ร่มธรรมร่มใจ(ตอนที่13) หมอกคลุมจิต ตัณหาคลุมใจ article

ร่มธรรมร่มใจ(ตอนที่13) หมอกคลุมจิต ตัณหาคลุมใจ 

ออกอากาศวันที่ 14 มีนาคม 2557 ทางช่อง 11 NBT กรมประชาสัมพันธ์

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน