ข่าวด่วน

Monthly Archives: May 2019

เชียงใหม่อัญเชิญ ‘น้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน’ไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา

เมื่อค่ำวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานถวายเครื่องสักการะครูบาศรีวิชัย ในพิธีอัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน เนื่องในวันวิสาขบูชา ไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ พุทธศักราช 2562 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชน นักเรียน และนักศึกษาร่วมพิธี พร้อมเดินเท้าขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเป็นจำนวนมาก โดยในปีนี้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำสรงถวายสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชทานผ้าไตรจำนวน 10 ไตร แด่พระเถระชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีขบวนอัญเชิญน้ำสรงผ้าไตรพระราชทาน ออกจากลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ขึ้นรถบุษบกมุ่งหน้าขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร เพื่อร่วมสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย พร้อมอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานไปประดิษฐาน ณ มณฑปข่วงฆ้องมงคลดอยสุเทพ หลังจากนั้นในช่วงเช้าพรุ่งนี้ (18 พฤษภาคม) ซึ่งตรงกับวันวิสขาบูชา เมื่อขบวนรถบุษบกอัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทานขึ้นถึงหน้าบันไดนาค วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ เวลา 06.30 น. พระสงฆ์ จำนวน 65 รูป ออกบิณฑบาตร โดยจะเดินเท้าลงมาจากบันไดนาค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ...

Read More »

กลุ่มเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมฯบุกยื่นหนังสือ ถอด ‘ฮิโนกิแลนด์’ออกจากแหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป รมว.วัฒนธรรมส่งผู้แทนรับเรื่อง ชิ่งหนีไม่ตอบคำถามสื่อ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่หน้าโรงแรมแชงกรี–ล่า อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ กลุ่ม/เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายเฉลิม สารแปง นางคำศรีดา แป้นไทย และนายกมลศิษฐ์ โรจน์ธนวิภัช เข้ายื่นหนังสือต่อผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม และนายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านไปยังนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เรียกร้องขอให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ถอดรายชื่อ ‘ฮิโนกิแลนด์’ ออกจาก 10 แหล่งรายชื่อวัฒนธรรมที่ต้องไป โดยหนังสือร้องเรียนระบุว่า กลุ่ม/เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ มีความเห็นตรงกันว่า การประกาศยกย่องดังกล่าวไม่ถูกต้องและขัดกับวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ว่า ‘ภายในปี 2564 คนไทยมีค่านิยมที่เหมาะสม และประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการขับเคลื่อน” เพราะโดยความหมายแล้วน่าจะหมายถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย มิใช่ส่งเสริมวัฒนธรรมสากล หรือไม่ใช่ทุนวัฒนธรรมชาติอื่นที่แฝงเข้ามาไม่ว่าจะเพื่อการค้าหรืออื่นใด และภารกิจของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม คือ การยกย่องเชิดชูเกียรติและรณรงค์ให้มีการรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของไทยและชุมชน กรณีการยกย่องฮิโลกิแลนด์ ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านร้องธาร อ.ไชยปราการ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเอกชน ตกแต่งอาคารสไตล์ญี่ปุ่นบนเนื้อที่กว่า 80 ไร่ รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าที่เกิดจากการจ้างแรงงานในพื้นที่ไม่มีส่วนใดที่ถือเป็นวัฒนธรรมไทย แต่หากจะเป็นการยกย่องโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมญี่ปุ่นในประเทศไทยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง “กรณีนี้เป็นภารกิจผิดฝาผิดตัว ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมดำเนินการสร้างความสับสนและตกตะลึงอย่างที่ไม่ควรจะเกิด กลุ่ม/เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเรียกร้องให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ยกเลิกการประกาศยกย่อง 10 ...

Read More »

เชียงใหม่เข้มตรวจ ‘Grab Car’สนามบิน การท่าฯเผยตัวเลขจับปรับ344รายใน4เดือน ขนส่งฯแนะปชช. โทร1584หากพบรถแดงโก่งค่าโดยสาร

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณหน้าประตู 6 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทอท.) อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ และนายนรินทร์ เสาร์คง นักวิชาการชำนาญการ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานด้านความมั่นคง ร่วมบูรณาการ ดำเนินการจับปรับและตักเตือนกลุ่มรถรับจ้างสาธารณะที่กระทำความผิดและฝ่าฝืนข้อกำหนด ทอท.ในพื้นที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Grab Car โดยเรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2562 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ดำเนินการปรับและตักเตือนผู้ที่ฝ่าฝืนและกระทำความผิดกฎกระทรวง และ พ.ร.บ.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เรื่อง การแสวงหาผลประโยชน์ในเขตสนามบินโดยมิได้รับอนุญาต และเรื่องกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้โดยสารอากาศยาน หรือผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนรำคาญ ในเขตท่าอากาศยานควบคุม ประมาณ 4-5 เดือนไปแล้วทั้งสิ้น 344 ราย ซึ่งมีทั้งการว่ากล่าวตักเตือนและปรับตั้งแต่ 100-2,000 บาท “กลุ่ม Grab Car ที่กระทำผิดซ้ำไปซ้ำมาประมาณ 3 ครั้ง จากการเก็บสถิติข้อมูลมาตลอด ...

Read More »

เยือนทะลสาปซีหู อาณาจักรสีส้ม ‘อาลีบาบา’หางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนจบ)

มาถึงตอนสุดท้าย..ของการเดินทางไปร่วมโครงการ Senior Workshop on New Media-from Technology to Creative Work กับ CHINA -ASEAN Center of Advanced Studies (CACAS) in the Communication University of China (CUC) คือการเดินทางข้ามจาก ‘มหานครเซี่ยงไฮ้’ ไปหางโจว Hangzhou เมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยรถไฟความเร็วสูง ระยะทาง 180 กิโลเมตร ใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง ใครจะคิดว่าในรถไฟความเร็วสูงเชื่อมการเดินทางระหว่างเมืองใหญ่ เมื่อผู้โดยสารนั่งประจำที่หมดแล้ว พนักงานสองคนจะเดินตามกัน คนหนึ่งฉีดน้ำยาลงพื้น อีกคนเช็ดถูตามในทันที สะอาดเนี๊ยบ.. หางโจว ได้รับการสถาปนาจากมาร์โค โปโล นักเดินเรือชื่อดังว่าเป็น ‘เมืองที่สวยที่สุดในโลก’ เพราะความงามจากธรรมชาติดั่งภาพวาดสีน้ำฉ่ำๆ ผสานกับความเก่าแก่ของสถาปัตยกรรมเก่าและใหม่ในปัจจุบัน เป็นเมืองเก่าแก่โบราณติด 1 ใน 7 ของจีน คือ ซีอาน ลั่วหยาง เจ้อโจว ปักกิ่ง นานกิง หางโจว ...

Read More »

ตำรวจภาค5เดินหน้า ส่งมอบคืนโฉนดที่ดินประชาชนต่อเนื่อง ชาวบ้านเหมืองกุงดีใจหลังติดหนี้นอกระบบนาน2ปี

เมื่อเวลา 10.00 น.​วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ที่อาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.ต.ชูรัตน์ ปานเหง้า รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันส่งมอบคืนโฉนดที่ดินแก่ประชาชนของตำรวจภูธรภาค 5 ครั้งที่ 11 ​ตามนโยบายของรัฐบาล ภายหลังการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน เพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ด้วยการดำเนินการปราบปรามผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับหนี้นอกระบบอย่างจริงจัง โดยครั้งนี้เป็นการดำเนินการไกล่เกลี่ยและสามารถคืนทรัพย์สินให้ประชาชน จำนวน 173 ราย ประกอบด้วย  โฉนดที่ดิน 183 ฉบับ พื้นที่ 292 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา รถยนต์ จำนวน 1 คัน รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น 174 รายการ มูลค่าทรัพย์สินรวม 71,330,100 บาท มีประชาชนมาร่วมพิธี จำนวน 300 คน ​ นางจันทร์ดี ปู่ตุ๊ อายุ ...

Read More »

วัฒนธรรมเชียงใหม่แจง ไม่ทราบเรื่อง กรณีกรมส่งเสริมฯคัดเลือก ‘ฮิโนกิแลนด์’เป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ต้องไป

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวประจำสัปดาห์ กรณีปัญหากรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศให้ ‘ฮิโนกิแลนด์’ เป็นแหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไปว่า จังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเรื่องที่เกิดขึ้น ในฐานะคนเชียงใหม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม เพราะจังหวัดเชียงใหม่มีวัฒนธรรมที่น่าสนใจจำนวนมาก โดยเฉพาะความมีอัตลักษณ์ล้านนาและชนเผ่า จึงไม่เห็นด้วย แต่หากมองในแง่ของการท่องเที่ยวถือว่า ใช่ เพราะเป็นสิ่งใหม่ที่นักท่องเที่ยวมาเชียงใหท่แล้วอยากไปเที่ยวในสถานที่แห่งใหม่ ฮิโนกิแลนด์ไม่ผิดที่ถูกเลือก แต่ช่วยในแง่ของการการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนในพื้นที่ จึงต้องแยกให้ออกในประเด็นที่แตกต่าง ในขณะที่นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ต้องขอชี้แจงว่า หลังทราบเรื่องเมื่อวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา ได้แจ้งผลการคัดเลือกและทำบันทึกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้วว่ามีสถานที่ คือ ฮิโนกิแลนด์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 10 แห่งด้วย สำนักงานวัฒนธรรมเชียงใหม่และสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ได้เป็นผู้คัดเลือก และเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าก่อนหน้านี้ไม่มีหนังสือใดๆ แจ้งเข้ามาแต่อย่างใด จึงสอบถามไปยังกรมส่งเสริมวัฒนธรรมซึ่งอยู่ส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งว่า เป็นการทำแบบสอบถามนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วประเทศถึงแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย 10 แห่ง ที่อยากไป โดยมีคณะกรรมการตั้งขึ้นมาประมวลและพิจารณาคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ควรจะไป “วัฒนธรรมเชียงใหม่ไม่ได้คัดเลือก และขณะนี้กรมส่งเสริมฯ ทราบเรื่องนี้แล้วและกำลังประชุมหารือ เพื่อแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงที่มาและหลักเกณฑ์ของการคัดเลือก ผมได้รายงานไปแล้วว่าเรื่องนี้กระทบจิตใจประชาชนชาวเชียงใหม่ และโดยส่วนตัวรู้สึกเห็นด้วยกับความรู้สึกของประชาชนชาวเชียงใหม่” ...

Read More »

ชาวเชียงใหม่กว่า2,000คนเตรียมฟ้อนเล็บ แสดงโขนถวายพระพร ‘มหรสพสมโภช’โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อเวลา 10.00 น.​วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่แถลงข่าวการเตรียมจัดการแสดงการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย ผศ.สมภพ เพ็ญจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ฝ่ายกิจการนักเรียน–นักศึกษา กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดการแสดงมหรสพสมโภชรวม 7 วัน เพื่อความยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติสูงสุด ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 ในฐานะเมืองสำคัญเป็นอันดับสองของประเทศ โดยมี 3 ประเด็นหลัก คือ การแสดงโขน ซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงที่ในอดีตจะจัดขึ้นในโอกาสพิเศษที่เป็นมงคลเช่นพระรามขึ้นครองเมือง ครั้งนี้วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่จัดแสดงโขน ‘พระบารมีมิ่งฟ้า รามาวตาร’ ตอนนารายณ์ปราบนนทก ในวันที่ 26 และ 28 พฤษภาคม 2562  “ส่วนประเด็นที่ 2 คือ ความร่วมมือของประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะมาร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายพระพรชัยมงคล และประเด็นที่ 3 คือ เยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ โดยผู้เข้าร่วมแสดงทุกคนจะได้รับการจารึกชื่อไว้ในหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งในที่ 22 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันแรกที่มีพิธีเปิดนั้นจะมีการ ‘ฟ้อนเล็บ’ ที่มีจำนวนนักแสดงมากที่สุดกว่า 2,000 คน ...

Read More »

บางกอกแอร์เวย์สทำเก๋ ดึง ‘พลอย เฌอมาลย์’ร่วมวิ่ง ‘บางกอกแอร์เวย์ส กระบี่ฮาล์ฟมาราธอน’ รายการแรกของบางกอกแอร์เวย์ส บูทีค ซีรี่ย์ 2019

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดย นายนิจพัฒน์ ปิยะพันธ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้น (กลาง) จัดงาน ‘บางกอกแอร์เวย์ส กระบี่ฮาล์ฟมาราธอน’ รายการวิ่งรายการแรกของ ‘บางกอกแอร์เวย์ส บูทีค ซีรี่ย์ 2019’ (Bangkok Airways Boutique Series 2019) ณ สวนสาธารณะธารา จังหวัดกระบี่ โดยมีนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (ที่ 7 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมงานกว่า 4,500 คน รวมทั้งนางเอกสาว ‘พลอย เฌอมาลย์ (ไลลา) บุญยศักดิ์’ ร่วมวิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา   การแข่งขัน ‘บางกอกแอร์เวย์ส กระบี่ฮาล์ฟมาราธอน’ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬาในจังหวัดกระบี่ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภทฟันรัน 5 กิโลเมตร ...

Read More »

AIS-GMM Grammy ประกาศตัวเป็น ‘Strategic Partner’ต่อเนื่อง เสิร์ฟคอนเทนท์บันเทิงสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ฟินก่อนใครบน AIS PLAY-AIS PLAYBOX

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 AIS ตอกย้ำความเป็นผู้นำ VDO Platform ในการส่งมอบประสบการณ์ความบันเทิงชั้นนำให้กับลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง ผนึก จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ยักษ์ใหญ่ธุรกิจสื่อบันเทิงของประเทศ สร้างปรากฎการณ์ความบันเทิงครั้งใหม่กับคอนเทนท์ที่ดีที่สุดของจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ดูสดและย้อนหลัง ฟรี! บนแอปพลิเคชั่น AIS PLAY และกล่อง AIS PLAYBOX ทั้งดูให้ฟิน ร้องให้อิน ที่แรก กับมิวสิกวิดีโอ, คาราโอเกะ, และคอลลิ่งเมโลดี้ จาก AIS PLAY Original Album สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ประกอบด้วย อัลบั้ม Heart Breaker รวมทีมศิลปิน Teen Idol สุดฮอต ทั้ง นนท์ กุล, มุก วรนิษฐ์, นนท์ ธนนท์, คชา, ซีดี กันต์ธีร์ และอัลบั้ม Local Road รวมทีมศิลปิน Local Hero จากทุกภาค ...

Read More »

‘เชียงใหม่ นครแห่งอมต’ หนังสือแห่งปี2562

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เปิดเผยว่า หนังสือ ‘เชียงใหม่ นครแห่งอมต’ หนังสือแห่งปี 2562 จัดทำโดย เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงสืบสายราชสกุลเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ ทายาทในเจ้าพงษ์อินทร์ ณ เชียงใหม่ กับหม่อมจันทร์สม ณ เชียงใหม่ และทรงเป็นหลานปู่ใน พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าหลวงผู้ครองนครเชียงใหม่ พระองค์ที่ 9 ทรงเป็นเจ้านายฝ่ายเหนือที่ทายาทในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระราชโอรสในรัชกาลที่ 4 มีความเคารพนับถืออย่างยิ่ง ตั้งแต่ชั้นพระธิดา คือ หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล หม่อมเจ้ามารยาตรกัญญา ดิศกุล เป็นอาทิ ตราบจนชั้นหลาน หม่อมราชวงศ์สังขดิศ ดิศกุล และทายาทในปัจจุบัน กระผมได้รับความเมตตาจากกองบรรณาธิการให้เป็นผู้หนึ่งในการเขียนความนำหน้าหนังสือ ซึ่งถือเป็นเกียรติและยังความเป็นสิริมงคลอย่างสูงแก่ทายาทอดีตเอกอัครราชทูต หม่อมราชวงศ์สังขดิศ ดิศกุล นักประวัติศาสตร์ท่านหนึ่งกล่าวว่า ‘ถือเป็นหนังสืออันทรงคุณค่ายิ่งแห่งกาลเวลา ที่ปัจจุบันหาอ่านและชื่นชมภาพประวัติศาสตร์อันงดงามได้ยากยิ่ง” ซึ่งเจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ ได้ทรงทุ่มเทพระกำลังวังชาและพระปรีชาสามารถอันเปี่ยมพร้อมให้กับหนังสือพิเศษเล่มนี้ ‘เชียงใหม่ นครแห่งอมต‘ พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ขอยกให้เป็น ...

Read More »