ข่าวด่วน

English in (My) Daily Life_Blood donation

a?�a??a??a??a?za?�a?? a??a??a?�a??a??a?�a?�a?�a?�a??a?�a??a?�a?�a?�a??a?�a?�a?�a??a??a??a?� a?�a??a?�a??a??a?�a??a?�a?sa??a??a??a?sa??a??a??a??a?�a?�a??a?�a?�a?�a??a?�a?�a??a?�a?�a??a??a??a?�a??a?�