ข่าวด่วน

ผุด ‘ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน’แห่งแรกของประเทศไทย เปิดตลาดนัด ‘ยิ้มสู้-Yimsoo Market’เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

ผุด ‘ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน’แห่งแรกของประเทศไทย เปิดตลาดนัด ‘ยิ้มสู้-Yimsoo Market’เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

เปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการ ‘ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน’ แห่งแรกของประเทศไทย โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู ร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ พร้อมเปิดตลาดนัด ‘ยิ้มสู้’ หรือ Yimsoo Market เป็นศูนย์รวมสินค้าการเกษตรของคนพิการ ด้วยมุ่งมั่นส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน เพื่อให้เกิดการจ้างงานและพัฒนาอาชีพคนพิการตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ที่เน้นการบูรณาการและเชื่อมโยงความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้คนพิการสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสมศักดิ์ศรี เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 เมษายน 2560 ณ ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โดยภายในงานตลาดนัดยิ้มสู้ ครั้งที่ 1 มหกรรมกินเห็ด จิ้งหรีดทอด ผักปลอดสาร จัดเป็นโซนที่น่าสนใจ แบบ ‘เที่ยวไป กินไป ได้ความรู้ ต้องดูทุกโซน’ เราจะก้าวไปด้วยกัน ‘ยิ้มสู้’ นิทรรศการ สินค้าของคนพิการ และการฝึกอาชีพอิสระให้กับคนพิการ แปลงสาธิตการปลูกผักไร้ดิน การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน การเลี้ยงจิ้งหรีด และผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากหลาย อาทิ จิ้งหรีดทอด เห็ดสวรรค์ ผักสด

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในการเปิดศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนแห่งแรกของไทยว่า คนพิการในประเทศไทยที่จดทะเบียนมีกว่า 1.6 ล้านคน แต่มีงานทำเพียง 2 แสนกว่าคนเท่านั้น หรือเฉลี่ย 29% ทำให้ยังมีผู้พิการอีกมากที่ไม่มีงานทำ โครงการนี้จะช่วยครอบครัวคนพิการแบบบูรณาการอย่างสมบูรณ์แบบ เพราะช่วยสร้างรายได้ให้ผู้พิการอย่างแท้จริง ด้วยสินค้าภายใต้แบรนด์ ‘ยิ้มสู้’

ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ กล่าวว่า น่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับคนพิการ ที่ภาคเอกชนให้ความสำคัญกับการสร้างอาชีพให้แก่คนพิการ ถือเป็นมิติใหม่ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน แม่ริม มีพื้นที่ประมาณ 7  ไร่ ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำต้น ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยในปีนี้ตั้งเป้าหมายจะฝึกอาชีพให้กับคนพิการ 6 หมวดวิชาได้แก่ การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน การเลี้ยงจิ้งหรีด การปลูกผักไร้ดิน การแปรรูปเห็ด การแปรรูปจิ้งหรีดและการตลาด มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 4 รุ่นในแต่สาขาอาชีพจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งมีทั้งคนพิการและผู้ดูแล โดยมีระยะเวลาการฝึกรุ่นละ 6 เดือน ในอนาคตศูนย์ฯ จะเปิดรับผู้พิการในภูมิภาคอาเซียนเข้าฝึกอบรม รวมทั้งพยายามผลักดันให้ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานในระดับภูมิภาคและเป็นโมเดลให้กับประเทศอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการในประเทศของตน โดยอนาคตจะมุ่งสุ่การขายออนไลน์ให้ได้ หากสำเร็จถือเป็นการ ‘ทำบุญมหาชน’ ได้บุญช่วยคนพิการกันทั้งประเทศ

ศาสตราจารย์วิริยะ กล่าวว่า ปัจจุบันมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการมีศูนย์ฝึกอาชีพอยู่ 3 แห่งคือ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร อ.แม่ริม และ อ.เชียงดาว มีพื้นที่กว่า 70 ไร่ อนาคตจะเพิ่มอีก 2  แห่ง ได้แก่ จ.เชียงราย อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม เพื่อขยายโอกาสให้คนพิการในพื้นที่ต่างๆได้รับการฝึกอบรม พร้อมกับขยายออกไปยังพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศเพิ่มขึ้นอีกด้วย

“ผมหวังว่าผู้พิการที่ได้รับโอกาสฝึกอาชีพกับศูนย์แห่งใหม่นี้จะสามารถกลายเป็นผู้ให้ต่อไปหลังจากสิ้นสุดการอบรมแล้ว โดยนำความรู้ที่ได้มา ไม่เพียงเพื่อใช้เลี้ยงชีพตนเองและลดภาระครอบครัว แต่ยังช่วยส่งต่อความรู้และทักษะที่ได้มาให้กับผู้อื่น ทั้งผู้พิการและผู้ไม่พิการได้มีโอกาสสร้างอาชีพแก่ตนเองอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป”

ในขณะที่ นายเย็น มาชมภู อายุ 66 ปี ผู้ดูแลคนพิการจาก จ.น่าน บอกว่า ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมโครงการฯ เพราะเป็นกำลังใจที่ดีต่อตนเองและครอบครัวหลังจากที่คิดว่าตนเองไม่มีค่าอะไรในสังคม แต่หลังจากนี้ลุงจะมีอาชีพและรายได้ที่แน่นอน เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้จริง โดยการลงมือทำทุกอย่างด้วยตัวเอง

ส่วนนายประทิน แก้วเจริญ อายุ 60 ปี จาก อ.แม่ลาว จ.เชียงราย กล่าวด้วยรอยยิ้มว่า ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ทำให้กระดูกสันหลังหลุด เดินไม่ได้มา 12 ปีแล้ว ทุกข์มาก เพราะทำอะไรไม่ได้เหมือนคนปกติ แต่จากนี้ลุงจะมีชีวิตใหม่ ด้วยการนำวิชาที่อบรม ปลูกผักเพื่อสุขภาพไฮโดรโพนิกส์ เลี้ยงจิ้งหรีด และเห็ดนางฟ้าภูฏาน ไปต่อยอดเพื่อจำหน่ายได้ทั้งสดและแปรรูป ในระยะเวลาสั้นๆ โดยมีตลาดรับซื้อแน่นอนในศูนย์ฯ

ทั้งนี้โครงการ ‘ยิ้มสู้ มาร์เก็ต’ จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีสถานประกอบการที่ใจดีสนับสนุน นอกจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่เป็นโต้โผใหญ่ ยังประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 10,950,000 บาท บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน ) 5,382,000 บาท บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 2,376,000 บาท และผู้พิการที่ผ่านประสบการณ์และประสบความสำเร็จในชีวิตแล้ว แม้จะไม่ได้มอบเป็นตัวเงิน แต่มอบกำลังใจและต้องการสร้างโอกาสให้กับเพื่อนผู้พิการด้วยกัน

ซึ่ง ดร.อธิป อัศวานันท์ ผู้บริหารด้านพัฒนาความยั่งยืนภาคกิจกรรมสัมพันธ์และการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้อำนวยการด้านการพัฒนานโยบายเชิงกลยุทธ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรูให้ความสำคัญกลุ่มคนเปราะบางมาโดยตลอด เพื่อพัฒนาศักยภาพ สร้างความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ และส่งเสริมและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ อีกทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเครือฯ ตามแนวทางของ UN Sustainable Development Goals (SDGs) ปัจจุบันเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือมีการจ้างคนพิการเข้าทำงาน และสนับสนุนคนพิการในการฝึกอบรมอาชีพกว่าพันอัตรา การร่วมมือกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการครั้งนี้ เป็นความตั้งใจของเครือฯ และกลุ่มทรู ที่จะช่วยให้ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดีขึ้น มีอาชีพที่มั่นคงและรายได้ที่ยั่งยืน โดยกลุ่มทรูได้สนับสนุนการจ้างงานคนพิการในมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการรวมทั้งสิ้น 39 คน ซึ่งทั้งหมดถือเป็นพนักงานทรู รวมเป็นเงินราว 5.38 ล้านบาท บริษัทคาดว่า พนักงานทั้งหมดนี้ จะช่วยกันทำงานและผลักดันโครงการของมูลนิธิฯให้เป็นจริงขึ้นมาตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ส่วนนายมนตรี คงตระกูลเทียน รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และคณบดีคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ในฐานะที่เครือเจริญโภคภัณฑ์มีองค์ความรู้ด้านเกษตรและความเชี่ยวชาญด้านการจัดการและนวัตกรรม บริษัทจึงรู้สึกยินดีที่ได้เข้าร่วมสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน โดยจะถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงนวัตกรรมการเกษตรด้านต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลโครงการฝึกอาชีพคนพิการ มาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพและมีมูลค่าทางการตลาดให้สูงขึ้น

‘ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน’ แห่งแรกของประเทศ และตลาดนัด ‘ยิ้มสู้’  จึงเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน..เพื่อผู้พิการอย่างแท้จริง

จินตนา กิจมี เรื่อง / ขวัญดาว จิตรพนา ภาพ
สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน