“มาเลเซีย”

My way:) คลิปที่ 46 เยือนเมืองมรดกโลก ณ ประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน “มาเลเซีย” สัมผัสการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนที่สะดวกสบาย และแสดงถึงความใส่ใจในคุณภาพชีวิตประชาชน / www.hedlomnews.com