ข่าวด่วน

ร่มธรรมร่มใจ(ตอนที่ 16) เลี้ยงใจ ด้วยยาธรรม

ร่มธรรม ร่มใจ / ตอน “ เลี้ยงใจ ด้วยยาธรรม”
ออกอากาศวันที่ 13 มิถุนายน 2557
ทางสถานีโทรทัศน์ NBT ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์

(by ร่มธรรม ศรีสุโข)
สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน