ข่าวด่วน

SIPA เปิดให้บริการ ‘One Stop Service Software and Digital Content Center’เต็มรูปแบบ @พรอมเมนาดา

SIPA เปิดให้บริการ ‘One Stop Service Software and Digital Content Center’เต็มรูปแบบ @พรอมเมนาดา

S__9093145

วันที่ 11 มีนาคม 2559  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่ หรือ SIPA (ซิป้า) เชียงใหม่  จับมือ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ จัดงาน ‘Open House’ ณ SIPA One Stop Service Software and Digital Content Center บริเวณชั้น G ตึก B ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ มีนายประวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรม ท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานคับคั่ง อาทิ นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นางศิริพร ตันติพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายศักดิ์ชัย เหลืองสถิตกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 หรือ บีโอไอ โดยมีนายพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการ SIPA เชียงใหม่ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น   

S__9093135

นายประวิณ ชำนิประศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ถูกกำหนดให้เป็น Smart City เพราะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคเหนือ การเปิด SIPA One Stop Service Software and Digital Content Center จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวเชียงใหม่เป็นอย่างมาก รวมทั้งนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เข้ามาอยู่อาศัยในเชียงใหม่ น่าจะช่วยทำให้เชียงใหม่เติบโตในหลายด้าน หากสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้า-การลงทุน สุขภาพ การเกษตร และอุตสาหกรรม เข้าสู่ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ จะส่งให้เชียงใหม่มีศักยภาพเดินหน้าไปได้อีกมาก

S__9093131

นายศุภชัย จงศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ กล่าวว่า ศูนย์การค้าพรอมเมนาดาอนุเคราะห์พื้นที่กว่า 500 ตารางเมตร บริเวณชั้น  G ตึก B จัดตั้งศูนย์ SIPA One Stop Service Software and Digital Content Center ด้วยต้องการส่งเสริมให้เกิดการเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ระดับภูมิภาคในเชิงรุก ส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายสินค้าและบริการทางด้านซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงการบริการ ตลอดจนข้อมูลทางด้านซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าใช้งานไม่ต่ำกว่า700 คนต่อปี และเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 100 ล้านบาท ภายใน 3 ปี

S__9093147

มร.เชียร์ท คว้อนท์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์การค้า พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ กล่าวว่า ในฐานะที่ศูนย์การค้าฯ เป็นผู้บริหารจัดการในส่วนของ Co-working Space เราพร้อมนำเสนอ Co-working space แห่งใหม่ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับชาวเชียงใหม่ ในฐานะมิติใหม่ของการทำงานในบรรยากาศสบายสไตล์รีสอร์ท ท่ามกลางความสะดวกสบายบริการอื่นๆ ที่แวดล้อมไม่ว่าจะเป็น ที่จอดรถ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม การทำธุรกรรมทางการเงิน และที่สำคัญที่สุดคือบริการจาก SIPA One Stop Service Software and Digital Content Center อาทิ โดม 360 องศา หรือ Full Dome ในห้อง Showcase Digital Content Experiences  หรือ  Software Clinic สำหรับให้คำปรึกษา SMEs ที่ต้องการใช้ซอฟต์แวร์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ ซึ่งในช่วงแรกของการเปิดให้บริการเราจะเปิดรับสำหรับกลุ่มลูกค้า corporate  หน่วยงานต่างๆ ในลักษณะกลุ่มประชุม สัมมนา เป็นหลัก  ด้วยอัตราค่าใช้บริการพิเศษ พร้อมบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง บริการถ่ายเอกสาร สแกน และพิมพ์งาน  โดยในช่วงแรกของการเปิดให้บริการเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2559 นี้ จะเปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 18.00 น
    
S__9093137

อย่างไรก็ตามในวันเดียวกันนี้ SIPA จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ Smart City โดยนายมนู อรดีดลเชษฐ์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานกรรมการบริหารซิป้าร่วมการเสวนา เรื่อง การพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่การเป็น Smart Chiang Mai  และการจัดอบรม IBM Bluemix Plateform  Mobile Cloud
    
S__9093152

อย่างไรก็ตาม SIPA One Stop Service Software and Digital Content Center แบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ ดังนี้ 1. ส่วนพัฒนาทักษะ ซึ่งได้แก่ห้องอบรม / ห้องสัมมนา จำนวน 3 ห้อง รองรับได้ห้องละ 10-15 คน  2. ส่วนพัฒนาธุรกิจได้แก่ Co-Working Space/ Matching Space Meeting Room เปิดให้บริการสำหรับทั้งผู้ที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก รองรับการใช้งานได้ถึง 50 คน ซึ่งเป็นส่วนที่บริหารจัดการโดยศูนย์การค้าพรอมเมนาดา 

S__9093132

3. ส่วนประชาสัมพันธ์ และการตลาด รวมถึงนวัตกรรมสุดล้ำ ได้แก่ Showcase Digital Content Experiences ซึ่งมีโดม 360 องศา (Full Dome)  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สำหรับผู้ผลิตผลงาน Digital Content เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางาน 360 องศา  4. ส่วนให้บริการ ได้แก่ Clinic Software/Digital Content สำหรับให้คำปรึกษา SMEs ที่ต้องการใช้ซอฟต์แวร์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ และ 5. ส่วนสำนักงาน เพื่อใช้ในการประสานงานกิจกรรมต่างๆ

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน