ข่าวด่วน

รูปแบบโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะต้นแบบทางเลือกล่าสุด

โครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะต้นแบบทางเลือก 2 แบบล่าสุด  ตามโครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ ที่คณะวิศวะฯ มช. ดำเนินการจบสิ้น /ในเดือนมิถุนายนนี้ พร้อมส่งให้สนข.  เตรียมส่งให้กระทรวงคมนาคม ชงเข้า ครม.พิจารณาต่อไป 

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน