พระเจ้าหลานเธอฯเสด็จ เปิดงาน ‘วันเกษตรแห่งชาติ’59 ม.แม่โจ้

พระเจ้าหลานเธอฯเสด็จ เปิดงาน ‘วันเกษตรแห่งชาติ’59 ม.แม่โจ้

36361

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ม.แม่โจ้) อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และ ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี ม.แม่โจ้ นำเหล่าข้าราชการถวายการต้อนรับ

36355

โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยทรกิติคุณ ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย เปิดงาน ‘วันเกษตรแห่งชาติ’ ประจำปี 2559 จากนั้นประทับรถไฟฟ้าที่นั่งไปยังแปลงสาธิตพืชผัก ทอดพระเนตรแปลงสาธิตพืชผัก พื้นที่จัดกิจกรรมเด่นของการจัดงาน อาทิ มหัศจรรย์พืชผักสมุนไพร แปลงสาธิตวิถีเกษตร  วิถียั่งยืน Organic farm บนพื้นที่ 1 ไร่ พื้นที่สาธิตให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์ การบริหารจัดการดิน/น้ำ โรค แมลง ในระบบเกษตรอินทรีย์อย่างครบถ้วน พร้อมทอดพระเนตรเทคโนโลยีการผลิตผักในโรงเรือน อาทิ สตรอเบอรี่ แคนตาลูป พืชผักและจินตนาการ ฯลฯ

36362

ทั้งนี้งาน ‘วันเกษตรแห่งชาติ’ ประจำปี 2559 เพื่อถวายเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษาในปี 2560 และเพื่อแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดนวัตกรรมความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีด้านการเกษตร สร้างแรงกระตุ้นและเพิ่มการขยายตัวของธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตร รวมทั้งส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของอาชีพเกษตร ในฐานะผู้ผลิตอาหารและเป็นครัวของโลก โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่าง 27 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2559 ซึ่งประชาชนและผู้ที่สนใจสามารถเที่ยวชมงานได้ระหว่างเวลา 07.00 – 21.00 น. ณ ม.แม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าผ่านประตูแต่อย่างใด

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน