ข่าวด่วน

Monthly Archives: June 2019

สดร.เผยปรากฏการณ์สำคัญของดวงอาทิตย์ ‘วันครีษมายัน’21มิย.นี้ ส่งผลให้กลางวันยาว-กลางคืนสั้นที่สุดของปี

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เปิดเผยว่า วันที่ 21 มิถุนายน 2562 จะเป็นวัน ‘ครีษมายัน’ คือเวลากลางวันยาวที่สุดในรอบปี ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด และตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด ถือเป็นวันเปลี่ยนฤดูกาลเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศทางซีกโลกเหนือ และเปลี่ยนสู่ฤดูหนาวของประเทศในซีกโลกใต้ นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สดร. กล่าวว่า วันที่ 21 มิถุนายนนี้ เป็นวัน ครีษมายัน (ครีด–สะ–มา–ยัน) หรือ Summer Solstice เวลากลางวันยาวที่สุดในรอบปี คำว่า Solstice เป็นภาษาอินโดยูโรเปียน Stice หมายถึง สถิต หรือ หยุด ดังนั้น Summer Solstice หมายถึงวันที่ดวงอาทิตย์โคจรไปถึงจุดหยุด หรือจุดสุดทางเหนือ แต่ละวันดวงอาทิตย์จะปรากฏในตำแหน่งต่างกัน เปลี่ยนตำแหน่งไปประมาณวันละ 1 องศา ตั้งแต่เดือนมีนาคม ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ไปทางเหนือเรื่อยๆ และหยุดที่จุดเหนือสุดในวันที่ 21 มิถุนายน ...

Read More »

ม.ล.ปนัดดา แนะ ‘ผู้บริหารสมัยใหม่’ไม่ใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น ไม่สร้างความแตกแยกระหว่างคนในชาติ

ณ วังวรดิศ เมื่อบ่ายวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา และคุณอัมพร ดิศกุล ณ อยุธยา ให้การต้อนรับคณะข้าราชการ และผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หลักสูตรนักปกครองชั้นสูง (นปส.) รุ่นที่ 73 นำโดยผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย เข้าเยี่ยมวังวรดิศ และรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ตามรอยพระยุคลบาท‘ โดย ม.ล.ปนัดดา กล่าวความตอนหนึ่งว่า ผู้บริหารสมัยใหม่ หมายถึง ความรู้รักสามัคคี เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ความมีจริยธรรม ความมีเมตตาธรรม มุ่งมั่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อีกทั้งมีความรู้ความสามารถ แต่หากมีนิสัยชอบใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น พูดจาให้เกิดความเกลียดชัง อิจฉาริษยา ทุจริต คือ ไม่โปร่งใส หนำซ้ำทำอะไรที่ก่อให้เกิดความแบ่งแยก แตกแยก ขัดแย้ง ระหว่างคนในชาติ ขาดความรู้จริงในตรรกะแห่งชีวิตและความเป็นชาติ ประเภทนี้ไม่ใช่ผู้บริหาร ไม่ใช่ยึดมั่นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แต่กลายเป็นเรื่องของคนไม่ดี เป็นเรื่องของโจรผู้ร้าย สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

‘พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว’ พระราชทานน้ำสรงองค์พระบรมธาตุเจ้าจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

​ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ที่วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีสรงน้ำพระราชทาน เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ น้ำสรงพระราชทาน เพื่อเชิญไปสรงองค์พระบรมธาตุเจ้าจอมทอง ในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2562 ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร โดยมีพระพรหมมงคล หรือหลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล แห่งวัพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และหัวหน้าส่วนราชการ พสกนิกรชาวเชียงใหม่ และศรัทธาประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ​ สำหรับประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง หรืองานเดือนเก้า เมืองจ๋อมตอง เกิดขึ้นจากตำนานที่กล่าวว่า พุทธสถานแห่งนี้ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระทักษิณโมลีธาตุ หรือพระธาตุส่วนเศียรเบื้องขวาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่การประดิษฐานนี้มิได้เป็นถาวร สามารถอัญเชิญพระธาตุออกมาให้ประชาชนได้สักการะอย่างใกล้ชิดได้ จึงทำให้เกิดประเพณีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ เข้า–ออกพรรษา ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งนับว่าเป็นศาสนพิธีประจำของวัดแห่งนี้ และเป็นการแสดงถึงความศรัทธาของประชาชน ถือเป็นงานใหญ่และสำคัญอีกงานหนึ่งของชาวจอมทองและชาวเชียงใหม่ ที่มีการสืบสานมาอย่างช้านานกว่า 100 ปี โดยวันที่จัดงานจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 ...

Read More »

‘สวนสัตว์เชียงใหม่’ ทำบุญครบรอบ42ปี มุ่งมั่นเป็นแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์แก่เยาวชนไทยและภูมิภาคเอเชีย

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างฯ และผู้ประกอบการในสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 42 รูป และไหว้สักการะศาลพระพรหม ศาลตา–ยาย และศาลพ่อปู่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสวนสัตว์เชียงใหม่ เนื่องในวันครบรอบ 42 ปี สวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวว่า พร้อมเดินหน้าสร้างสรรค์งานเพื่อองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ และผลักดันให้สวนสัตว์เชียงใหม่เป็นแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์แก่เยาวชนไทยและภูมิภาคเอเชีย สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ชาวเชียงใหม่แห่บริจาคเลือด วันผู้บริจาคโลหิตโลก ‘World Blood Donor Day 2019’

วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก World Blood Donor Day 2019 โดยมีข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ ภาคเอกชนและประชาชนชาวเชียงใหม่พร้อมใจกันมาบริจาคเลือดเป็นจำนวนมาก โดยนางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดไทย จัดงานนี้ขึ้น ภายใต้สโลแกน Safe blood for all. โลหิตปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ มุ่งเน้นให้ผู้คนทั่วโลกได้เริ่มต้นเป็นผู้บริจาคโลหิต และเป็นผู้บริจาคโลหิตประจำ เพื่อให้มีการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ มีหน้าที่ในการจัดหาโลหิต เพื่อจ่ายให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลในอีก 5 จังหวัดภาคเหนือ และเพื่อสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นของโลหิตที่ปลอดภัย และเพื่อให้ผู้บริจาคโลหิตเข้าใจถึงกระบวนการ และความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของผู้ให้และผู้รับ “ขอเชิญชวนผู้บริจาคโลหิตและประชาชนที่มีสุขภาพดี อายุตั้งแต่ 17 ปีบริบูรณ์ เริ่มต้นเป็นผู้บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการโลหิต เป็นการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ส่วนผู้ที่เคยบริจาคโลหิต ขอให้เพิ่มความถี่ในการบริจาคทุก 3 ...

Read More »

‘ม.ล.ปนัดดา’ เตือนเยาวชน คิดดี-มีคุณธรรม นำสู่ความสำเร็จในชีวิต

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เดินทางเข้าเยี่ยมเยียน และพบปะกับผู้บริหาร กรรมการสงเคราะห์ ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของลูกหลานเยาวชน และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน‘ แก่ลูกหลานเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ม.ล.ปนัดดา กล่าวตอนหนึ่งว่า ความคิดของลูกหลานถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแห่งปฐมบทของการดำรงชีวิต เมื่อคิดดีย่อมที่จะสามารถกระทำสิ่งต่างๆ เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง กอปรด้วยคุณธรรมจริยธรรม มีความชอบธรรมต่อสิ่งที่คิดและนำสู่การปฏิบัติ เกิดขึ้นทางพฤติกรรมบุคคลที่เรียกว่าธรรมาภิบาลชีวิต โอกาสที่จะหลงทาง หลงผิด หลงลืมตัว ย่อมเกิดขึ้นได้ยากเต็มที “แต่หากเริ่มต้นคิดผิดเสียแล้ว ขาดตกบกพร่องเสียแล้ว ปราศจากหลักธรรมาภิบาล ความสำเร็จในสิ่งดีงามอันเป็นความมุ่งมาดปรารถนาย่อมไม่สามารถเกิดขึ้นได้ พื้นฐานทางความคิดจากการเรียนการสอนทั้งจากที่บ้านและสถานศึกษาจึงมีความหมายสำคัญที่สุดแก่ลูกหลานทุกคนในวันนี้ ทั้งผู้ให้และผู้รับความรู้” ม.ล.ปนัดดา กล่าว สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1แถลงความพร้อม ‘งานล้านนาเมืองสุขภาพ’Lanna Health Fair 2019 โชว์ผลิตภัณฑ์น้ำแร่ธรรมชาติ-ข้าวก่ำ

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ที่ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย โดยนางระพีพร  มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมด้วย เภสัชกร พลแก้ว วัชระชัยสุพล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสุขภาพ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ น.ส.ชวนพิศ เมืองวงค์​ ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และเภสัชกร ชัยพัฒน์ ธิตะจารี ผู้แทนศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และการจัดงาน ‘ล้านนาเมืองสุขภาพ หรือ Lanna Health Fair 2019’ ในงาน Lanna Expo 2019 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2562 – 7 กรกฎาคม 256  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นางระพีพร  มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวว่า ...

Read More »

ม.ล.ปนัดดา ชี้ความดีของผู้เป็นข้าราชการ ส่งผลต่อสังคมโดยตรง

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เชิญ ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท‘ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 46 ประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่ง รองผู้บังคับการหรือเทียบเท่า ข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จัดโดย กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องประชุมพันธุ์คงชื่น อาคารเรียน วิทยาลัยการตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร ม.ล.ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษบ่ายวันนี้ ความว่า คำว่า ‘ความดีของผู้เป็นข้าราชการ‘ ฟังแล้วเหมือนเป็นนามธรรมที่ไม่สามารถจับต้องหรือนิยามออกมาตายตัวได้ แต่ตามจริงแล้ว ‘ความดี‘ หรือ ‘ความไม่ดี” ของผู้เป็นข้าราชการ จะส่งผลต่อสังคมโดยตรง ตลอดจนการยึดถือเป็นแบบอย่างแก่สังคม ทั้งนี้ โดยผ่านการแสดงออกทางความคิดและการกระทำของแต่ละคน เช่น การคิดดี พูดดี ทำดี กล่าวคือ ไม่ให้ร้ายผู้อื่นทั้งกาย วาจา และใจ ทั้งต่อคนและแม้กระทั่งสัตว์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่ทำผิดกฎหมาย ...

Read More »

สหรัฐอเมริกาเฉลิมฉลอง ‘วันชาติ’243ปี ประกาศหนุนลงทุนไทย-อาเซียน เชื่อเจรจา ‘จีน’เพื่อความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจสองประเทศ

ค่ำวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ที่ห้องนิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมแรม ยู นิมมาน เชียงใหม่ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ จัดงานฉลองครบรอบ 243 ปี แห่งการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา หรือ 243 ปี วันชาติสหรัฐอเมริกา โดยมีนายปีเตอร์ เอ็ม. เฮย์มอนด์ อุปทูต รักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และนางเจนนิเฟอร์ ฮาร์ไฮ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับในการนี้มีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พล.ต.ท.มนตรี สัมบุณณานนท์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เจ้านายฝ่ายเหนือ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเอกชน และกงสุลต่างประเทศในพื้นที่ร่วมงานคับคั่ง นายปีเตอร์ เอ็ม. เฮย์มอนด์ อุปทูต รักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กล่าวว่า นอกเหนือจากการเฉลิมฉลองในวาระวันประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาแล้ว ยังถือโอกาสฉลองมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาด้วย และตลอด 3 ปี ของการปฏิบัติกน้าที่ในประเทศไทยถือเป็นประสบการณ์ที่ทรงคุณค่า โดยเฉพาะโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชพิธีราชาภิเษกกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ...

Read More »

เชียงใหม่หารือแก้ไขปัญหาน้ำคลองแม่ข่า นำนวัตกรรม ‘ชุดกรองน้ำบำบัดน้ำเสีย’ให้มีคุณภาพก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ห้องประชุมปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหารือกับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสีย เพื่อเสนอแนวทางการจัดการน้ำเสียในคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครือข่ายชุมชน เทศบาล เครือข่ายคนรักคลองแม่ข่า และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม      โดย รศ.ดร.อภิชาต อนุกูลอำไพ คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสีย นำเสนอนวัตกรรมชุดกรองน้ำเสีย เพื่อจัดการปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองแม่ข่า โดยนำมาใช้ร่วมกับวิธีการเดิมที่อาศัยภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยหลักการทำงานของชุดกรองน้ำเสียนี้ จะบำบัดน้ำเสียทั้งในด้านกายภาพและเคมี ทางด้านกายภาพจะทำให้น้ำมีความใสสะอาดมากขึ้น ส่วนทางด้านเคมีจะใช้โอโซน เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำ ก่อนที่จะปล่อยลงสู่คลอง จุดเด่นของชุดกรองน้ำนี้ยังสามารถกรองน้ำได้รวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องพักน้ำทิ้งไว้ และเป็นระบบอัตโนมัติไม่ที่ต้องใช้แรงงานคนอีกด้วย      อย่างไรก็ตามหลังการประชุมดังกล่าวจะมีการทดลองติดตั้งชุดกรองน้ำเสีย บริเวณสะพานอัษฎาธร ซึ่งเป็นแหล่งตลาดสด และชุมชนที่มีคุณภาพน้ำแย่ที่สุด และเป็นจุดที่มีการปล่อยน้ำเสียลงในคลองแม่ข่ามากที่สุด เพื่อทดสอบการทำงานและติดตามผลที่ได้เป็นระยะเวลา 1 เดือน หากนวัตกรรมชุดกรองน้ำดังกล่าว สามารถช่วยบำบัดน้ำเสียในคลองแม่ข่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะทำงานจะนำมาพิจารณาและดำเนินการตามแผนในการพัฒนาคลองแม่ข่า เพื่อให้คลองแม่ข่ากลับมาใสสะอาดอย่างยั่งยืนต่อไป สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »