ข่าวด่วน

สวนสัตว์เชียงใหม่เปิด ‘Summer Camp’หนุนเยาวชนเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่า

สวนสัตว์เชียงใหม่เปิด ‘Summer Camp’หนุนเยาวชนเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่า

วันที่ 26 เมษายน 2560 สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยนายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมกับนายสุรพันธ์ หอมขจร ผู้แทนบริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด ร่วมกันเปิดโครงการ Chiang Mai  Zoo Summer Camp รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างตั้งแต่ 26-28 เมษายน 2560 โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 38 คน ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนอายุ 7-12 ปี ได้ใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนเข้ามาเรียนรู้ความเป็นอยู่ของสัตว์ป่า ใกล้ชิดกับสัตว์ รับรู้ถึงประโยชน์และความสำคัญของสัตว์ป่า ตลอดจนให้เด็กๆ มีจิตสำนึกรักสัตว์ ณ ห้องโถงอาคารโสภณ ดำนุ้ย สวนสัตว์เชียงใหม่

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน