ข่าวด่วน

ชวนช้อปงาน ‘OTOP’ภูมิภาค Unseen Lanna-หอการค้าแฟร์2017 ที่จังหวัดเชียงใหม่

ชวนช้อปงาน ‘OTOP’ภูมิภาค Unseen Lanna-หอการค้าแฟร์2017 ที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 7 มกราคม 2560 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน OTOP ภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมืองเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด ‘ดั้งเดิมของไทย กินใช้ ทั่วทุกภาค จากท้องถิ่นสู่สากล’ เพื่อเป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาด และเปิดโอกาสให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ นำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เป็นภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น มาร่วมแสดงและจำหน่ายแก่ประชาชน เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 6-12 มกราคม 2560

อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดความเข็มแข็งในชุมชน มีช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าตามแนวคิดการตลาด นำการผลิต จึงมีการจัดงานในลักษณะนี้ตลอดทั้งปี โดยมี 3 งานใหญ่ คือ OTOP MID YEAR, OTOP ศิลปาชีพ, OTOP CITY ตามด้วย OTOP ภูมิภาค, OTOP TO THE TOWN, OTOP สองแผ่นดิน และ OTOP ในแต่ละจังหวัด โดยในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้แก่ชุมชนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 12% และตั้งเป้า 18% ในปีนี้ เพื่อบรรลุเป้าหมายให้ยอดจำหน่ายถึง 2 แสนล้านบาทในปี 2562

“สำหรับงาน OTOP ภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ คาดว่า 7 วันนี้ชุมชนที่นำสินค้ามาจำหน่ายจะมีรายได้กว่า 40-50 ล้านบาท ด้วยเสน่ห์ของสินค้า OTOP ที่มีความแตกต่าง ไปตามภูมิปัญญาของแต่ละสถานที่ ซึ่งเป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ต้องการให้มีการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นก้าวสู่สากล มุ่งหวังให้พสนิกรอยู่ดีกินดี พึ่งพาตนเองได้”   

ทั้งนี้ภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ยังมีการจัดงาน OTOP เมืองน่าน Unseen Lanna 2017 ‘สัมผัสแห่งภูมิปัญญา งามล้ำค่าล้านนาไทย’  มหกรรมสุดยอดสินค้าโอทอปล้านนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งทั้ง 3 งาน มีการออกร้านรวมแล้วมากกว่า 800 คูหา อาทิ OTOP ชวนชิม OTOP ระดับ 3-5 ดาว จากทุกภูมิภาคทั่วไทย นิทรรศการพ่อหลวงดวงใจราษฎร์ การสาธิตงานฝีมือจากสุดยอดช่าง ล้านนาเมืองกาแฟ หอการค้าแฟร์ 2017 ตลาดสามชุก 100 ปี Mini Motor Show ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนชาวเชียงใหม่และใกล้เคียงเป็นอย่างมาก เพราะได้มีโอกาสเลือกซื้อของกินของใช้จากทุกภาคของประเทศได้อย่างตั้งใจ  

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน