ข่าวด่วน

English in (My) Daily Life_smog

มาเรียนคำศัพท์ สำนวนภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กับการดูแลตัวเองในเมืองแห่งหมอกควันกับครูอ้อนะคะ

Let’s learn English and ways to take care of yourself in the city of smog with “Kru Aor”.