เชียงใหม่ประสบภัยแล้งแล้ว8อำเภอ วอนปชช.ประหยัดน้ำ

เชียงใหม่ประสบภัยแล้งแล้ว8อำเภอ วอนปชช.ประหยัดน้ำ

1

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในพื้นที่ชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ ค่อนข้างหน้าห่วงโดยเฉพาะเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลเหลือน้ำ 58.03 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 21.90% ส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เหลือน้ำ 30.43 ล้านฯ หรือ 11.57% ขณะนี้ต้องงดสนับสนุนการปลูกพืชฤดูแล้ง แต่ยังส่งให้พืชสวน 6 ล้านฯ และระบบนิเวศ 6 ล้านฯ ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 25 อำเภอ มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ เหลือเพียง 21.65% แม้จะยังไม่มีผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปา แต่ขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนระมัดระวังการใช้จ่ายน้ำ เพื่อรักษาและเก็บน้ำไว้ใช้ในยามวิกฤต
 
ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้การประกาศเขตพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งใน 8 อำเภอ คือ ดอยเต่า สันกำแพง แม่ริม แม่แตง จอมทอง พร้าว ดอยหล่อ ฮอด ส่วนใหญ่ขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตร เนื่องจากแม่น้ำปิงซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนเริ่มแห้งขอดลงเรื่อยๆ

ในขณะเดียวกันมีรายงานว่า โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มประสบปัญหารุนแรงมากขึ้น เพราะจำเป็นต้องใช้น้ำในโรงพยาบาลวันละ 220,000 ลิตร ในการฟอกไต ผ่าตัด ล้างอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ซักล้างเสื้อผ้า และอุปโภค-บริโภค ต้องอาศัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งในพื้นที่ขนส่งน้ำสะอาดมาบรรเทาความเดือดร้อนให้

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน