ร่มธรรมร่มใจ(ตอนที่14) บุญ

ร่มธรรม ร่มใจ / ตอน “บุญ”
ออกอากาศวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557
ทางช่อง 11 NBT กรมประชาสัมพันธ์

(by ร่มธรรม ศรีสุโข) 

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน