ข่าวด่วน

การท่าฯเชียงใหม่มอบ ‘ขันเงิน’ที่ระลึกสงกรานต์เชียงใหม่ ผอ.เผยนักท่องเที่ยวเพิ่ม16.73%

การท่าฯเชียงใหม่มอบ ‘ขันเงิน’ที่ระลึกสงกรานต์เชียงใหม่ ผอ.เผยนักท่องเที่ยวเพิ่ม16.73%
   

วันที่ 12 เมษายน 2560 น.อ.วิสูธ จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นำผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้แทนสายการบิน ส่วนราชการ และผู้ประกอบการ ร่วมกันต้อนรับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน พร้อมร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย ณ ห้องโถงผู้โดยสาร อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ด้วยการแสดงฟ้อนรำ การแสดงดนตรีพื้นเมือง การสาธิตตัดตุงไส้หมู ซึ่งเป็นตุงที่ใช้ปักกองทรายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และการตั้งจุดสรงน้ำพระ ณ บริเวณห้องโถงผู้โดยสาร ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ
    
น.อ.วิสูธ กล่าวว่า การให้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่เตรียมพร้อมทั้งด้านบุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยบูรณาการร่วมกันกับทหาร ตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ และป้องปรามการฉวยโอกาสลักลอบกระทำสิ่งผิดกฎหมาย นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงจะอยู่ประจำในพื้นที่เพื่อกำกับดูแลและประสานสั่งการอย่างใกล้ชิด รวมทั้งขอความร่วมมือจากสายการบิน ด่านศุลกากร และด่านตรวจคนเข้าเมือง เตรียมพร้อมให้บริการอย่างเต็มขีดความสามารถ

“ทั้งนี้ในระหว่างวันที่ 5-18 เมษายน 2560 คาดว่าจะมีเที่ยวบินที่ทำการบินเฉลี่ย 208 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 12.87% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และมีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยประมาณวันละ 27,000 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 16.73% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว”

น.อ.วิสูธ กล่าวอีกว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีผู้โดยสารเดินทางมาใช้บริการจำนวนมาก ประกอบกับท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในเส้นทางเชื่อมต่อกับถนนรอบคูเมือง ซึ่งเป็นบริเวณที่จะมีประชาชนไปเล่นน้ำสงกรานต์จำนวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อการจราจรโดยรอบ จึงขอแนะนำให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมายังท่าอากาศยานเชียงใหม่ ล่วงหน้ามากกว่าปกติ เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน และขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการจำกัดของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นเครื่องอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการผ่านขั้นตอนการตรวจค้น  

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน