Monthly Archives: May 2020

เปิดจวนผู้ว่าฯ ‘เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์’ พาชมสวนครัว-โรงเลี้ยงไก่ ความมั่นคงทางอาหาร ทางรอดยุคโควิด-19 ทางเลือกแก้หมอกควัน-ไฟป่า

‘เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์’ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเวลาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ฝ่าภารกิจมากมายในช่วงประเทศไทยเกิดปัญหาไวรัสโควิด-19 ระบาด เพราะชาวเชียงใหม่ต้องผจญกับปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ที่สร้างมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนนานหลายเดือน แโดยยังไม่รวมภัยแล้งที่กำลังจะตามมาในอนาคต เจริญฤทธิ์ พาชมสวนครัวรั้วกินได้ พร้อมอธิบายว่า นี่คือ สิ่งที่คนไทยมีมาเนิ่นนาน และติดตัวตนเองมาตลอด เพราะไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหน ก็ชอบปลูกผักไว้กินเสมอ หากแต่ว่า วันนี้ มีชื่อเรียกใหม่ว่า 1 ครัวเรือน 1 แปลงผัก 1 เสวียน เพื่อมุ่งสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหารและลดหมอกควัน ตามโครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน ที่ อาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ต้องการนำนโยบายมาต่อยอด สร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในทุกบ้านทุกครัวเรือน และทุกชุมชนของ 25 อำเภอ  ผมว่านี่คือเรื่องที่..ถูกต้องที่สุด เป็นเรื่องจริงที่ทำขึ้นหลังบ้าน ปลูกทุกอย่าง อยากกินอะไรก็ปลูกสิ่งนั้น ยิ่งยุคนี้ไม่ได้ออกไปไหน หลังบ้านของพวกเราพร้อมอยู่แล้ว ก็ลงมือได้เลย เมื่อประเทศไทยต้องมาเจอกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus Diseasa 2019 หรือ COVID-19 นอกจากความสูญเสียต่อชีวิตประชาชนแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศที่ต้องชะลอตัวลง แรกๆ เกิดเป็นความตื่นตระหนกของประชาชนที่เกรงว่าสินค้าอุปโภค-บริโภค จะขาดแคลน จังหวัดเชียงใหม่ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต ...

Read More »