Monthly Archives: March 2019

‘ดอยหล่อ’แล้งแล้ว เชียงใหม่เปิดโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจฯ ลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำบรรเทาความเดือดร้อน

วันที่ 21 มีนาคม 2562 ที่ลานสนามหญ้า กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 (มทบ.33) ค่ายกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.33 เป็นประธานปล่อยขบวนรถตามโครงการ ‘ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง’ ประจำปี 2562 เพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ในหลายพื้นที่ โดยเป็นการสนธิกำลังระหว่างศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 33 และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดเตรียมกำลังพล ยานพาหนะ และน้ำสะอาด เข้าร่วมสมทบ พล.ต.สาธิต กล่าวว่า วันนี้เป็นการตรวจความพร้อมการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง และออกปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ที่เริ่มขาดแคลนน้ำ โครงการราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ซึ่งเป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจึงเปิดปฏิบัติการขึ้น เพราะภัยแล้งเป็นปัญหาในพื้นที่เกิดต่อเนื่องมาจากปัญหาหมอกควันและไฟป่า ซึ่งขณะนี้เร่ิมคลี่คลายแล้ว แต่กลับมีภัยแล้งเกิดซ้อนขึ้นมา เราก็ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ ก่อนที่จะเตรียมกมารับมือความเสียหายจากพายุฤดูร้อนที่จะตามมาเช่นกัน “ภาพรวมปัญหาภัยแล้งในปีนี้ไม่น่าหนักมาก เพราะปริมาณน้ำในเขื่อนมีกักเก็บไว้เพียงพอตลอดทั้งปี แต่บางพื้นที่เช่น อ.ดอยหล่อ ระบบชลประทานเข้าไปไม่ถึง ซึ่งขณะนี้บางพื้นที่ประสบปัญหาแล้ว เราจึงเร่งออกสำรวจและให้ความช่วยเหลือเป็นการด่วน” พล.ต.สาธิต ทั้งนี้​ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วยความผันแปรของสภาพภูมิอากาศ และสภาวะโลกร้อนที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ปริมาณน้ำที่เก็บกักในอ่างเก็บน้ำ และเขื่อนหลักบางแห่งมีปริมาณน้ำต่ำกว่าเกณฑ์  ...

Read More »

‘ภาคเหนือ’ ค่าฝุ่นละอองลดลง แต่จุดความร้อนยังสูง วอนประชาชนช่วยกันเพิ่มความชุ่มชื้น

วันที่ 20 มีนาคม 2562  ศูนย์ควบคุมสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าภาคเหนือ รายงานการตรวจพบจุดความร้อน หรือ Hotspot จำนวน 301 จุด จากข้อมูลดาวเทียมระบบ VIIRS  หนักสุดพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน  110  จุด เชียงใหม่  94  จุด ตาก 32  จุด เชียงราย 20  จุด พะเยา 17  จุด ลำปาง 16  จุด ลำพูน 5  จุด แพร่  4  จุด และน่าน  3  จุด โดยพบพื้นที่เผาไหม้สูงในพื้นที่ อ.เชียงดาว ฝาง แม่ออน พร้าว และสันทราย เจ้าหน้าที่บูรณาการร่วมดับไฟตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมาจนกระทั่งบ่ายวันนี้ สูญเสียป่าไม้ไปกว่าหลาย 100 ไร่ หลายหน่วยงานยังคงทำม่านน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับสภาพอากาศ ในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตามอำเภอเพื่อเรียกประชุมเร่งด่วนประชาคมหมู่บ้านในการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังพื้นที่ไม่ให้เกิดจุดความร้อนหรือไฟไหม้ลุกลามในพื้นที่อย่างเด็ดขาด พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบว่าจังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศปิดป่าห้ามเผาเด็ดขาดไปจนถึง 30 เมษายนนี้ โดยให้ทุกอำเภอที่มีพื้นที่ติดกับป่า ตั้งจุดตรวจคนเข้า–ออก ตรวจค้นอุปกรณ์ที่จะสามารถจุดไฟ รวมทั้งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านจัดทำบัญชีผู้มีอาชีพหาของป่า ...

Read More »

ผู้บริหาร ‘พิงคนคร’แถลงทิศทางดำเนินงานปี2562 พร้อมเปิดตัว ‘สมเสร็จ’สมาชิกใหม่ต้อนรับปิดเทอม

เมื่อเวลา 10.30 น.​วันที่ 20 มีนาคม 2562 ที่สโมสรยีราฟ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคร พร้อมทีมผู้บริหารแถลงทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ ซึ่งกำกับดูแลการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ซึ่งปัจจุบันไนท์ซาฟารีมีเงินสะสมอยู่ประมาณ 1,000 ล้านบาท และทั้งสองส่วนยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐในการบริหารงาน 140 ล้านบาทต่อปี โดยนายอนุชา กล่าวว่า ในส่วนของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีการขับเคลื่อนการเพื่อต่อยอดทรัพยากรนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยสร้างการมีส่วนร่วมทั้งในด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม การบริหารจัดการอย่างโปร่งใส การสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อมุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยเร็วๆ นี้ จะมีโครงการประกวดรูปปั้นหุ่นสัตว์จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อให้แก่เยาวชนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเข้ามาเรียนรู้และนำมาประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นอกเหนือจากการพัฒนาสังคมร่วมกัน ส่วนการบริหารจัดการขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้สอดรับงานด้านการบริการ และระบบบริหารจัดการภายในที่สามารถตรวจสอบได้ รวดเร็ว รองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยใช้ระบบการชำระเงินด้วย QR code  รองรับการให้บริการผ่านระบบ E-Payment ลดการใช้เงินสด รวมทั้งตั้งเป้าการรองรับการให้บริการในช่องทาง We chat แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน “และเพื่อความสามารถในการแข่งขัน ได้นำสื่อออนไลน์มาใช้ในการดำเนินงานของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และขยายฐานนักท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย รวมทั้งรักษาฐานลูกค้าเดิม ผ่านช่องทาง ...

Read More »

‘ม.ล.ปนัดดา’ บอกลูกหลานไทย ศึกษาหาความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันชีวิต

เมื่อบ่ายวันที่ 19 มีนาคม 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม พบปะสนทนา กับผู้บริหาร ข้าราชการ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ลูกหลาน คือ อนาคตของชาติ‘ และวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 อ.เมือง จ.ราชบุรี ม.ล.ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษว่า ลูกหลานทุกคนต้องมุ่งมั่นเรียนหนังสือ เกียจคร้านไม่ได้  ต้องจบ กศน. เป็นพื้นฐานชีวิต ผู้ใดมีพรสวรรค์ก็ขวนขวายเรียนรู้เพิ่มเติม เสมือนหนึ่งเป็นภูมิคุ้มกันตัวต่อไปภายภาคหน้า สังคมจะไม่เรียบร้อยไม่เป็นระเบียบอย่างไร เราต้องไม่เป็นเช่นนั้น ที่จะทำให้เราเสียโอกาส “ลูกหลานต้องเข้าใจว่าการประกอบสัมมาชีพ อันเป็นที่มาของรายได้  เพื่อนำไปใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยสี่ ได้แก่  อาหาร ที่อยู่อาศัย  เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ในอดีตกาลสิ่งของต่างๆ เหล่านี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ผู้มีบุญคุณใหญ่หลวงเป็นผู้จัดหาให้แก่สมาชิก  ด้วยการผลิตขึ้นใช้เองในครอบครัว โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินซื้อหา  ปัจจุบันการดำรงชีวิตในสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปมาก ประชาชนจำเป็นต้องมีการศึกษามากขึ้น ความรู้ที่ได้รับจะเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ เพื่อให้มีรายได้มาซื้อปัจจัยสี่และสิ่งของอื่นๆ ในการดำรงชีวิตและสร้างมาตรฐานที่ดีให้แก่ตนเอง ครอบครัว  ...

Read More »

โครงการหลวงเปิดตัว ‘เมซ่าน่า คอฟฟี่’กาแฟผสมนมกระบือ หอมอร่อย-น่าลอง

วันที่ 19 มีนาคม 2562 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มูลนิธิโครงการหลวง เปิดเผยว่า ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จเยี่ยมราษฏรชาวไทยภูเขา   ในพื้นที่โครงการหลวงอินทนนท์  ทรงทอดพระเนตรกาแฟ 2-3 ต้นของเกษตรกรบ้านหนองหล่ม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยนายพะโย ตาโร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองหล่มในขณะนั้น เข้าเฝ้าและน้อมเกล้า ฯ ถวาย เมล็ดกาแฟ เหตุการณ์ในปี 2517 นี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการวิจัยและพัฒนาคุณภาพและสายพันธุ์กาแฟอาราบิกาในประเทศไทย ปัจจุบันกาแฟโครงการหลวงเป็นพืชสร้างรายได้เพื่อทดแทนฝิ่น ที่มีการส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรอย่างชัดเจน เกษตรกรที่เป็นสมาชิกในพื้นที่โครงการหลวง มีจำนวนกว่า 2,183 ราย (ข้อมูลปี 2561)  พื้นที่ปลูกกาแฟรวมทั้งสิ้น 13,978.24 ไร่  ผลผลิตกาแฟกะลาในปี 2561 จำนวน  785,862.40 กิโลกรัม  คิดเป็นมูลค่าผลิตผลคืนสู่เกษตรกร จำนวน  95,725,895.90   บาท ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูงได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันสายพันธุ์ ‘คาติมอร์’ เป็นสายพันธุ์หลักที่ปลูกในพื้นที่สูง เนื่องจากสามารถเจริญเติบโตดี ทนทานต่อโรคราสนิมและให้ผลผลิตได้ดีในสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ความสูงของพื้นที่ที่เหมาะสมต่อคุณภาพกาแฟอาราบิกานั้น ควรเป็นพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 1,000 เมตร ขึ้นไป อุณหภูมิเฉลี่ยที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง ...

Read More »

หมอกควันยังคลุมทั่วภาคเหนือ เครือข่ายแก้ไขปัญหาหมอกควันเชียงใหม่ยื่นผู้ว่าฯเร่งแก้ปัญหา ‘ฝุ่นพิษ’

วันที่ 19 มีนาคม 2562 ศูนย์ควบคุมสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า 9 จังหวัดภาคเหนือ รายงานการตรวจพบจุดความร้อน หรือ Hotspot จำนวน 80 จุด ในพื้นที่จากข้อมูลดาวเทียมระบบ VIIRS ทางเว็ปไซด์ Gistda แยกเป็นจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 20 จุด แม่ฮ่องสอน 37 จุด ตาก จำนวน  8 จุด พะเยา 8 จุด ลำปาง  2  จุด แพร่ 3  จุด และเชียงราย  2  จุด พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานอยู่ทุกจังหวัด คุณภาพอากาศไม่ดี ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมาก หากประชาชนมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ควรสวมใส่หน้ากากชนิดป้องกันฝุ่นละเอียด และงดกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด โดยช่วงเช้าเฮลิคอปเตอร์จากหน่วยบินเฉพาะกิจขึ้นบินจากลานเฮลิคอปเตอร์ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ  จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลาดตระเวนทางอากาศสำรวจพื้นที่ไฟไหม้ป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง พบว่าด้าน อ.ฝาง อ.เชียงดาว และโซนเทือกเขาสูง ด้านทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่สามารถปฏิบัติการทิ้งน้ำเพื่อดับไฟได้ ...

Read More »

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ย้ำ ‘ข้าราชการ’ทุกหมู่เหล่า ต้องเป็นหลักให้ประชาชน

วันที่ 18 มีนาคม 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข‘ ให้แก่ นายทหารนักเรียนซึ่งเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 63 กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง ม.ล.ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษว่า ข้าราชการทุกหมู่เหล่า พลเรือน ตำรวจ ทหาร ต้องเป็นหลักให้กับพี่น้องประชาชน ไม่หวั่นไหว ไม่ไร้จุดยืนหรืออุดมการณ์ของความเป็นข้าราชการของแผ่นดิน สิ่งสำคัญที่ผ่านมาในประสบการณ์ของข้าราชการในหลายๆ กระทรวงหรือต้นสังกัด แทนที่จะรู้จักระบบการคานอำนาจที่เหมาะสม การทัดทานอำนาจ การเสนอแนะ หรือแม้แต่การคัดค้านการกระทำที่ปราศจากความถูกต้องและธรรมาภิบาลด้วยเหตุและผล แต่กลับไปตามใจหรือเกรงกลัวต่อทางฝ่ายการเมืองชนิดเลยเถิด จนกลับกลายเป็นความเคยชิน เคยตัว ความผิด และโดนพันธนาการตามมามากมายหลายราย “เรื่องนี้ข้าพเจ้ามองว่าเป็นเรื่องสำคัญมากทั้งทางความคิดแม้เพียงเริ่มต้นคิดหรือการวางแผนและการกระทำที่เรียกว่าพฤตินัย ความเจริญรุ่งเรืองของชาติบ้านเมือง และหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุข ผู้เป็นข้าราชการที่ดีต้องมีความภาคภูมิในความเป็นข้าราชการของพระมหากษัตริย์ ข้าราชการของประชาชน หรือฝ่ายที่เป็นข้าราชการการเมือง ต่างจะต้องมีความเข้าใจในบทบาทแห่งตน ความสำรวม ความสุภาพ ความซื่อสัตย์สุจริต แนวนโยบาย การกระทำ คำพูดคำจา และจิตสำนึกที่เป็นภาพรวม เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของแผ่นดิน” ม.ล.ปนัดดา กล่าว สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ชาวเชียงใหม่รวมใจ ‘ไล่หมอกควัน’ลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เปิดกิจกรรม ‘ชาวเชียงใหม่ รวมใจ ไล่หมอกควัน’ เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ โดยระดมรถบรรทุกน้ำ จำนวน 50 คัน ฉีดพ่นละอองน้ำสร้างความชุ่มชื้น ลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ ในเขตคูเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ และพื้นที่โดยรอบเมืองเชียงใหม่ และเนื่องใน ‘วันท้องถิ่นไทย’ ได้มีผู้นำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 211 แห่ง อาทิ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายวีระชัย ไชยมงคล กำนันตำบลป่าแดด ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รวม 25 อำเภอ พร้อมใจกันดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ฉีดล้างถนนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ระดมรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองน้ำสร้างความชุ่มชื้น ลดค่าฝุ่นละอองในอากาศในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และพื้นที่โดยรอบเมืองเชียงใหม่ทุกวัน ใน 3 เวลา คือ ช่วงเช้า ช่วงกลางวัน ช่วงเย็น และจะยังคงปฏิบัติการต่อไปจนกว่าสภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่จะดีดังเดิม คาดว่าน่าจะยาวไปจนสิ้นเดือนเมษายน หากฝนมาคงจะดีขึ้น นอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนทำการพ่นละอองน้ำเป็นระยะๆ เพื่อควบคุมดูแลฝุ่นละออง ...

Read More »

ผลไม่เป็นทางการ ‘เลือกตั้งล่วงหน้า’สนามเชียงใหม่แห่ใช้สิทธิเกิน90%

เมื่อเวลา 20.40 น. ที่ 17 มีนาคม 2562  นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการ กกต.จังหวัดเชียงใหม่ รายงานข่าวการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าจังหวัดเชียงใหม่ภาพรวมอย่างไม่เป็นทางการว่า สำนักงาน กกต.จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับประธาน ผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งทุกเขต นายอำเภอทุกอำเภอ ได้อำนวยการจัดสถานที่เลือกตั้ง สส.ล่วงหน้าของจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 9 เขตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง 1,324 คน นอกเขตเลือกตั้ง 85,653 คน โดยเขตเลือกตั้งที่ 1 ณ อาคารเอสเอ็มอี SMEs ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ มีผู้มาขอใช้สิทธิ์ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าแบบนอกเขตมากที่สุด 47,147 คน  ในจำนวนนี้มาใช้สิทธิอย่างไม่เป็นทางการ 42,300 คน  คิดเป็น 89-90% ไม่พบมีการทำลายบัตรเลือกตั้ง หรือการทุจริต ส่วนการเลือกตั้งล่วงหน้าแบบในเขต เฉพาะในส่วนของอำเภอเมืองที่ โรงเรียนยุพราช มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 116คน แต่ไปลงคะแนนจริง 111 คน คิดเป็น 96% ส่วนลงทะเบียนในเขตอำเภอรอบนอก 1,208 คน มีผู้มาใช้สิทธิประมาณ 1,174 คน คิดเป็น ...

Read More »

ผอ.กกต.เขต1คาด ประชาชนใช้สิทธิสูงกว่า95% รับมีเรื่องร้องเรียน1ราย เหตุจากความล่าช้าของจนท.

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 17 มีนาคม 2562 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงอนุโลมให้ประชาชนใช้สิทธิ์หย่อนบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า หลังจากมาแสดงตนและยังตกค้างอยู่ในอาคารเลือกตั้ง SMEs อีกประมาณ 100 คนสุดท้าย โดยมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิมากกว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าครั้งที่ผ่านมา โดยนายกิตติธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งที่ 1 (ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯจ.เชียงใหม่) เปิดเผยว่า คาดว่าไม่เกิน 1ชั่วโมงนี้ จะสามารถตรวจนับจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตได้ทั้งหมด โดยเบื้องต้นประเมินว่า มีผู้มาใช้สิทธิแล้วเป็นจำนวน 44,000-45,000 คน ถือว่ามากเกินกว่า 80% ขึ้นไป คือ 95.74% ซึ่งถือว่ามากกว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าครั้งที่ผ่านมา “ส่วนการรับเรื่องราวร้องเรียนนั้น วันนี้มีเพียง 1ราย ที่มาแจ้งขอลงบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรกับทาง กกต. ซึ่งเรื่องที่ร้องเรียนนั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับความล่าช้า และไม่อำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ ส่วนปัญหาการร้องเรียนที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายที่รุนแรง เช่นฉีกทำลายบัตรเลือกตั้งนั่นยังไม่มี โดยรวมถือว่ามีการออกมาใช้สิทธิ์เกินกว่าเป้าหมาย” สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »