลาหู่ ) พื้นที่ อ.ไชยปราการก่อน จากนั้นจะขยายโครงการชาวไทยภูเขาเผ่าอื่นๆต่อไปในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติด

“เนื่องจากการผลิตยาเสพติดมีจำนวนมากขึ้น จึงต้องมีการเร่งระบายยาเสพติดผ่านทางกลุ่มว้า โกกั้ง มูเซอ และอาข่าในประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น  ซึ่งปีนี้ถือว่าทุกภาคส่วนได้ให้ร่วมมือกันในการสกัดกั้นมากขึ้น และคาดว่ามียาบ้าที่สกัดกั้นไม่ต่ำกว่า 150 ล้านเม็ด ทั้งนี้ครึ่งปีที่ผ่านมา สามารถสกัดกั้นยาบ้าได้กว่า 60 – 70 ล้านเม็ด เชื่อว่าการแพร่ระบาดยังคงมีอยู่ ดังนั้นต้องช่วยกันลดปริมาณผู้เสพให้ได้

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน