เชียงใหม่สนธิกำลังรื้อบ้านรุกที่สธ.9หลัง-กวาดจับแรงงานต่างด้าว

เชียงใหม่สนธิกำลังรื้อบ้านรุกที่สธ.9หลัง-กวาดจับแรงงานต่างด้าว

hIMG_6591เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 11 มิถุนายน 2557 ที่ลานเจ เจ จริงใจมาร์เก็ต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.จว.) เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ดำเนินการรื้อถอนบ้านและส่งมอบพื้นที่โครงการจัดระเบียบชุมชนศรีมงคล ตำบลป่าตัน และชุมชนป่าแพ่ง ตำบลช้างม่อย จังหวัดเชียงใหม่

มี พ.อ.กรีพล อุทิศสาร รอง ผอ.กอ.รมน.จว.ชม.ฝ่ายทหาร พร้อมด้วย พ.อ.อัครวัฒน์ วุฒิเดชโชติโภคิน หัวหน้ากลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จว.ชม. เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน และนักเรียนในพื้นที่ชุมชนร่วมพิธีกว่า 500 คน

โดยในวันนี้เริ่มดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและบ้านร้าง จำนวน 9 หลัง ที่ปลูกสร้างบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ (คลองเงิน) พร้อมทั้งได้มีการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวเพื่อดำเนินการส่งมอบให้กับทางเทศบาลนครเชียงใหม่เข้าดูแลและใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

hIMG_6620นายชนะ กล่าวว่า การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เป็นปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จนกลายเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อความมั่นคงของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทย ขณะเดียวกันยังทำให้เกิดความไม่มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดปัญหาสังคมต่างๆ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเชียงใหม่ ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวขาดโอกาสที่จะเกิดแรงจูงใจให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในจังหวัดน้อยลง แม้การดำเนินงานในวันนี้จะนับว่าเป็นเรื่องยากที่ทุกฝ่ายได้มาร่วมกันทำงานแบบบูรณาการจนบรรลุผลสำเร็จ แต่ถือเป็นก้าวแรกที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไปในอนาคต

ด้าน พ.อ.อัครวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในครั้งนี้เป็นการดำเนินเนินงานของ กอ.รมน.เชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ารื้อถอนบ้านร้าง จำนวน 9 หลัง ที่สร้างบุกรุกที่สาธารณะบนคลองเงินข้างโรงเรียนวัดป่าแพ่ง ชุมชนป่าแพ่ง โดยผ่านกระบวนการทางกฎหมาย เช่น การออกคำสั่งรื้อถอนเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์แล้ว จากการปฏิบัติ 4 ขั้น คือ เตรียมการ ปิดล้อมตรวจค้น แก้ไขปัญหาเฉพาะกรณี และขยายผล ตามกรอบระยะเวลา 1 ปี โดยมุ่งหวังบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนรวม 500 คน ในการรื้อถอนและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสาธารณะ เพื่อให้เมืองเชียงใหม่เป็นสังคมน่าอยู่ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558

อย่างไรก็ตามในเวลาเดียวกันเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจได้สนธิกำลังออกกวาดล้างบุคคลต่างด้าวผิดกฎหมาย และแรงงานต่างด้าวที่ไม่ใบอนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ ตามสถานที่ต่างๆ อาทิ วัดป่าเป้า เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและส่งกลับประเทศต่อไป

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน