Monthly Archives: June 2019

ลมหนาวมาแล้ว หัวหน้าอุทยานฯ เผยภาพ ‘ทะเลหมอก’ดอยอินทนนท์ หลังอุณหภูมิแตะ9องศาฯ

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เปิดเผยว่า ในเช้าวันนี้สภาพอากาศภายในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เริ่มเย็นสบาย หลังจากมีฝนตกลงมาบ้างในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะที่บริเวณยอดดอยอุณหภูมิลดลงเหลือเลขตัวเดียวที่ 9 องศาเซลเซียส ส่วนที่จุดชมวิวกิ่วแม่ปานวัดได้ 12 องศาเซลเซียส และบริเวณที่ทำการอุทยานฯ 18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดวัน 17-29 องศาเซลเซียส “ช่วงนี้นอกจากอากาศจะหนาวเย็นแล้ว ยังมีทะเลหมอกสีขาวสวยงามยามเช้าให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและชื่นชม ป่าหน้าฝนเขียวและชุ่มชื่นกว่าทุกฤดูกาลอยู่แล้ว ช่วงนี้นักท่องเที่ยวยังไม่มากนัก ทำให้เหมาะกับการเดินทางขึ้นมาพักผ่อนชื่นชมกับธรรมชาติที่สวยงามที่กำลังฟื้นตัวจากช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมา ต้นไม้ใบไม้เริ่มแตกใบอ่อนและจะทยอยออกดอกรอต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยว” ทั้งนี้สำหรับเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน อยู่ในช่วงปิดการเข้าเดินป่าเป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัวและจะเปิดให้บริการอีกครั้งในช่วงฤดูหนาวปลายปีนี้ สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

‘ม.ล.ปนัดดา’ เตือนผู้ใดว่ากล่าวแผ่นดินเกิด เขาผู้นั้นสำคัญตนเองผิด

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา และเจ้าของพิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เอกสารทางวิชาการ ส่วนหนึ่งจากการบรรยายพิเศษของ เรื่อง ‘การเป็นข้าราชการที่ดี เดินตามรอยพระยุคลบาท‘ ณ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ว่า “เคยพูดในหลายโอกาสเมื่อครั้งมีการพบปะสนทนากับพี่น้องเพื่อนข้าราชการตั้งแต่ผมยังไม่ได้เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัด บนเวทีการสัมมนาทางวิชาการของกระทรวงมหาดไทยและอีกหลายๆ ส่วนราชการว่า ‘เราเป็นข้าของแผ่นดิน เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นพสกนิกรชาวไทยผู้ยึดมั่น แน่วแน่ และมั่นคงในพระราชดำรัสคำสอนของในหลวง “กล่าวคือ ความเพียร ทำความดีด้วยหัวใจ การมีทัศนคติที่ดีต่อกัน ความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นสุภาพชนอย่างสม่ำเสมอ ไม่แตกแยกในความรักสมัครสมาน ไม่ให้ร้ายป้ายสี ที่จะเป็นแบบอย่างแก่กันตลอดเวลา เราคนไทยต้องช่วยกันจดจำไว้ ผู้ใดว่ากล่าวแผ่นดินเกิด ลบหลู่ดูหมิ่นขนบธรรมเนียมประเพณีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาติบ้านเมือง เราสามารถเข้าใจได้โดยไม่ยากว่า เขาผู้นั้นสำคัญตนเองผิด ขาดตรรกะและประสบการณ์ชีวิตอันควร มีความหลงลืมตัว ซึ่งว่าด้วยหลักสังคมจิตวิทยามองว่าน่ารังเกียจที่สุด เขาย่อมไม่ใช่คนดี“ สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

สวนสัตว์แจกนมฟรีทุกคน 1มิถุนายน ‘วันดื่มนมโลก’

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 สวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) ภาคเหนือตอนบน จัดกิจกรรมพิเศษ ‘วันดื่มนมโลก’ ประจำปี 2562 ณ โถงแรกรับอาคารสำนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ เนื่องในวันดื่มนมโลก ประจำปี 2562 ด้วยการจัดกิจกรรมพิเศษขึ้น โดยมีการแจกนมฟรีให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการสวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมพิเศษในวันนี้เพื่อมอบนมคุณภาพดีจาก องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ภาคเหนือตอนบน (อสค.) ให้กับนักท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ทั้ง 2 หน่วยงาน ระหว่างสวนสัตว์เชียงใหม่กับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ภาคเหนือตอนบน (อสค.) อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่องค์การสวนสัตว์ฯ ได้ทำ MOU กับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ภาคเหนือตอนบน (อสค.) ให้ทั้ง 2 หน่วยงานได้มีกิจกรรมร่วมกันและที่ผ่านมา องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ภาคเหนือตอนบน (อสค.) ได้ให้การสนับสนุนสวนสัตว์เชียงใหม่มาโดยตลอด ทั้งนี้องค์การอาหารแห่งสหประชาชาติ หรือ The Food and Agriculture Organization หรือ FAO กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี ...

Read More »

ทอท.นำคณะผู้บริหาร-สื่อมวลชนเชียงใหม่ เยี่ยมชม-แลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารท่าอากาศยานนานาชาติดานัง

ที่ห้องประชุมท่าอากาศยานนานาชาติดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารท่าอากาศยานในหัวข้อ ‘การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ และการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน‘ กับท่าอากาศยานนานาชาติดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นำโดย นาย Le Xuan Tung : Vice Gerneral Director of Airport Corporation of VietNam (ACV), Director of Da Nang International Airport และผู้แทนจากการท่องเที่ยวเวียดนาม รวมทั้งสื่อมวลชนดานังร่วมประชุม เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้นอกจากจะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อดังกล่าวแล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้กระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารระดับสูงของท่าอากาศยานทั้งสองแห่ง อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือในด้านต่างๆ ต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะการมีส่วนช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของเวียดนาม และจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประตูที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างสองประเทศ นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันธุรกิจการบินในภูมิภาคเอเชียเจริญเติบโตมากขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของการท่องเที่ยวและการลงทุนทางธุรกิจ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน ประกอบกับแนวโน้มของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนจากกลุ่มที่เดินทางกับทัวร์ เป็นกลุ่มวัยรุ่น วัยเริ่มทำงาน ...

Read More »