ข่าวด่วน

บทสัมภาษณ์ ‘ม.จ.ภีศเดช รัชนี’ เดินหน้าโครงการหลวง สานพระราชปณิธาน ร.9

ม.จ.ภีศเดช เดินหน้าโครงการหลวง สานปณิธาน ในหลวง ร.9

คลิป/ บทสัมภาษณ์ ‘ม.จ.ภีศเดช รัชนี’ เดินหน้าโครงการหลวง สานพระราชปณิธาน ‘พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช’ / 17 ตุลาคม 2559

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน