ข่าวด่วน

Monthly Archives: January 2019

‘เมญ่า’ ฉลองครบรอบ5ปี เดินหน้าเติมฝัน-ปันสุข เยาวชนบ้านน้ำซุ้ม-หางดง

วันที่ 23 มกราคม 2562 นายศรายุทธ ทองร่มโพธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ นำคณะผู้บริหาร พนักงาน ร้านค้า ร่วมพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ และพิธีสืบชะตาล้านนา เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้เกิดขึ้นภายในศูนย์การค้าและผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธา เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์  ทั้งนี้ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ทีมผู้บริหารและพนักงานร่วมจัดกิจกรรม ‘เติมฝัน ปันสุข ให้น้อง ครั้งที่ 5’  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำซุ้ม ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟัน และมอบสิ่งของอุปโภค–บริโภคที่จำเป็นให้กับน้องๆ กระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงสุขอนามัยของตนเอง รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการแลกของรางวัลสร้างรอยยิ้มความสนุกสนานและความประทับใจแก่ผู้ให้และผู้รับที่เป็นอนาคตของชาติ สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ม.ล.ปนัดดา ฝากเยาวชนอาเซียน+2 ‘น้อมนำพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ’

เมื่อบ่ายวันที่ 23 มกราคม 2562 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี เชิญ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานปิดโครงการและกล่าวสุนทรพจน์ เรื่อง ‘เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท‘ (รุ่นที่ 3) และมอบประกาศนียบัตรให้แก่คณะเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ราชอาณาจักรภูฏาน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ณ ราชมณเฑียร แกรนด์ บอลรูม โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ เขตบางรัก หม่อมหลวงปนัดดา กล่าวว่า การพบปะกันของลูกหลานเยาวชนอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ราชอาณาจักรภูฏาน และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์–เลสเต ถือเป็นเรื่องสร้างสรรค์อย่างยิ่งที่จัดขึ้นโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผมมองทั้งในระดับประเทศ คือ ความสัมพันธ์ทางการทูตอันดีที่มีต่อกัน ไม่มีประเทศใดสามารถอยู่โดดเดี่ยวได้ในโลก ไม่มีประเทศไหนสามารถหลงลืมสถานะความเป็นสมาชิกประเทศของประชาคมโลก ไม่สามารถเหิมเกริมหรือสำคัญตนเหนือชาติอื่นใดในโลก หากแต่ต้องมีน้ำใจไมตรีจิต ไม่ใช่ทำตนเป็นบุคคลพิเศษ แต่ต้องเป็นบุคคลธรรมดา มีความเป็นสุภาพชนตามอัตลักษณ์ของชนชาติเอเชีย มีความรอบรู้และมีความสามารถในการสื่อสารสมาคมกับเพื่อนต่างประเทศด้วยการใช้ภาษาที่ไพเราะ เช่นในการพบปะระหว่างกันในคราวนี้ ที่ลูกหลานเยาวชน ‘อาเซียนบวกสอง‘ ถือว่าได้ทำหน้าที่เป็นเสมือนทูตพิเศษ เป็นหน้าเป็นตา เป็นเกียรติภูมิให้กับประเทศชาติและประชาชน “ส่วนในอีกระดับหนึ่ง คือ ...

Read More »

เชียงใหม่เชิญปชช.-นักท่องเที่ยว ชม ‘โขนพระราชทาน’ ชวนแต่งชุดผ้าไทยสมัยรัชกาลที่5-ชุดไทยย้อนยุค-พื้นเมือง-สุภาพ ร่วมกิจกรรม 26-27มค.62 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์

วันที่ 23 มกราคม 2562 นายศุภชัย กัลปสันติ รักษาราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้คณะโขนศาลาเฉลิมกรุง มาจัดแสดงระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2562 เวลา 18.30 น. ณ บรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ขอพระราชทาน ซึ่งจะเป็นการแสดงโขนชุด ‘หนุมานชาญกำแหง’ ตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนถึงช่วยพระรามรบชนะทศกัณฐ์ และได้รับประทานสมญาศักดิ์เป็นพระยาอนุชิตจักรกฤษณ์พิพรรธพงศา ได้ไปครองเมืองนพบุรี นับเป็นสุดยอดศิลปะการแสดงชั้นสูงที่ถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผน การดำเนินเรื่องราวสั้นกระชับด้วยการพากย์ การเจรจาที่สนุกสนาน และเพลงหน้าพาทย์แบบโบราณ และเนื่องในโอกาสที่การแสดงโขนไทยได้รับการรับรองให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ จากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ในคราวประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก ครั้งที่ 13 ที่เมืองพอร์ตหลุยส์ สาธารณรัฐมอริเชียส ซึ่งมีผู้แทนจากประเทศภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ซึ่งมีประเทศที่เข้าร่วมจำนวน 181 ประเทศ จึงขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยว แต่งกายชุดผ้าไทยสมัยรัชกาลที่ 5 ชุดไทยย้อนยุค ชุดผ้าพื้นเมือง หรือชุดสุภาพ เข้าร่วมงานการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง เพื่อส่งเสริมความงดงามของความเป็นไทย และร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ตลอดจนทำให้ประชาชนได้รู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงโขนพระราชทานจากคณะโขนศาลาเฉลิมกรุงในครั้งนี้ สำนักข่าวเห็ดลม ...

Read More »

เชียงใหม่ เตรียมเปิด ‘สวนเจริญประเทศ’ ทสจ.ใช้ 13ล้านสร้างให้ปชช.ออกกำลังกาย จ่อส่งมอบกุญแจให้เทศบาลฯเข้าดูแล

วันที่ 23 มกราคม 2562  นายบรรจง สมบูรณ์ชัย หรือ หมอต้นไม้ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในฐานะหนึ่งในคณะกรรมการตรวจการจ้าง  เปิดเผยความคืบหน้า โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ติดกับโรงเรียนเรยีนาเชลี และสำนักป่าไม้เชียงใหม่ว่า ในวันที่ 24 มกราคมนี้ จะมีการตรวจรับงานของงวดที่2 จากทั้งหมดที่มี 3 งวด ขณะนี้รอเอกสารจากทาง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทสจ. ) เชียงใหม่ “หากตรวจรับแล้วเสร็จ ทสจ.ก็จะมีการส่งมอบกุญแจให้กับทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการบริหารจัดการ โดยงบประมาณก่อสร้างจำนวน 13,612,000 บาท เป็นงบฯของ ทสจ. การปรับพื้นที่และก่อสร้างสวนบนพื้นที่ประมาณ 9 ไร่ 3งาน 33 ตารางวานี้ ทำตามแบบที่มีการจัดประกวด ของผู้ชนะคือ บริษัท แปลงกาย จังหวัดเชียงราย มี บริษัท เอ็มดี ไอเดีย จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ระยะเวลาดำเนินการ 9 เมษายน – 7 มกราคม 2562  ...

Read More »

ม.แม่โจ้ เจ๋ง เปิดให้บริการ ‘โรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์’หลังผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล Codex

วันที่ 23 มกราคม 2562 ผศ.ดร.สุรัตน์ นักหล่อ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ม.แม่โจ้) ในฐานะผู้ดำเนินกิจการ  โรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่โจ้ เปิดเผยว่า ในการทำเกษตรเรื่องของเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำเกษตรอินทรีย์  ซึ่งโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์จะมีส่วนสำคัญในการช่วยลดการสูญเสียของพืชผักอินทรีย์ ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดการค้าทั้งในและต่างประเทศ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของชุมชน นอกจากนั้นยังตอบสนองการขับเคลื่อนยุทศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ Maejo GO Eco University รองรับผลผลิตเกษตรอินทรีย์จากแปลงผลิตพื้นที่นำร่องของมหาวิทยาลัย รวมถึงผลผลิตของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ภายใต้การส่งเสริมของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยอีกด้วย ทั้งนี้โรงคัดบรรจุของมหาวิทยาลัยเริ่มจัดตั้งมาแต่ปี 2558 โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่  มีทั้งการติดตั้งครุภัณฑ์ ปรับปรุงโครงสร้างโรงงานให้ได้มาตรฐาน ผ่านการตรวจรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมถึงการปรับปรุงระบบการจัดการขยะและของเสียในโรงคัดบรรจุฯ เพื่อลดการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ผักอินทรีย์ที่จะจำหน่าย ตามมาตรฐานของ GMP พร้อมทั้งการอบรมเจ้าหน้าที่ และบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้เป็นอย่างดี  ในปี 2561 โรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ ม.แม่โจ้ ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ใบอนุญาตเลขที่  50-2-09561  และยังผ่านการรับรอง มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) TAS 9023-2007 และ ...

Read More »

แม่ทัพภาค3 เปิดกิจกรรมซักซ้อมดับไฟป่าปี62 เชื่อสถานการณ์หมอกควันดีขึ้น

แม่ทัพภาคที่3เปิดกิจกรรมรณรงค์-ซักซ้อมดับไฟป่าปี2562 มั่นใจสถานการณ์ดีขึ้น หลังบูรณาการหน่วยงาน9จังหวัดภาคเหนือรับมือเต็มที่ / รายละเอียด  ไปที่  http://www.hedlomnews.com/?p=32800 สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ‘พบ ขรก.ใหม่ สำนักนายกรัฐมนตรี’ ย้ำปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นหลัง

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 21 มกราคม 2562 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษเรื่อง ‘การเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท‘ ให้แก่ข้าราชการ (ขรก.) พลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามโครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร ‘การเป็นข้าราชการที่ดี‘ รุ่นที่ 14 จัดโดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องภาณุมาศ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด โดย หม่อมหลวงปนัดดา กล่าวตอนหนึ่งของการบรรยายว่า การเป็นข้าราชการของแผ่นดิน ความรู้รักสามัคคี ความเพียร ความพอเพียง ความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นสุภาพชน ชนะทุกสิ่ง ขอจงร่วมกันบำเพ็ญปฏิบัติ เพื่อความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ และการเป็นแบบอย่างที่ยั่งยืนแก่คนรุ่นต่อๆ ไปไม่จบสิ้น สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

แม่ทัพภาคที่3เปิดกิจกรรมรณรงค์-ซักซ้อมดับไฟป่าปี2562 มั่นใจสถานการณ์ดีขึ้น หลังบูรณาการหน่วยงาน9จังหวัดภาคเหนือรับมือเต็มที่

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 21  มกราคม 2562 ที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33  อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค เป็นประธานเปิดกิจกรรมการรณรงค์และซักซ้อมดับไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.ต.ชูรัตน์ ปานเหง้า รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงพลังความเข้มแข็งและความพร้อมของทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นการแสดงเจตนาอันมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่อให้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันลดระดับความรุนแรง ตลอดจนประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ถึงโทษภัยของไฟป่าและหมอกควัน โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือเตรียมรับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า สถานการณ์ของไฟป่าและหมอกควันในปีนี้มีแนวโน้มดีขึ้น  เนื่องจากการบูรณาการบริหารจัดการทุกภาคส่วน ในการช่วยเหลือกันแก้ไขปัญหาอย่างแน่นแฟ้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเป็นผู้ควบคุมบริหารจัดการ บูรณาการ ร่วมกันแก้ไขปัญหาในทุกจังหวัด  ซึ่งทางกองทัพภาคที่ 3  มอบหมายให้กองทัพน้อยที่ 3 จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้การสนับสนุน 9 ...

Read More »

ดอยอินทนนท์ยังยะเยือก อุณหภูมิ0องศา ‘เหมยขาบ’ขาวโพลนรับนักท่องเที่ยว

วันที่ 21 มกราคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือยังคงหนาวเย็น อุณหภูมิเฉลี่ย 15-24 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสภาพอากาศค่อนข้างเย็นสบายตลอดทั้งวัน อุณหภูมิต่ำสุด 18 องศาเซลเซียส ถือเป็นความโชคดีของเหล่าบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และครอบครัว เนื่องจากอยู่ในช่วงสัปดาห์ของการพระราชทานปริญญาบัตรพอดี ในขณะที่บนยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ นายวสันต์ จันทร์เทพ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติฯ เปิดเผยว่า อากาศยังคงหนาวจัด เช้านี้ที่บริเวณยอดดอยอุณหภูมิลดต่ำลงเหลือ 0 องศาเซลเซียส ทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกว่า เหมยขาบ หรือน้ำค้างแข็ง เป็นเกล็ดน้ำแข็งเล็กๆ สีขาวเกาะตามยอดหญ้า กิ่งไม้ ใบไม้ อย่างสวยงาม นักท่องเที่ยวต่างพากันบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก ส่วนที่บริเวณเส้นทางเดินธรรมชาติกิ่วแม่ปาน อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศพากันมาเข้าแถวเพื่อเดินเท้าเข้าไปสัมผัสป่าดึกดำบรรพ์กันอย่างหนาแน่น ซึ่งในช่วงนี้ภายในทุ่งหญ้ากำลังสวยท่ามกลางหมอกที่แผ่ลงปกคลุมเกือบตลอดทั้งวัน ถือเป็นช่วงที่กิ่วแม่ปานสวยงามที่สุดในรอบปี สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ห้วยตึงเฒ่า ชวนนักท่องเที่ยวถ่ายรูป-เช็คอินแลนด์มาร์คใหม่ ‘ซุ้มหัวคิงคอง’ประตูสู่ความรุ่งเรือง สร้างจากไม้ไผ่500ลำ ความสูง6เมตร

วันที่ 20 มกราคม 2562 พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานเปิดซุ้มประตูสู่ความรุ่งเรือง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของห้วยตึงเฒ่า ซึ่งมีลักษณะเป็นซุ้มประตูหัวคิงคอง ใช้ไม้ไผ่จำนวน 500 ลำ ความสูง 6 เมตร กว้าง 5 เมตร แบ่งเป็น 2 ชั้น สามารถขึ้นไปถ่ายภาพกับวิวสวยงามโดยรอบได้ทั้งบริเวรชั้นบนและชั้นล่าง ซึ่งเกิดจากแนวคิดที่ต้องการให้ผู้คนได้เดินผ่านเข้าสู่ประตูแห่งความรุ่งเรือง เพราะไม้ไผ่จะเป็นสีทอง และถือว่าเป็นศิลปะที่หาดูได้ยาก นอกจากนี้เส้นทางเดินเข้ามาเป็นสะพานไม้ไผ่ หรือทางเหนือเรียกว่า ‘ขัวแตะ’ ที่มีความสวยงามดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ทั้งนี้มณฑลทหารบกที่ 33 อนุมัติให้ห้วยตึงเฒ่า จัดทำซุ้มประตูคิงคอง โดยทีมงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน 7 นาย เริ่มสร้างระหว่างวันที่ 6-18 มกราคม 2562 รวมเวลาในการสร้างจำนวน 13 วัน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 195,000 บาท ซึ่งบริเวณโดยรอบจะเป็นน้ำ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นเกาะที่สวยงาม จึงถือได้ว่าเป็นจุดพักผ่อนแห่งใหม่ในห้วยตึงเฒ่าที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด พ.อ.สุปกรณ์ เรือนสติ ผู้จัดการสำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่า นอกจากซุ้มประตูคิงคองที่เปิดตัวในวันนี้แล้ว ภายในห้วยตึงเฒ่ายังมีครอบครัวหุ่นฟางคิงคองยักษ์ พ่อ ...

Read More »