Monthly Archives: May 2018

ประชุมคณะกรรมการร่วม ราชการ-ประชาชนแก้ปัญหาบ้านพักตุลาการนัดแรก เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าฯทวงถามแบบแปลน-สัญญาการก่อสร้างจากศาล

  เวลา 14.30 น. วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมชั้น2 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกำหนดแนวทางการดำเนินการในส่วนของสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ และฟื้นฟูสภาพป่าจากกรณีก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการ(อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่) ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรก นับจากที่รัฐบาลให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหญ่ขึ้นมาแก้ปัญหาข้อพิพาท โดยมีคณะอนุกรรมการย่อย แบ่งเป็นชุดดำเนินการกับสิ่งปลูกสร้าง กับ ชุดฟื้นฟูป่า ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาคราชการกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหากรณีโครงการบ้านพักบ้านข้าราชการตุลาการ การประชุมใช้เวลานานกว่า 2 ชั่วโมง บรรยากาศกาศเป็นไปอย่างเรียบร้อย ตัวแทนนักวิชาการด้านธรณีวิทยา และนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ รศ.ดร.อรทัย มิ่งธิพล อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในฐานะอนุกรรมการศึกษาการดำเนินการในส่วนของสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้พื้นที่เป็นป่าสมบูรณ์ ได้มีการนำเสนอข้อมูลแสดงความห่วงใย เรื่องสิ่งก่อสร้าง เนื่องจากจะส่งผลเป็นกำแพงขวางทางน้ำ ส่งผลให้น้ำเปลี่ยนทิศทางและจะมีผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่อาศัยด้านล่าง ขณะเดียวกัน รศ.สุจิตร พิตรากูล นักวิชาการด้านธรณีวิทยา อนุกรรมการศึกษาการดำเนินการในส่วนของสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้พื้นที่เป็นป่าสมบูรณ์ ได้ระบุว่าในส่วนของชนิดชั้นหินต่างๆในพื้นที่ ประกอบกับความลาดชันของพื้นที่ปลูกสร้างที่มากกว่า 30 องศา ต่อให้ไม่ทำการรื้อสิ่งปลูกสร้างออก ธรรมชาติก็จะต้องพังทลายลงมาเองอยู่แล้ว ขณะที่ตัวแทนกรรมการที่มาจากภาคประชาชน คือ เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพฯ นำโดยนาย ธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ ผู้ประสานงานเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าและพวกเข้าร่วมประชุม ...

Read More »

‘ม.ล.ปนัดดา’ เป็นครูพิเศษ วิชา ‘สังคมคุณธรรม’ ณ สถานพินิจฯ จ.พิษณุโลก

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 31 พ.ค. 2561 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและพบปะกับผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง และปฏิบัติหน้าที่ครูพิเศษ วิชา ‘สังคมคุณธรรม : ในความเป็นชาติ’ แก่ลูกหลานเยาวชน ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดย ม.ล.ปนัดดา ได้บรรยายพิเศษ มีใจความส่วนหนึ่งว่า “ลูกหลานเยาวชนทุกคนล้วนเป็นอนาคตของชาติ เป็นพลังของแผ่นดิน หากเราไม่ดูแลรักษาประเทศชาติบ้านเมืองไทยของเรา แล้วใครกันจะดูแล จะให้ต่างชาติเขามาลบหลู่ดูหมิ่นเราได้อย่างไร หากเราทุกคนปล่อยปละละเลย อย่างไรเสียเราต้องมุ่งมั่นอดทน ขวนขวาย สุจริต ยุติธรรม มีความกตัญญู ประการสำคัญ คือ ความรักของคนไทยที่มีต่อกัน ใครเขาทำไม่ดี เวรกรรมเป็นของเขา มิใช่ของเรา เราทำดี ภูมิใจในชาติของเรา มีความสัตย์ซื่อสุจริต นี่ต่างหากที่ใครต่อใครอยากแลเห็นเกิดขึ้น ลูกหลานเยาวชนต้องเชื่อในหลักปรัชญาแห่งความดี คือ ‘ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว’ สิ่งเหล่านี้เราสามารถกล่าวโดยรวมเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและนำสู่การปฏิบัติ เรียกว่า ‘เป็นคุณธรรมพื้นฐานนำความดีสู่ชีวิต’ ความขยันหมั่นเพียร มีความเพียรพยายาม ทำหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนอย่างดีที่สุด ...

Read More »

สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก”ประจำปี 61 ตามคำขวัญ”บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ (Tobacco Break Heart)”

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก”ประจำปี 61 รณรงค์ให้เยาวชนบุคคลทั่วไป และนักท่องเที่ยวตระหนักถึงข้อเสียและโทษของการสูบบุหรี่ นายวุฒิชัย กล่าวว่า วันงดสูบบุหรี่โลก ถือเป็นวันสำคัญของโลกอีกหนึ่งวัน และทางสวนสัตว์เชียงใหม่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรและนักท่องเที่ยวที่สูบบุหรี่ จึงมีนโยบายในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ขึ้น บริเวณห้องโถงแรกรับอาคารสำนักงาน สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมปะกอบดเวย การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและอันตรายที่มาจากบุหรี่ เคล็ดลับการเลิกบุหรี่กับพิษที่มาจากบุหรี่ และโมเดลตัวอย่างปอดดำพร้อมเครื่องวัดความจุปอด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม ให้ผู้เข้าชมสวนสัตว์ได้ร่วมสนุก ได้แก่ พลังปอดของฉัน นักประดิษฐ์น้อย จิ๊กซอว์มหาสนุก เกมส์ตอบคำถามรับของรางวัลมากมาย ซึ่งมีนักนักเที่ยวและเด็กๆให้ความสนใจกันมาก สำหรับวันงดสูบบุหรี่โลก นั้นมีขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ.1988 โดยองค์การอนามัยโลก เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่ และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรม องค์การอนามัยโลกระบุชัดเจนว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้ และกำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco Day) มีการกำหนดคำขวัญในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในแต่ละปี ...

Read More »

เที่ยวทะเล เก๋..ดี ที่ ‘เดอะทับแขก กระบี่ บูทีค รีสอร์ท’ ไม่ต้องรอ..หน้าร้อน

ก็เพราะ ความคิดที่..ดี ‘เดอะทับแขก กระบี่ บูทีค รีสอร์ท’ จึงอยู่ในใจผู้มาเยือนตลอด 12 ปี ของการเป็นสถานที่พักผ่อนที่ดีที่สุด 1 ใน 1000 ของโลก วิภาวรรณ เหล่าธนาสิน กรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ก่อตั้งรีสอร์ทหรูระดับ 5 ดาว บอกว่า..เริ่มต้นด้วยการสะสมความดี ทำไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นความน่าเชื่อถือตามมา และถ้า..ชีวิตนี้ถ้าไม่มีหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในหัวใจ เราคงไม่ได้มาจนถึงทุกวันนี้.. เท่ และจริงใจ แม้ ‘วิภาวรรณ’ จะจบการศึกษาสาขาการโรงแรมและ Catering จากวิทยาลัยชื่อดัง South Devon ประเทศอังกฤษ และทำธุรกิจส่วนตัว ภายใต้ชื่อ บริษัท ไท คอน จำกัด ซึ่งส่วนใหญ่รับงานก่อสร้างของภาคราชการ โดยโครงการก่อสร้างที่รู้จักเป็นอย่างดีคือ ‘บึงฉวาก อควาเรียม’ จังหวัดสุพรรณบุรี แต่ธนาคารปฏิเสธคำขอกู้เงินเพื่อลงทุนสร้างโรงแรมสุดเก๋แห่งนี้ ผู้หญิงที่ดูบอบบางร่างเล็ก แต่มีแววตาและหัวใจที่มุ่งมั่น..เธอไม่ยอมแพ้ คงเดินหน้าตามฝันจนเกิด 6 เรื่องราวที่น่าประทับใจของ ‘เดอะทับแขก กระบี่ บูทีค รีสอร์ท’ ที่ปัจจุบันทำกำไรปีล่าสุด 180 ล้านบาท คือ ...

Read More »

ม.ล.ปนัดดา สอนเยาวชน ยึด ‘Role Model’บุคคลต้นแบบ เป็นหลักพัฒนาตนเอง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและพบปะกับผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง และบุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ วิชา ‘สังคมคุณธรรม : ในความเป็นชาติ’ แก่ลูกหลานเยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 จังหวัดระยอง อ.เมือง จ.ระยอง โดยใจความระบุว่า ลูกหลานเยาวชนต้องมีต้นแบบในการดำเนินชีวิต เช่น เรามองไปที่ ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมฯ และ ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งอยู่ใกล้ตัวเราที่สุด เสมือนเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเรา ครูอาจารย์ ฝ่ายปกครอง หรือแม้แต่บุคคลในสังคม ในจังหวัด ในระดับประเทศ ที่ท่านวางตัวได้อย่างเหมาะสม เรียบร้อย เป็นสุภาพชน มีความพอเพียงในชีวิต ไม่โลภ ไม่เห่อเหิม มีความประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อ หรือท่านอื่นๆ ที่ลูกหลานเยาวชนมองแล้วว่าการเลียนแบบท่าน ปฏิบัติตนตามอย่างท่าน จะก่อให้เกิดความสุขความสำเร็จแก่ชีวิตเราและคนรอบข้าง กล่าวคือเป็นมงคลแก่ชีวิตตน หาใช่ไปดูตัวอย่างที่ผิด ทำเอาเราหลงทางกระทั่งกู่ไม่กลับ คือไม่ฟังคำแนะนำ หรือคำทัดทานอะไรจากใครทั้งสิ้น คำพูดในภาษาอังกฤษที่ว่า ‘Role ...

Read More »

ตำรวจภาค5บุกค้นยึดทรัพย์ทนายความชนเผ่าชื่อดัง เครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ มูลค่ากว่า12ล้านบาท

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ชุดสืบสวน และชุดปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรภาค 5 และเจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค 5 นำโดย พล.ต.ต.ภานุเดช บุญเรือง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 นำกำลังเข้าตรวจค้นและอายัดทรัพย์สินภายในบ้านเลขที่ 299/28 ซึ่งเปิดเป็นสำนักงานกฎหมาย เอกพิทักษ์ยุติธรรมทนายความ หมู่บ้านศิริพร วิวล่า โครงการ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นบ้านของนายเอกราช พิทักษ์ไพร อายุ 29 ปี ชาวเขาเผ่าม้ง และมีอาชีพเป็นทนายความ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงราย ที่ 192/2561 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ในความผิดฐาน” ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ( เมทแอมเฟตามีน หรือ ไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต” โดยขณะที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าตรวจค้นนายเอกราชพร้อมภรรยา ไหวตัวทันขับรถยนต์หลบหนีไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเดินทางไปถึง จากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบของอาวุธปืนแก๊บ 1 กระบอก , ปืนลูกซอง 1 กระบอก , ปืนพกสั้น ...

Read More »

บสย. เร่งกระตุ้นยอดค้ำฯPGS6 ปรับปรุงใหม่ เดือนสุดท้ายก่อนปิดโครงการ30มิ.ย.61 วงเงินรองรับ17,000ล้านบาท เผยโอกาสทองผู้ประกอบการSMEsสินเชื่อต้นทุนต่ำ ค้ำประกันฟรี4ปี

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMES ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่ ยังมีวงเงินรองรับการค้ำประกันสินเชื่ออีก 17,000 ล้านบาท เหลือเวลาอีก 1 เดือนเท่านั้น ซึ่งเป็นโอกาสสุดท้ายของผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้สินเชื่อต้นทุนต่ำ โดยมีเงื่อนไขสุดคุ้ม ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 4 ปีแรก สำหรับผู้ประกอบการที่ขอสินเชื่อและขอค้ำประกันสินเชื่อโดย บสย. ในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMES ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่ ซึ่งจะปิดโครงการในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ สำหรับแผนกระตุ้นการค้ำประกันสินเชื่อในเดือนสุดท้าย ได้จัดทำแผนเชิงรุก 2 แนวทางคือ 1. เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับธนาคารพันธมิตร และผู้ประกอบการ SMEs ถึงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ผ่านสื่อต่างๆ รวมถึงการจัดรถแห่ในจังหวัดที่สาขา บสย. ดูแล 2. มอบหมายให้สำนักงานสาขา 11 แห่ง ทำงานร่วมกับธนาคารอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการเงินทุนให้ได้รับสินเชื่อทันเวลา ...

Read More »