ข่าวด่วน

เตรียมจุดผางปะติ๊ดครึ่งแสน บูชาพระเจ้า น้อมถวายพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

เตรียมจุดผางปะติ๊ดครึ่งแสน บูชาพระเจ้า น้อมถวายพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

26ชุมชนเมืองเชียงใหม่ เตรียมจุดผางปะติ๊ดครึ่งแสน ‘บูชาพระเจ้า น้อมถวายพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ’ / รายละเอียด  ไปที่  http://www.hedlomnews.com/?p=15952

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน