ข่าวด่วน

กรมวิชาการเกษตรร่วมรำลึก-ตามรอยที่พ่อสร้าง ชมดอกนางพญาเสือโคร่งบานสะพรั่งที่ ‘ขุนวาง’

กรมวิชาการเกษตรร่วมรำลึก-ตามรอยที่พ่อสร้าง ชมดอกนางพญาเสือโคร่งบานสะพรั่งที่ ‘ขุนวาง’

นายอุทัย นพคุณวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 13-20 มกราคม 2560 กรมวิชาการเกษตร ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงาน ‘ตามรอยที่พ่อสร้าง’ ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) อ.ขุนวาง จ.เชียงใหม่ เพื่อตามรอยพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพลิกฟื้นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ให้กลายมาเป็นสถานีทดลองเกษตร ในการทดลองและพัฒนาพันธุ์พืชที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่สูง ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขาในพื้นที่ ทำให้มีอาชีพที่มั่นคงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
 

ภายในงานประชาชนและนักท่องเที่ยวจะได้ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ‘ตามรอยที่พ่อสร้าง’ น้อมนำพระราชบัญญัติ และพระราชกรณียกิจที่สำคัญ ตลอดจนการดำเนินงานสนองพระราชดำริไปสู่การขยายผลสู่เกษตรกรหลายพื้นที่มาจัดแสดง ได้แก่ นิทรรศการตามรอยที่พ่อสร้าง เป็นนิทรรศการแสดงถึงประวัติการเสด็จพระราชดำเนินและการส่งงานในพื้นที่วิชาการเกษตร รวมไปถึงการแสดงการสาธิตองค์ความรู้ของกรมวิชาการเกษตร การชง ชิม กาแฟ ชา บ๊วย การแปรรูปมะคาเดเมีย การเก็บเกี่ยวแปรรูปกาแฟคุณภาพ การขยายพันธุ์พืชจากงานวิจัยขยายผลสู่เกษตรกร นิทรรศการงานวิจัย ของกรมวิชาการเกษตรกร ที่ขยายผลไปสู่เกษตรกร ได้แก่ ‘กาแฟพ่อจากขุนวางสู่วาวี’ ‘มะคาเดเมียที่พ่อปลูก’ และ ‘บ๊วยบารมี’

ตลอดจนการแสดงวีดีทัศน์พระราชประวัติการทรงงาน และเครื่องใช้ทรงงานครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีเกษตรหลวงขุนวาง รถพระที่นั่งทรงงาน ย้อนรำลึกถึงพระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานเพื่อพสกนิกร เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงงาน ณ สถานีทดลองเกษตรหลวงขุนวาง เมื่อปี 2527 การเยี่ยมเยือน ‘หุบรับเสด็จ’ พบกับต้นบ๊วยและมะคาเดเมียทรงปลูก รวมไปถึงแปลงกาแฟ ชมโรงแปรรูปกาแฟของสถานีเกษตรหลวงเชียงใหม่ และศาลาชมวิวที่สวยงาม  
 

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังจะได้สัมผัสกับความสวยงามของดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือ ซากุระเมืองไทย ที่กำลังออกดอกสีชมพูบานสะพรั่งเต็มต้นตลอดทาง ในฤดูกาลท่องเที่ยวหน้าหนาวปีนี้

ภาพ : ศูนย์อนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารี อินทนนท์

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน