ข่าวด่วน

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ‘เมื่อดอกไม้ในสวนของพ่อบาน…เรียนรู้ เดินตาม งานของพ่อ’

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ‘เมื่อดอกไม้ในสวนของพ่อบาน…เรียนรู้ เดินตาม งานของพ่อ’1ธันวาคม2559-28กุมภาพันธ์2560

ah5

หากเป็นคนชอบทุ่งนา ชมสวน และชมดอกไม้ ไม่ควรพลาดงาน ‘เมื่อดอกไม้ในสวนของพ่อบาน…เรียนรู้ เดินตาม งานของพ่อ’ ซึ่งจัดเต็ม 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ หรือ Royal Park Rajapruek เพื่อสานต่อพระราชปณิธานและแนวพระราชดำริ ตลอดจนเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์

ไฮไลท์แรก คือ นิทรรศการ 7 ทศวรรษ กษัตริย์นักพัฒนา ณ ห้องจัดนิทรรศการ ใต้หอคำหลวง ที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ พระวิริยะอุตสาหะในการทรงงาน เพื่อพสกนิกรของพระราชาผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม ชมวีดีทัศน์ประกอบเพลงพระราชาผู้ทรงธรรม และบทเพลงคำสอนของพ่อ ที่แสดงถึงการสนองงานตามแนวพระราชดำริ การพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เปิดให้เข้าชมเพียงวันละ 6 รอบเท่านั้น

ah6

ดิน น้ำ ป่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำคัญของงานนี้ เพราะแสดงถึงวิถีเกษตรของพ่อ ‘จากนภา ภูผา สู่มหานที’ ไม่ว่าจะเป็น การจำลองป่าต้นน้ำ ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ฝายชะลอน้ำ การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบพืชบำบัด แปลงรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝก แปลงสาธิตสภาพดินที่มีปัญหาและวิธีการแก้ไข ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน รวมทั้งโครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ (อ่างพวง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากมาสู่อ่างที่ปริมาณน้อยกว่า เพื่อเฉลี่ยปริมาณน้ำและเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบเพื่อนำมาใช้ในการดูแลรักษาสวน โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ (GISTDA)

แต่ที่นักท่องเที่ยวน่าจะชื่นชอบ เพราะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ คือ การเก็บเกี่ยวข้าวและสีข้าว การเลี้ยงปลาในกระชัง การปลูกพืช ผัก และไม้ผล Food bank สาธิตการทำหัตถกรรมจากเฮมพ์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตร สาธิตการทำเกษตรจากเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จโดยการน้อมนำตามแนวพระราชดำริ และกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน

ah7

ตื่นใจกับเถาองุ่นพวงโตที่ห้อยย้อยลงมารอการเก็บผลผลิตในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้ ลูกหม่อนผลสีแดงเข้มสุกเต็มต้น มะนาวพันธุ์แป้นผลกลม พุทรา หมูหลุม สวนมะเขือ และผักสลัดใบเขียวเข้มรออยู่ในแปลง

ไฮไลท์ถัดมา คือ การเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิโครงการหลวง ‘ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก’ อิ่มใจกับการชื่นชมพรรณไม้งามโครงการหลวง พร้อมอิ่มท้องไปกับเมนูพิเศษจากร้านครัวโครงการหลวง ที่คัดสรรวัตถุดิบสด สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ดี อร่อย ณ สวนมูลนิธิโครงการหลวง
 
ah3

และแวะถ่ายภาพกับความสวยงามของดอกทิวลิป ลิลลี่ คาเนชั่น บีโกเนีย พิทูเนีย บลูฮาวาย ดาเลีย เจอราเนียม รวมถึงไม้ดอกเมืองหนาวนับล้านดอกจากมูลนิธิโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูง ที่รอสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวตลอด 90 วัน

นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถช้อปสินค้าเกษตร เพื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และผลิตผลทางการเกษตร อาทิ เมล่อน องุ่น สตรอเบอรี่ เสาวรส เคพกูสเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่ มะเขือเทศ ผักสลัด กาแฟ ชา สมุนไพร พันธุ์ไม้ต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นผลผลิตของเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตจนเกิดผลสำเร็จ

ah4

ในขณะที่ภายในเรือนกล้วยไม้ ขณะนี้กำลังบานสะพรั่งไปด้วยกล้วยไม้ทั้งพันธุ์แท้และพันธุ์ผสมมากว่า 30,000 ต้น ตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรม ‘ต้นไม้ของพ่อ’ ที่รังสรรค์ขึ้นจากกล้วยไม้สายพันธุ์ออนซิเดียมสีเหลืองทั้งต้น ชมความงามของไม้ดอกเมืองหนาวโดดเด่นจากดอยสูงในเรือนไม้ดอกควบคุมอุณหภูมิ ที่จะสลับหมุนเวียนให้ได้ชมตลอด 3 เดือน

อุโมงค์ไม้ดอกสายรุ้งสุดแสนโรแมนติก ยาวกว่า 70 เมตร สัมผัสดินแดนในฝันกับโฉมใหม่ของสวนเนเธอร์แลนด์ ดอกทิวลิปนับหมื่นต้นที่พร้อมบานสะพรั่งในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และสวนแห่งสีสันที่มีการผสมผสานของดอกไม้หลากหลากสีที่สวนพรมบุปผา
 
ah1

และไฮไลท์สุดท้าย ‘อิ่มบุญ สุขใจ’ กับเส้นทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในสวนต่างๆ อาทิ พระพุทธรูปสมถะวิปัสนากรรมฐาน ณ ลานต้นโพิธิ์แห่งความจงรักภักดี ที่เกิดมาจากการหลอมใบโพธิ์ทองแดงที่พสกนิกรเขียนคำถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ 2549

กราบสักการะองค์พระพิฆเนศ ณ สวนประเทศอินเดีย เทพเจ้าแห่งความรู้ เป็นผู้มีปัญญาเลิศปราดเปรื่องในศิลปวิทยาทุกแขนง ขจัดอุปสรรคทั้งปวง กิจการทุกอย่างสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี บูชาพระศรีศากยมุนี ณ สวนประเทศภูฏาน พระพุทธรูปที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก กษัตริย์ภูฏาน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 เพื่อนำพาสันติภาพความสุขมาให้ และชะลอความชราของสรรพสัตว์ทั้งหมด

ah2

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ณ สวนประเทศลาว พระพุทธรูปไม้แกะสลัก ที่ประทานความสงบสุขร่มเย็น ปราศจากศัตรู หรือพระอุปคุตปางสมาธิ-พระบัวเข็ม ณ สวนสยามประเทศ มอบโชคลาภและคุ้มครองภัยพิบัติอันตรายทั้งปวง เสริมทรัพย์สิน ร่ำรวย เงินทอง และพระศากยมุนีปางมารวิชัย ณ สวนประเทศเนปาล เพื่อขจัดอุปสรรคและอันตรายทั้งปวง
 
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ หรือ Royal Park Rajapruek เป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชาวไทยและชาวเชียงใหม่จึงถือเป็นสวนของ ‘พ่อ’ สวนแห่งการเรียนรู้ สถานที่เผยแพร่งานโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความหลากหลายทางชีวภาพ แต่กลับพรั่งพร้อมไปด้วยพฤกษานานาพรรณ ที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวกว่า 5 ล้านคน จากทุกมุมโลกที่เข้าเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์

ah8

ล่าสุดกับบริการใหม่ ห้องพักน่ารักแบบ 2 เตียง และ 3 เตียง ในราคาพิเศษ ณ ราชพฤกษ์เพลส พักแล้วแถมชมสวนฟรี สนใจติดต่อตรงได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-114153-4 และ 061-3373897 หรือ FB ราชพฤกษ์เพลส

งาน ‘เมื่อดอกไม้ในสวนของพ่อบาน…เรียนรู้ เดินตาม งานของพ่อ’ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ – Royal Park Rajapruek จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนคนไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรียนรู้และซาบซึ้งในพระจริยวัตร พระอัจฉริยภาพ หลักการทรงงานที่พระราชทานไว้ให้ปวงชนชาวไทยได้น้อมนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เดินหน้าต่อไปอย่างที่ ‘พ่อ’ ต้องการ    

ah9

จินตนา กิจมี เรื่อง / ขวัญดาว จิตรพนา ภาพ
สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน