ข่าวด่วน

ผู้ว่าฯขอบคุณกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมดูแลชาวบ้านตลอด ‘สงกรานต์’2560 เผยตัวเลขเสียชีวิต-บาดเจ็บจากเมา-ขับเร็ว

ผู้ว่าฯขอบคุณกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมดูแลชาวบ้านตลอด ‘สงกรานต์’2560 เผยตัวเลขเสียชีวิต-บาดเจ็บจากเมา-ขับเร็ว

วันที่ 18 เมษายน 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 พร้อมปิดศูนย์ฯ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ หลังรับฟังการประชุมคณะกรรมการจากส่วนกลางที่มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน

โดยที่ประชุมรับทราบข้อมูลพื้นฐานพบว่าเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายรอง เกิดเหตุกับรถจักรยานยนต์และรถกระบะ เป็นคนในพื้นที่มากกว่านักท่องเที่ยว จากสาเหตุขับรถเร็ว เมาสุรา ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และไม่สวมหมวกนิรภัย บนถนนในเขต อบต.หมู่บ้าน ซึ่งปีนี้ประชาชนนิยมเล่นน้ำสงกรานต์ในจุด zoning และในชุมชน มีด่านครอบครัวและด่านชุมชนที่ช่วยสกัดกั้นการเกิดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี คุมเข้มการจัดงานรื่นเริงในช่วงเทศกาล และขอความร่วมมือกรมประชาสัมพันธ์รณรงค์งดดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ รวมทั้งงดจัดงานที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในตลอดทั้งปี และสร้างการรับรู้ในโทษและพิษภัยจากแอลกอฮอล์อีกด้วย พร้อมกันนี้ได้กล่าวขอบคุณทหาร ตำรวจ และผู้เกี่ยวข้องที่ทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มที่

นายปวิณ กล่าวว่า สถานการณ์ในครั้งนี้ เกิดจากสภาพแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ มีผู้โดยสารเดินทางวันละกว่า 4 หมื่นคน มีนักท่องเที่ยวเข้าออกผ่านท่าอากาศยานตลอดเทศกาลกว่า 2 หมื่นคน มีประชาชนในพื้นที่เดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก ผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัยทำให้มีความเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุสูง กวดขันจับกุมผู้จำหน่ายสุราให้กับเด็ก พักใบอนุญาตจำหน่ายสุราที่จำหน่ายสุราให้แก่เด็ก ซึ่งเกิดบนถนนสายรอง ส่วนสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุใน จ.เชียงใหม่ครั้งนี้ มาจากเมาสุรา ขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย หลับใน เสียหลักชนเกาะกลาง ล้มเอง หลบสุนัขวิ่งตัดหน้า มีฝนตกถนนลื่นและทัศนวิสัยไม่ดี จึงขอให้นำสาหตุหลักไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป ซึ่งจะเข้มงวดกับการออกใบอนุญาตจำหน่ายสุราชั่วคราวให้มากขึ้น ทั้งพร้อมขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน