ชาวเพชรบูรณ์บริจาคข้าวเปลือก ช่วยผู้ประสบภัย ‘น้ำท่วม’บนดอยสูง

ชาวเพชรบูรณ์บริจาคข้าวเปลือก ช่วยผู้ประสบภัย ‘น้ำท่วม’บนดอยสูง  

พระวิมลมุนี เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนา เป็นประธานนำคณะพระธรรมจาริกและทานบดี  โดยพระใบฎีกาภูวนาท  ธมฺ มานนฺโท  พร้อมอุบาสก อุบาสิกา จังหวัดเพชรบูรณ์ บริจาคข้าวเปลือก 250 กระสอบ มูลค่า 250,000 บาท ช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย ณ วัดจันทร์  อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 7  มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน