ผู้ว่าฯนำชาวเชียงใหม่ สรงน้ำสักการะ ‘กู่เจ้าหลวง’2560 /นาฏศิลปฯจัดใหญ่ แสง สี เสียง ‘ดารารัศมี–จักรีวงค์’

ผู้ว่าฯนำชาวเชียงใหม่ สรงน้ำสักการะ ‘กู่เจ้าหลวง’2560 /นาฏศิลปฯจัดใหญ่ แสง สี เสียง ‘ดารารัศมี–จักรีวงค์’

เมื่อเวลา 17.39 น.วันที่ 17 เมษายน 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคุณเจ้าดารารัตน์ ณ ลำพูน และเจ้าวรจักร ณ เชียงตุง นำเจ้านายฝ่ายเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวเชียงใหม่จัดริ้วขบวนจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวเชียงใหม่ อัญเชิญเครื่องสักการะประกอบด้วย ต้นดอก ต้นเทียน ต้นผึ้ง หมากสุ่ม หมากเบ็ง และน้ำขมิ้นส้มป่อย

โดยขบวนอัญเชิญฯ เดินเท้าจากหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เข้าสู่บริเวณพิธีหน้า ‘กู่เจ้าหลวง’ วัดสวนดอกวรวิหาร (พระอารามหลวง) สถานที่บรรจุอัฐิเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ 9 พระองค์ และพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ด้วยรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาที่เจ้าหลวงเชียงใหม่และทายาทที่ร่วมกันกอบกู้อิสรภาพและปกครองล้านนาให้อยู่เย็นเป็นสุขมาตราบจนทุกวันนี้ ชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าจึงพร้อมใจกันมาร่วมพิธีในวันนี้

ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ และคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ ประกอบพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ เป็นประจำทุกปี ณ บริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ และโดยเฉพาะพระราชชายาเจ้าดารารัศมีฯ ซึ่งโปรดให้สร้างอัฐิเจดีย์ หรือกู่ สำหรับบรรจุพระอัฐิ และอัญเชิญพระอัฐิของพระประยูรญาติที่ล่วงลับไปแล้วมาไว้รวมกันในที่เดียวกัน

ต่อมาเวลา 19.00 น. วันที่ 17 เมษายน 2560 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดแสดงแสง สี เสียง Mini light and sound เรื่อง ‘กู่เจ้าหลวง – ดารารัศมี – จักรีวงค์’ ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ เทิดพระเกียรติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี น้อมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ตลอดจนส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน

โดยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติรับแสดงในบทบาท ‘พระราชชายาเจ้าดารารัศมี’ เป็นปีที่ 2 พร้อมทีมแพทย์มือหนึ่งของภาคออร์โธปิดิกส์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในบทบาทเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ในสมัยต่างๆ

อย่างไรก็ตามภายหลังเสร็จสิ้นการแสดงนางระย้า เหลือหลาย มิสซิสไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2016 เจ้าของแบรนด์ RAYA กระเป๋ายี่ห้อหรูของไทย เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ด้วย

ชมคลิปได้ที่ https://youtu.be/ETaqy7HEe7A

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน