เปิด ‘ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่60’ อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ประดิษฐานรถบุษบก แห่รอบเมืองให้ปชช.-นักทท.ร่วมสรงน้ำ

เช้าตรู่ วันที่ 13 เมษายน 2560 ชาวเชียงใหม่ร่วมทำบุญตักบาตรถวายแด่พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และคณะสงฆ์สามเณร 90 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเทศกาล ‘ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2560’ หรือ 721 ปีเวียงเจียงใหม่

โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ คหบดี ผู้นำชุมชน ครูอาจารย์ ตลอดทั้งนักท่องเที่ยวและเหล่าสื่อมวลชนจำนวนมาก ถ่ายทอดบรรยากาศสดสู่ประชาชนทั่วประเทศ และได้ร่วมฟังการเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรอันเป็นประเพณีล้านนาที่สืบทอดจากบรรพบุรุษล้านนา ยังความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและการดำเนินชีวิตสืบไป

ต่อมาในเวลา 08.09 น. นายปวิณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ‘ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ปี 2560 หรือ 721 ปี เวียงเจียงใหม่ สุขก๋ายเย็นใจ๋ ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์’ เพื่อสืบสานประเพณีงานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

โดยมี นายทัศนัย บุรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กงสุลต่างประเทศประจำเชียงใหม่ คหบดี ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง พร้อมกับอ่านสารของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อด้วยการกล่าวปราศัยให้เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมมือช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามนี้ให้คงอยู่คู่เวียงเชียงใหม่สืบไป และลั่นกลองสะบัดชัย เป็นการเปิดงานเทศกาลป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ หรือพระสิงห์หลวงในศรัทธาชาวล้านนาเพื่อลงประดิษฐานบนรถบุษบก จากพระวิหารลายคำ ในวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ก่อนแห่แหนให้ประชาชนได้กราบสักการะบูชาในเทศกาลป๋าเวทีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560 หรือ 721 ปีเวียงเชียงใหม่  

โดยพร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการขั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ตลอดทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ที่มาร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ศรัธทาเลื่อมใสมาแต่อดีตกาล

ก่อนที่จะเคลื่อนรถบุษบกแห่ไปรอบเมือง และเปิดโอกาสให้ผู้ศรัทธาได้กราบถวายสักการะสรงน้ำส้มป่อยยังความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวสืบไป อันเป็นการเริ่มต้นแห่งเทศกาลป๋าเวทีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ (สงกรานต์เชียงใหม่) ประจำปี 2560

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน