ข่าวด่วน

กองบิน41 จัดรำวงย้อนยุคเฉลิมพระเกียรติ ‘ในหลวง-ราชินี

กองบิน41 จัดรำวงย้อนยุคเฉลิมพระเกียรติ ‘ในหลวง-ราชินี’กลางลานจอดกองบินทหาร / รายละเอียดที่ http://www.hedlomnews.com/?p=14834

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน