ข่าวด่วน

ม.ล.ปนัดดา เปิดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ ‘บัวบาทยาตรา’ที่เชียงใหม่ ฝากคนไทยรู้รักสามัคคีเพื่อชาติบ้านเมือง

ม.ล.ปนัดดา เปิดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ ‘บัวบาทยาตรา’ที่เชียงใหม่ ฝากคนไทยรู้รักสามัคคีเพื่อชาติบ้านเมือง
         
h4

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ ‘บัวบาทยาตรา’ ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง เชียงใหม่ โดยนำตัวแทนเจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวเชียงใหม่ ยืนถวายอาลัย เป็นเวลา 89 วินาที ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวถวายความไว้อาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณา หาที่สุดมิได้

h6

โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงนามถวายอาลัยและชมนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ ‘บัวบาทยาตรา’  ซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการแนวทางพระราชดำริ  ในการแก้ไขปัญหาให้พสกนิกรทั่วทุกพื้นที่ ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นลำดับ โดยแบ่งเป็น 7 ทศวรรตที่ทรงครองราชย์ คือ ทศวรรตที่ 1 แสงทองปณิธาน ,ทศวรรตที่ 2 ทดลองงานการแก้ไข , ทศวรรตที่ 3 พระเสโทที่ไหลริน ,ทศวรรตที่ 4 เพื่อแผ่นดินปวงประชา ,ทศวรรตที่ 5 สืบคืนวันวัฒนา ,ทศวรรตที่ 6 เอนกสุขอนันต์ค่า และทศวรรตที่ 7 พระมหากรุณาธิคุณสถิตสถาพร ซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ “บัวบาทยาตรา” ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 6 พฤศจิกายนนี้

h2

หม่อมหลวง ปนัดดา กล่าวว่า เป็นห้วงแห่งความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประชาชนคนไทย เรียกว่าเป็นความวิปโยคที่สุดของแผ่นดิน เพราะนับจากทรงเถลิงถวัลย์ราชสมบัติจนครบ 70 ปีเต็ม ทรงอุทิศพระวรกายและกำลังพระปรีชาสามารถอย่างสูงสุดเพื่ออาณาประชาราษฎร์ โดยยึดหลักทศพิษราชธรรม เมตตา กรุณา และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรือง ทำให้ประชาชนมีความสุข สงบ ร่มเย็น ภายใต้พระบารมีของพระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ์ยิ่ง

h1

“ประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มารวมกันในวันนี้ต่างมีความเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างที่สุดต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช แต่พวกเราทุกคนต้องเข้มแข็งและช่วยกันทำหน้าที่ของตน จารึกและจดจำในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและบ้านเมืองมาตลอดรัชสมัย โดยน้อมนำความรู้ รัก สามัคคี รู้เพื่อเข้าใจ รักและเข้าถึงทุกเรื่องเพื่อก่อเกิดความเต็มใจ และสามัคคีที่จะพัฒนาองค์กรให้เจริญรุ่งเรือง ทำด้วยความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เป็นช่วงเวลาที่เราต้องเข็มแข้ง และปลอบโยนกัน เพื่อก้าวข้ามห้วงเวลานี้ไปให้ได้ โดยมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช สถิตย์อยู่ในดวงใจตราบนานเท่านาน”

h5

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน