เชียงใหม่เชิญ “ปนัดดา”แจงกงสุลตปท. หนุนภาพลักษณ์ที่ดีประเทศไทย

เชียงใหม่เชิญ “ปนัดดา”แจงกงสุลตปท. หนุนภาพลักษณ์ที่ดีประเทศไทย

at5วันที่ 24 มิถุนายน 2557 นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ แถลงการจัดโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย ที่จะมีขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 16.00 น.ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบปะกงสุลประเทศต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ชาวต่างประเทศที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ญี่ปุ่น อินเดีย สหรัฐอเมริกา และยุโรป ตลอดจนสื่อมวลชน เพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญต่างๆ เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นและศรัทธาจากทั้งในและต่างประเทศ

“ในวันดังกล่าว ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและกล่าวสุนทรพจน์เรื่อง ภาพลักษณ์ประเทศไทย และนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวสุนทรพจน์เรื่อง ภาพลักษณ์ประเทศไทยในล้านนา เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและสิ่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทย”

tt1นางธารทิพย์ กล่าวว่า คาดว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยต่อไป โดยภายในงานจะเป็นการจัดเลี้ยงภายใต้บรรยากาศแบบคอกเทลล้านนา มีการแสดงดนตรีพื้นเมืองโดยครูแอ๊ด ภาณุทัต อภิชนาธง กิจกรรมรำวงมาตรฐาน โดยประสานผู้มาร่วมงานให้แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยและชุดพื้นเมือง เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ที่งดงามของชาวไทยและชาวล้านนา

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน