ข่าวด่วน

Monthly Archives: September 2018

‘Another Day Passing By’ วันเวลาที่ผ่านไป ณ วังวรดิศ

วันที่ 16 กันยายน 2561 ม . ล . ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี พบปะสนทนา ‘ อรุณรุ่งวันอาทิตย์ ‘ ‘Early Morning Hours @ Varadis Palace Museum & Library’ ระหว่างครูอาจารย์ ลูกหลานนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ในการเข้าเยี่ยมพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย   ถึงเรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งความสำคัญอันดับแรก ยังคงเป็นเรื่อง ‘ ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญู ความพอเพียง และความเพียร ‘ อย่างปฏิเสธไม่ได้ ถือเป็นความจริงทั้งสำหรับชาตินี้หรือชาติไหนๆ 4 สิ่งนี้ จะนำพามาซึ่งหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อุดมการณ์ประชาธิปไตยสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างสง่างาม ไม่ตกหลุมพราง ไม่โดนชนักติดหลัง บางท่านกล่าวว่า การใช้ ‘ ปัญญา ‘ หรือ ‘Intelligence’ แห่งคุณความดี ไม่ให้ร้ายป้ายสี ไม่อิจฉาริษยากัน ...

Read More »

‘โครงการหลวง’ เดินหน้าหนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ สืบสาน รักษา ต่อยอดผลิตภัณฑ์

เมื่อเวลา 09.30 น .​ วันที่ 14 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมใหญ่ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต . แม่เหียะ อ . เมืองเชียงใหม่ จ . เชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ( องค์กรมหาชน ) โดยมี พล . อ . กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมและเป็นปาฐกถาพิเศษเรื่อง ’ นโยบายด้านการบริหารงานวิจัย เพื่อการพัฒนางานบนพื้นที่สูงโครงการหลวง ’ ให้กับนักวิจัย นักวิชาการ และนักพัฒนาพื้นที่สูงกว่า 450 คน ดร . จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง กล่าวว่า โครงการหลวงริเริ่มมาจากพระราชประสงค์ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้วยวัตถุประสงค์หลักคือ งานวิจัย อะไรที่ไม่รู้ให้วิจัย ...

Read More »

พิงคนคร’ เดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยว มุ่งยกระดับศักยภาพ8จังหวัดภาคเหนือตอนบน

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ( องค์การมหาชน ) จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ครั้งที่ 1/2561 โดยมี พล . อ . เจน คีรีทวีป ประธานที่ปรึกษาคณะทำงานประชารัฐขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธาน   พร้อมด้วย นางเนตรนภา   สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร   ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคเหนือเขต 1 พร้อมด้วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน   หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมภูมิไทยการ์เด้น จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวว่า การจัดประชุมหารือความร่วมมือเชื่อมโยงการจัดการท่องเที่ยวด้านการตลาด กับ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อหารือแนวทางในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของพื้นที่ ...

Read More »

เลขาฯป.ป.ส แถลงจับขบวนการค้ายาเสพติด ใช้ ‘รถพยาบาลฉุกเฉิน’ขนไอซ์398กก.-ยาเค80กก. มูลค่า300ล้านบาท

เมื่อเวลา 15.30 น . วันที่ 12 กันยายน 2561 ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5  ( ป . ป . ส . ภาค 5)  นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป . ป . ส . พล . ต . ท . พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช . ภ .5 พล . ต . ต . ภาณุเดช บุญเรือง รอง ผบช . ภ . 5 พล . ต . จิรเดช กมลเพ็ชร ...

Read More »

ปลัดกระทรวงสาธารสุขขึ้นเหนือ เปิดตัว ‘H4U’สมุดสุขภาพประชาชน พร้อมให้บริการทั้งระบบ100แห่งทั่วประเทศ

เมื่อเวลา 10.00 น . วันที่ 12 กันยายน 2561 ที่ห้องห้วยส้มป่อย โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อ . เมืองเชียงใหม่ จ . เชียงใหม่ น . พ . เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดตัว H4U สุมดสุขภาพประชาชน mHealth กระทรวงสาธารณสุข โดยมี น . พ . โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ   น . พ . พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมในพิธี ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบเกียรติบัตรขอบคุณหน่วยงานที่ร่วมผลักดันให้ H4U app เป็น mHealth ที่ประชาชนใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองได้อย่างแท้จริง ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 ...

Read More »

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯปลื้ม ‘ชาวพะเยา’รักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรม-ผังเมือง ดีเยี่ยม

ม . ล . ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ‘ ให้แก่ผู้บริหาร ​ คณาจารย์ และนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุม อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา อ . เมือง จ . พะเยา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า ผมได้มีโอกาสมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งมาคราวใดกลับไปก็จะรำลึกในไมตรีจิต ความประทับใจในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและผังเมืองอันงดงามยิ่งของ จ . พะเยา มาครั้งนี้ นอกจากได้พบปะและแลกเปลี่ยนการสนทนากับท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ นิสิต และลูกหลานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาแล้ว ผมยังได้มีโอกาสสนทนากับท่านนายกเทศมนตรีเมืองพะเยาด้วย ใคร่ขอบพระคุณท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจด้วยวิริยภาพในการดำรงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้ดำรงอยู่คู่ จ . พะเยา เป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ “ สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน The ...

Read More »

นักวิชาการ UNESCO ร่วมถกเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก ‘คุณสิริกิติยา เจนเซน’ย้ำ วัฒนธรรม-ธรรมชาติสำคัญ

เมื่อเวลา 09.30 น . วันที่ 11 กันยายน 2561 ที่ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( มช .) ต . สุเทพ อ . เมืองเชียงใหม่ จ . เชียงใหม่ รศ . ดร . อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม และยุทธศาสตร์บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม มช . เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติด้านมรดกโลก – Integration of Historic and their Natural Settings for Sustainable Development ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน 2561 ที่ จ . เชียงใหม่ โดยมี ดร . กามินี่ วิจิสุริยะ – ...

Read More »

งดงามในความทรงจำ ‘โครงการ ทำดีเริ่มต้นที่ใจเรา คิดดี พูดดี ทำดี ก้าวเดินตามรอยพระยุคลบาท’

ม . ล . ปนัดดา ดิศกุล ประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กล่าวถึงการสนทนากับคุณแหม่ม – คัทลียา แมคอินทอช และคุณหมิว – ลลิตา ปัญโญภาส ในรายการ ‘ ราชินีโต๊ะกลม ( เดอะควีน )’ ตอน ‘ เยี่ยมวังวรดิศ ‘ ออกอากาศเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ว่า ‘ ด้วยพระเดชพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ ( อดีตเอกอัครราชทูต ม . ร . ว . สังขดิศ – คุณมัณฑนา ดิศกุล ณ อยุธยา ) ที่ทำให้ครอบครัวของกระผมสามารถดำรงรักษาวังวรดิศมาได้ และก่อตั้งเป็น ‘ โรงเรียนดำรงราชานุภาพ ‘ แหล่งเรียนรู้สำคัญของชาติ ที่สถานศึกษา ส่วนราชการ และอีกหลายองค์กรได้ประกาศเกียรติคุณยกย่อง มองในทางกลับกัน หากปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำ ทุกอย่างคงจบสิ้นไปหมดแล้ว ...

Read More »

มช.ร่วมใจ สืบสานประเพณีรับน้องเตียวขึ้นดอย ‘สุวพันธุ์’ ศิษย์เก่าลูกช้าง ร่วมโชว์สปิริตเดินนำขบวนแสดงความเป็นหนึ่งเดียว

เวลา 06.30 น. วันที่ 8 กันยายน 2561 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะศิษย์เก่า เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม ‘เตียวขึ้นดอยโตยฮอยครูบา นบไหว้สาบรมธาตุเจ้า ฮับขวัญน้องเข้า อ้อมอก มช.’ ซึ่งเป็นประเพณีการรับน้องด้วยการเดิน-วิ่ง ขึ้นดอยสุเทพของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาทุกปี โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา มช. และศิษย์เก่าจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมประเพณีเตียวขึ้นดอย (เดินขึ้นดอย)มากกว่า 10,000 คน ช่วงเปิดงาน นายสุวพันธุ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ ซึ่งเข้าศึกษาที่ มช.ตั้งแต่ปี พ.ศ.2515ได้ขึ้นกล่าวให้โอวาทกำลังใจแก่รุ่นน้อง จากนั้นศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นตัวแทนของลูกช้าง มช.ลั่นฆ้อง 3 ครั้ง เพื่อเปิดกิจกรรม และร่วมกันออกเดินนำขบวนเตียวขึ้นดอยฯออกจากมหาวิทยาลัยเขียงใหม่ ไปยังลานครูบาศรีวิชัย ซึ่งเป็นทางขึ้นดอยสุเทพที่มีความลาดชัน จากนั้นขบวนของนักศึกษาใหม่และรุ่นรวม 20 คณะ 1 วิทยาลัย ได้ออกเดิน-วิ่งขึ้นสู่ดอย ...

Read More »

‘สุวพันธุ์’ ยันรัฐบาลไม่ยื้อกรณีป่าแหว่ง ให้สำนักงบฯหารือสำนักงานศาลยุติธรรม จัดงบฯสร้างใหม่ที่เชียงราย

เวลา 07.30 น. วันที่ 8 กันยายน 2561 ที่หน้าลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย จังหวัดเชียงใหม่ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีี เปิดเผยความคืบหน้ากรณีโครงการบ้านพักตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค5 ว่า ผมได้รับรายงานเมื่อวานว่าทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับหนังสือสรุปของจังหวัดเชียงใหม่แล้ว จะเริ่มศึกษาและอาทิตย์หน้าคงจะมาหารือกับผมก่อน เพื่อจะได้เร่งรัดในการดำเนินการอย่างไรบ้าง ที่สำคัญเราทำงานในรูปกรรมการต้องหารือกรรมการทุกภาคส่วน ผมอยากเห็นข้อเสนอของพื้นที่ก่อน ทั้งความเห็นของจังหวัด ข้อเสนอจากภาคประชาชน แล้วขอหารือกับกรรมการ นายสุวพันธุ์ กล่าวว่า อยากเรียนถึงความคืบหน้าบางอย่างให้กับพี่น้องชาวเชียงใหม่จะได้สบายใจ ประการที่หนึ่ง ทางสำนักงานศาลยุติธรรมได้ทำเรื่องของบประมาณรัฐบาลมาเรียบร้อยแล้ว เพื่อก่อสร้างสำนักงานและบ้านพักแห่งใหม่ที่จังหวัดเชียงราย ท่านนายกฯ ก็มอบให้ผมพิจารณา ผมก็ให้ทางสำนักงบประมาณหารือกับสำนักงานศาลยุติธรรมในรายละเอียด ก็แสดงว่าเรื่องของการก่อสร้างอย่างน้อยเราก็จะได้เห็นแล้วเราว่ารูปแบบจะเป็นอย่างไร ก็จะให้เขาพิจารณาเรื่องงบประมาณ ประการที่สองทางสำนักงานศาลยุติธรรมได้ขอใช้พื้นที่ของกรมวิชาการเกษตร ตอนนี้ก็มีความคืบหน้าไปหลายอย่างแล้ว จะได้ประชุมหารือกัน ก็จะรีบดำเนินการให้ครับ “ผมคิดว่าวันนี้โดยพฤตินัย เรื่องของคนที่อยู่อาศัยในบ้านพัก 45 หลังก็ไม่น่าจะมี เพราะว่าศาลท่านก็ได้แสดงเจตนารมณ์แล้วว่าจะไปสร้างใหม่ที่จังหวัดเชียงราย เพียงแต่ว่ากระบวนการในการตรวจรับยังไม่เรียบร้อย ซึ่งต้องเป็นไปตามระเบียบราชการ การแก้ปัญหาเรื่องนี้เราจำเป็นต้องดูทั้งในเรื่องของกฎหมาย และดูในเรื่องความรู้สึกของประชาชนไปพร้อมๆกัน คงต้องเห็นในรายละเอียดก่อนรัฐบาลไม่มีความตั้งใจที่จะถ่วงเวลาหรือทำอะไรให้ยืดเยื้อ จะต้องเดินไปด้วยกันทั้งเรื่องของกฎหมายและความรู้สึกของพี่น้องประชาชน” นายสุวพันธุ์กล่าว สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน Due to the many economic anomalies in the society, ...

Read More »