ข่าวด่วน

Monthly Archives: November 2019

สุดยอด นักวิจัย มช. พัฒนา ‘ข้าวสายพันธุ์ใหม่’นวัตกรรมใหม่1ใน2ของโลก เพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทย4.0 สร้างรายได้ชาวนาไทยอย่างแท้จริง

ข่าวดีของนักวิจัยไทยวันนี้ ที่อยากจะมาบอกต่อ..เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เป็นประธานการแถลงข่าว ‘ข้าวสายพันธุ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทย 4.0’ และการลงนามความร่วมมือวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย พร้อมทีมงานวิจัยร่วมแถลงความสำเร็จ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพื่อแก้ปัญหาการปลูกข้าวที่ได้ผลผลิตไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน เพราะพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำ ไม่ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูข้าว และเป็นการนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชาวนาในแต่ละพื้นที่ต่อไป ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ กล่าวว่า ประเทศไทยส่งออกข้าวเป็นอันดับต้นๆ ของโลกมาตลอด ในปี 2561 รั้งตำแหน่งที่ 2 รองจากประเทศอินเดีย แต่ที่ผ่านมาชาวนาไทยกลับถูกปล่อยให้ตกอยู่ในสภาพ ‘ปลูกข้าวนาปีมีแต่หนี้กับซัง ปลูกข้าวนาปรังมีแต่ซังกับหนี้’ เพราะผลผลิตต่อไร่ต่ำกว่าการลงทุน รัฐบาลจึงขอให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พัฒนาต่อยอดงานวิจัยที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพในการผลิตข้าวเพื่อให้ชาวนาลืมตาอ้าปากได้โดยเร็ว นี่คือจุดเริ่มต้น ‘มช. ราชบุรี โมเดล’ “เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตต่ำของข้าวที่เกษตรกรเพาะปลูกและเพิ่มทางเลือกให้กับชาวนาไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้นสังกัดของนักวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ผู้สนับสนุนงบประมาณการวิจัยและพัฒนา ได้ร่วมกันส่งเสริมสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ...

Read More »

สวนสัตว์เชียงใหม่ เปิด ‘ห้องเรียนธรรมชาติ’ให้เยาวชนเสริมสร้างประสบการณ์ ด้วยกิจกรรมดีเข้าฟรี1แสนคน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ​ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์เชียงใหม่ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งมาถึงน้องๆ เยาวชนที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมดีมีประโยชน์ เปิดโลกใหม่กับการเข้าเรียนรู้ เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อเสริมสร้างความตระหนักให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น และส่งผลให้เกิดความรัก ความเมตตาต่อสิ่งมีชีวิต ไม่กิน ไม่ฆ่า ไม่ล่าสัตว์ป่า และไม่ใช้ของที่ทำจากซากสัตว์ทุกชนิด ซึ่งสามารถนำกลับ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในครอบครัวและชุมชน ทั้งนี้โครงการดังกล่าว ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาล สำหรับปี 2563 นี้ สามารถรองรับนักเรียนเข้ามาเรียนรู้จำนวน 100,000 คน โดยมีการปรับฐานการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม กำหนดฐานการเรียนรู้ตามระดับชั้นปฐมวัย ส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟริกา ระดับชั้น ป.1-3 ส่วนจัดแสดงสัตว์นักล่า ระดับชั้น ป.4-6 ส่วนจัดแสดงกวางต่างประเทศ ระดับชั้น ม.1-3 ส่วนจัดแสดงนกเงือก และระดับชั้น ม.4-6 สัตว์ป่าสงวน บริเวณ Zoo Kids Zone  กิจกรรมนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆ เข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้านธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม ภายใต้ห้องเรียนธรรมชาติ ในโลกของสัตว์ป่าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมากกว่า 200 ...

Read More »

เชียงใหม่น้อมรำลึก ‘วันพระบิดาแห่งฝนหลวง’ถวายพานพุ่มพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานนำข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และอาสาสมัครฝนหลวง ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านนิทรรศการที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นให้ประชาชน นักเรียน และนักศึกษา รับรู้ถึงพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกาย เพื่อสร้างคุณประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ต่อประชาชนในโครงการฝนหลวง โดยปีนี้ครบรอบปีที่ 64 แห่งการกำเนิดฝนหลวงพระราชทาน นับแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝน จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวง ที่ขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกรของพระองค์ที่ประสบภัยแล้ง และเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศจวบจนปัจจุบัน และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2545 เฉลิมพระเกียรติพระองค์ ในฐานะทรงเป็น ‘พระบิดาแห่งฝนหลวง’ และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ...

Read More »

‘กกล.ผาเมือง’ ยิงปะทะดับขบวนการลอบขนเฮโรอีน-ฝิ่น1ราย ช่วงคืนลอยกระทง

กลางดึกที่ผ่านมา (เวลา 21.15 น.) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นคืนวันลอยกระทง กองร้อยทหารพราน (ทพ.) 3201 โดยขณะที่เจ้าหน้าที่ทหาร บก.ควบคุม ทพ.ศปก.ทภ.3 ทำการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ เส้นทาง บ้านปะสี หมู่ 1 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ได้ตรวจพบบุคคลต้องสงสัย จำนวน 2 คน  เดินจากแนวชายป่ามุ่งหน้าเข้าหมู่บ้านปะสี จึงได้ส่งเสียงให้คนทั้งสองหยุดเพื่อขอทำการตรวจค้น  แต่เมื่อทั้งสองได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่ คนที่เดินนำหน้าได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงมายังชุดขอตรวจค้น หัวหน้าชุดปฏิบัติการ (หน.ชป.) จึงสั่งให้ยิงตอบโต้ ประมาน 3 นาที เมื่อสิ้นเสียงปืนได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ พบชายจำนวน 1 คน นอนเสียชีวิต และมีเป้ดัดแปลงจำนวน 1 เป้ตกอยู่ ตรวจสอบเป็นยาเสพติดประเภท 1 (เฮโรอีน) จำนวน 26 ขวดสปอนเซอร์ น้ำหนักประมาณ 172 กรัม/ขวด รวมประมาณ 3.4 กิโลกรัม  ฝิ่นดิบ จำนวน 1 ...

Read More »

ทุ่งดอกไม้ ‘ดอกบัวตอง-ปอเทือง-ดาวกระจาย’ บานสะพรั่งกลางลมหนาวรับนักท่องเที่ยว / ดึง ตูน-บอดี้สแลม ณเดชน์-ญาญ่า ร่วมแสดงบนเวที ‘เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ’62

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาเที่ยวชมความสวยงามของทุ่งดอกไม้ ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 84 พรรษา (ทุ่งบัวตอง) พื้นที่ทิ้งดินเดิม ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยว  โดยทุ่งดอกไม้บริเวณดังกล่าว มีการปลูกดอกบัวตอง  ต้นปอเทือง และดอกดาวกระจายไว้เป็นวงกว้าง โดยเฉพาะทุ่งดอกบัวตอง กำลังบานสะพรั่งเหลืองอร่ามทั่วบริเวณ นักท่องเที่ยวสามารถขับรถยนต์ส่วนตัวหรือเดินทางมาท่องเที่ยวชมความงามและถ่ายภาพความประทับใจได้ตามมุมต่างๆ   นอกจากนี้ยังมีดอกไม้อีกหลากหลายสายพันธุ์ สีสันสดใสกำลังเบ่งบานอวดโฉมต้อนรับนักท่องเที่ยว ท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นแล้ว ได้แก่ ทุ่งปอเทืองสีเหลืองสด  ทุ่งดอกดาวกระจายหลากสีสันจำนวนมากที่บานล้อมขัวแตะ หรือ สะพานไม้ไผ่ ซึ่งทางกฟผ.แม่เมาะ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมดอกไม้ได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุด และนักท่องเที่ยวยังสามารถถ่ายภาพมุมสูงได้บริเวณ เติ๋นลอยฟ้า ซึ่ง ‘เติ๋น’ ในภาษาเหนือมีความหมายว่า ระเบียงบ้าน  ทั้งนี้ กฟผ. เปิดบ้านให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเยี่ยมชมความงามของทุ่งดอกบัวตองและทุ่งดอกไม้อื่นๆ ได้ตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น. เป็นประจำทุกวัน นายอำพล กิติโชตน์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 (Mae Moh ...

Read More »

‘ลมหนาว’ มาแล้ว อุตุฯเผยยอดดอยเข้าสู่ช่วงหนาวจัด ชี้มวลอากาศเย็นกำลังแรงจะเข้าปกคลุมตั้งแต่14-15 พย. คาดหนาวทั้งสัปดาห์

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายวรพจน์ คุณาวิวัฒนางกูร นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภาคเหนือตอนบนมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง อุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียส ในขณะที่เขตตัวเมืองบางแห่งมีอุณหภูมิต่ำกว่า 20 องศาเซลเซียสแล้ว และเช้านี้ยอดดอยอินทนนท์ อุณหภูมต่ำสุด 4 องศาเซลเซียส กิ่วแม่ปาน 7 องศาเซลเซียส อยู่ในเกณฑ์หนาวจัดแล้ว ส่วนยอดดอยอื่นๆ 8-14 องศาฯ “1-2 วันนี้ จะมีฝน เนื่องจากมวลอากาศเย็นกำลังแรงระลอกใหม่จะแผ่ปกคลุมเข้ามา เฉพาะวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 จะมีฝนปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน หลังนั้นวันที่ 15 พฤศจิกายนเป็นต้นไป จะได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นแบบต่อเนื่องตลอดสัปดาห์” นายวรพจน์ กล่าว สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน 

Read More »

‘ไร้น้ำยา’ ปชช.-นทท.เมินคำสั่ง-พรบ.เดินอากาศ แห่ปล่อยโคมลอยในเขตห้าม แดงฉานเต็มฟ้า เครือข่ายรักษ์เชียงใหม่เผย ‘หดหู่-ปวดใจ’เล็งเปิดเวทีถกหลังจบเทศกาลยี่เป็ง

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นางเสาวคนธ์ ศรีบุญเรือง ประธานเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ เปิดเผยว่า รู้สึกหดหู่ใจมากหลังพบว่า มีการปล่อยโคมลอยเต็มท้องฟ้าในค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นจำนวนมากจนท้องฟ้าเป็นสีแดงฉาน ทั้งที่อยู่ในเขตที่มีการประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ และพระราชบัญญัติ (พรบ.)การเดินอากาศ ว่าห้ามปล่อยใน 5 อำเภอ โดยเฉพาะจุดสะพานนวรัฐมีภาพโคมลอยตกลงไปในจวนผู้ว่าราชการจังวหัดเชียงใหม่เผยแพร่ออกมาให้เห็น แต่ก็ไม่มีใครทำอะไรได้ เหมือนว่าทั้งคำสั่งของจังหวัดและ พรบ.เดินอากาศเป็นเพียงกระดาศแปะข้างฝาเท่านั้น “ทางชุมชนหารือกันว่าจะรอสรุปงานหลังเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ก่อน แล้วน่าจะจัดเวทีเพื่อหารือกันอย่างจริงจัง เพราะสิ้นปีนี้มีอีกแน่ พูดแล้วรู้สึกปวดใจ เพราะไม่มีใครทำงานในหน้าที่ของตนเองเลย จึงขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและรักเชียงใหม่จริงเก็บภาพเหตุการณ์ในช่วงนี้ไว้ เพื่อนำมาพูดคุยและต้องเอาจริงเอาจังกันเสียทีก่อนที่จะเกิดปัญหาในภายหน้า”  นางเสาวคนธ์ กล่าว ในขณะที่การท่าอากาศยานเชียงใหม่ รายงานข้อมูลสถิติการเก็บซากโคมลอยในเส้นทางบินว่า คืนวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่เก็บซากโคมขนาดใหญ่กว่า 70 เซนติเมตรได้ 1 อัน ขนาดกลางมากกว่า 50 เซนติเมตร  6 อัน ขนาดเล็กไม่เกิน 50 เซนติเมตร 7 อัน รวม 14 อัน โดยตกในทางวิ่ง 5 อัน ในเส้นทางแท็กซี่ 3 อัน และในสนามหญ้า ...

Read More »

การท่าฯแจก ‘ผางประทีป’ร่วมจุดถวายเป็นพุทธบูชา วันลอยกระทง พบนทท.แอบปล่อยโคมลอยในเขตห้ามแล้ว

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารท่าอากาศยานเชียง และผู้แทนสายการบิน ร่วมกันแจกผางประทีป ให้แก่ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลลอยกระทง และเพื่อรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวจุดผางประทีปถวายเป็นพุทธบูชาแทนการปล่อยโคมลอย  ทั้งนี้ตามประเพณีล้านนา การบูชาผางปะติ๊ด (ผางประทีป) ถือเป็นพุทธบูชาพระเจ้าห้าพระองค์ตามตำนานแม่กาเผือก และจุดบูชาเพื่อตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณ นอกจากนี้ ยังเป็นการบูชาแสงสว่าง เชื่อว่าจะทำให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีแสงสว่างนำทางชีวิต ในขณะที่ค่ำคืนนี้เป็นวันลอยกระทงคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวนำกระทงไปลอยที่ริมแม่น้ำปิงกันเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางการรณรงค์ไม่ปล่อยโคมลอยขึ้นฟ้าเพื่อแก้ปัญหาไฟไหม้และรักษาสิ่งแวดล้อม แต่ในช่วงค่ำที่ผ่านมาเริ่มมีผู้ประกอบการแอบนำโคมลอยเข้าไปขายและมีนักท่องเที่ยวแอบลอบปล่อยโคมลอยแล้วในเขตพื้นที่ห้ามปล่อยรอบคูเมืองเชียงใหม่ สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ซู อควาเรียม’ ทำเก๋ จัดลอยกระทงใต้น้ำ รับยี่เป็งเชียงใหม่ ชูรักษาระบบนิเวศ ดูแลสิ่งแวดล้อม

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 ที่ภายในเชียงใหม่ ซู อควาเรียม สวนสัตว์เชียงใหม่ นายนฤทัต  เจริญเศรษฐศิลป์  กรรมการผู้จัดการเชียงใหม่ ซู อควาเรียม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมต้อนรับประเพณียี่เป็ง ‘ลอยกระทงใต้น้ำ’ แห่งเดียวในประเทศไทย โดยเป็นกระทงที่ทำขึ้นมาจากผักทั้งหมด เพื่อให้สามารถเป็นอาหารแก่เหล่าฝูงปลาที่อยู่อาศัยในอุโมงค์ เป็นการไม่ทำลายระบบนิเวศใต้น้ำ โดยนายนฤทัต กล่าวว่า การจัดกิจกรรมลอยกระทงใต้น้ำ เพราะต้องการที่จะสร้างสีสันให้ช่วงเทศกาลลอยกระทงของ จ.เชียงใหม่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยวเมืองเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งต้องการสื่อถึงการรณรงค์ให้ทุกคนหันมาให้ความสำคัญในการใช้วัสดุธรรมชาติ มีความปลอดภัยแก่แม่น้ำลำคลอง  และไม่ส่งผลเสียใดๆ ต่อสภาพสิ่งแวดล้อม แต่ยังร่วมสืบสานและรักษาประเพณีที่ดีงามเอาไว้ สำหรับกิจกรรมการลอยกระทงใต้น้ำ ภายในเชียงใหม่ ซู อควาเรียม สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่  10-12 พฤศจิกายน 2562  วันละ 2 รอบ  เวลา 10.30 น. และ 15.00 น. สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีสืบสานประเพณี ‘ลอยกระทงชมสัตว์ป่า สนุกเริงร่า ยี่เป็งเชียงใหม่’

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมลอยกระทงชมสัตว์ป่า สนุกเริงร่า ยี่เป็งเชียงใหม่ พร้อมจุดผางประทีป เพื่อสืบสานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ และต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงที่ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมและบันทึกภาพความประทับใจจากแสงผางประทีปที่ส่องสว่างทั่วบริเวณเป็นจำนวนมาก โดยนายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวว่า กิจกรรมลอยกระทงชมสัตว์ป่า สนุกเริงร่า ยี่เป็งเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นนี้เป็นกิจกรรมที่สืบสานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา และเพื่อเผยแพร่ประเพณีอันงดงามให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยการจุดผางประทีปจัดขึ้นปีละ 1 ครั้งเท่านั้น เพื่อเป็นสิริมงคลและถวายเป็นพุทธบูชา รวมทั้งบูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์โดยรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวนกว่า 2,000 ดวง ณ บริเวณรูปปั้นสัตว์ป่าหิมพานต์ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารียังจัดกิจกรรมแต่งแต้มสีสันในกระทงขนมปัง ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาร่วมกิจกรรมสามารถตกแต่งกระทงตามรูปแบบที่ต้องการได้ด้วยตนเอง และนำไปลอยบริเวณทะเลสาบสวอนเลค หรือนำกลับบ้านไปลอยที่อื่นได้ ถือเป็นกิจกรรมที่มีความปลอดภัยสำหรับเด็ก และส่งเสริมให้ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างในวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น.  นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวสามารถร่วมเก็บภาพความประทับใจในจุดต่างๆ ที่ตกแต่งและประดับด้วยสีสันของประเพณียี่เป็ง และเพลิดเพลินกับการนั่งรถชมสัตว์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึ่งเปิดให้บริการในรอบกลางวัน เวลา ...

Read More »