ข่าวด่วน

“a??a??a?�a??a?�a?�a?�a??”

My way:) a?�a??a??a?�a?�a?�a?? 46 a?�a??a?�a?�a?�a?�a??a?�a?�a?�a??a??a?�a??a?�a??a?? a?� a?�a??a?�a?�a?�a??a?�a?za?�a??a?�a?�a?sa?�a??a?�a?�a??a?�a?�a?�a??a?� “a??a??a?�a??a?�a?�a?�a??” a??a?�a??a??a?�a??a??a??a??a?�a?�a??a?�a?�a??a?�a?�a?�a?�a??a??a?�a?sa?sa?�a?�a??a??a?�a??a?�a??a?Sa?�a?�a?�a??a??a?�a?�a?�a??a??a?sa??a?? a??a??a?�a??a??a?�a?�a?�a?�a?�a?�a?�a??a??a??a??a??a??a??a??a?�a?�a??a?�a?�a??a?za?Sa?�a?�a??a?�a?�a??a?�a?Sa??a?Sa?� / www.hedlomnews.com