Monthly Archives: February 2018

การท่าฯเชียงใหม่แถลงครบ30ปี เตรียมผุดโครงการเร่งด่วนแก้ปัญหาผู้โดยสารคับคั่ง เน้นเพิ่มพื้นที่รองรับ-จอดรถ-ช่องทางจราจร

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ท่าอากาศยาน (ทอท.) เชียงใหม่ จัดงานครบรอบ 30 ปี การดำเนินงาน โดยประกอบพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อพนักงาน ลูกจ้าง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งมีนางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ กรรมการ ทอท. นาวาอากาศเอก วิสูธ จันทนา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) ในฐานะอดีตผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงของ ทอท. หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ กงสุลต่างประเทศ ตลอดจนผู้ประกอบการ และบริษัทสายการบิน ร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก ทั้งนี้ นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมทีมบริหารร่วมแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 และโครงการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความคับคั่งของผู้โดยสาร เนื่องจากปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร 8 ล้านคน แต่ในปี 2560 มีผู้ใช้บริการกว่า 10.2 ล้านคน ซึ่งโครงการพัฒนาดังกล่าวจะดำเนินการภายในปี 2562 เน้นการเพิ่มพื้นที่อาคารผู้โดยสาร พื้นที่จอดรถและช่องทางจราจร “ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นท่าอากาศยาน 1 ใน 6 ...

Read More »

ม.ล.ปนัดดา เยี่ยมโครงการเขื่อนสิรินธรโมเดล ชู ‘ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน’ด้วยรัก-สามัคคี

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าเยี่ยมโครงการเขื่อนสิรินธรโมเดล และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ‘ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน’ ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนสิรินธร และชุมชนรอบพื้นที่เขื่อนสิรินธร ณ ลานสวนสิรินธร เขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยมีใจความส่วนหนึ่งว่า “หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชน และลูกหลานเยาวชน ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ยึดถือเป็นปรัชญาชีวิตและแรงบันดาลใจ เพราะศาสตร์พระราชาถือเป็นหัวใจของการดำรงรักษาประเทศชาติบ้านเมืองให้คลาดแคล้วปลอดภัย กับอีกเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านผู้ทรงเป็นดวงใจของแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เราพูดถึงกันและหวังให้เกิดผลแห่งความสำเร็จ ต้องเริ่มจากการยึดมั่นพระราชดำรัสที่ว่า 1. ความรู้รักสามัคคี วันนี้มีลูกหลานเยาวชนมาร่วมกิจกรรมที่เขื่อนสิรินธรเป็นจำนวนมาก ผมจะขออธิบายให้เกิดความเข้าใจได้โดยไม่ยาก เพื่อลูกหลานนักเรียนนักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตนเองและครอบครัว ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานสอนให้บุคคลมีความรู้ อันหมายถึงสรรพสิ่งต่างๆ ในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง มีความถูกต้องทางศีลธรรมจรรยา คือ ไม่ทุจริตคดโกง ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย มีความเข้าใจตามหลักการครองตนอย่างมีคุณภาพ คิดให้ได้ว่าทำอย่างไรที่จะสามารถดำรงตนอยู่ภายใต้สภาพการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมากในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม คำตอบในที่นี้ คือ ความเข้มแข็งมั่นคงทางอุดมการณ์ ความรู้และความเข้าใจที่จะทำให้เรารู้เท่าทัน และไม่ตกเป็นเครื่องมือของคนไม่ดี หรือผู้ที่มีความประสงค์ร้ายต่อชาติบ้านเมือง 2. ว่าด้วยเรื่องของความรัก คือ ความรักที่จะไขว่คว้าให้ตนเองสามารถเข้าถึงในเรื่องหนึ่งๆ ...

Read More »

‘เที่ยวเมืองไทยใครๆ ก็เที่ยวได้’ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เที่ยวฟรีสวนสัตว์เชียงใหม่ 1มค.-31มีค.61

องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรม ‘เที่ยวเมืองไทย ใครๆก็เที่ยวได้’ เพื่อให้ประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเข้าชมสวนสัตว์ได้ฟรี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2561 สวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งหน่วยงาน ที่ร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวฟรี เพียงแค่แสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชน สามารถเข้าชมสัตว์ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ฟรี อาทิ ฮิปโปโปเตมัส เสือโคร่ง เสือขาว แรด นกเพนกวิน และยังมีส่วนแสดงสัตว์แอฟริกา สวนชมนกนครพิงค์ นอกจากนี้ยังมีการแสดงความสามารถของสัตว์ต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวได้รับชมได้ในทุกๆวัน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการท่องเที่ยวให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ปัจจุบันมีจำนวนกว่า 11 ล้านคนทั่วประเทศ ทั้งนี้ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ฟรีในทุกๆวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึงเวลา 17.00 น. เพียงแค่แสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2561 นี้เท่านั้น สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ผู้ช่วยอธิการบดีม.นอร์ท นั่งหัวโต๊ะคัดเลือกสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เป็นประธานกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

องค์การสวนสัตว์เดินหน้าอบรมชะมดเช็ด-อีเห็น ชี้คุณภาพสูงสุดในอาเซียน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารโสภณ ดำนุ้ย สวนสัตว์เชียงใหม่ นายสัตวแพทย์ สุเมธ กมลนารถ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เป็นประธานเปิดการอบรม ‘ชะมดเช็ดและอีเห็น : การอนุรักษ์และการพัฒนา’ ตามโครงการการจัดองค์ความรู้การเพาะขยายพันธุ์ชะมดเช็ดและสัตว์วงศ์ชะมด เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560โดยมีนายวุฒิชัย ม่วงมัน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์ สวนสัตว์เชียงใหม่ สำนักงานอนุรักษ์วิจัย องค์กรสวนสัตว์ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนเกษตรกรเข้ารับการอบรมกว่า 150 คน ร่วมกิจกรรม โดยในวันนี้ได้มีการนำผลิตภัณฑ์จากชะมดเช็ดและอีเห็นมาจัดแสดงให้ชมด้วย นายสัตวแพทย์ สุเมธ กมลนารถ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ กล่าวว่า องค์กรสวนสัตว์ ประสบความสำเร็จในเรื่องการเพาะขยายพันธุ์ชะมดเช็ดและสัตว์ตระกูลชะมด และเพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560 แก่เกษตรกร เราจึงจัดการอบรมขึ้น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และพัฒนาการจัดการด้านเพาะขยาย สุขภาพ สุขาภิบาล และสวัสดิภาพสัตว์ ในชะมดเช็ดและสัตว์วงศ์ชะมด เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ...

Read More »

D-Herbs Plus(ดี-เฮิร์บส์ พลัส) แนะสมุนไพรดีต่อสุขภาพ หากใช้เหมาะสม

D-Herbs Plus (ดี-เฮิร์บส์ พลัส) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสกัดจากผักและสมุนไพร แนะการรักษาสุขภาพด้วยสมุนไพร อาทิ ผักเชียงดา เห็ดหลินจือ เจียวกู่หลาน หญ้าหวาน ใบแปะก๊วย และเปปเปอร์มิ้นต์ เพื่อช่วยลดน้ำตาลในเลือด และช่วยลดไขมันในเลือด  อีกทั้งยังช่วยเรื่องของโรคเบาหวานได้อีกด้วย ซึ่งสมุนไพรแต่ละชนิดมีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง โดย ผักเชียงดา: ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ฟื้นฟูเบต้าเซลล์ของตับอ่อนที่เสียหายจากการถูกน้ำตาลทำลาย, เห็ดหลินจือ: ทำให้การทำงานของระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น ลดความดันโลหิตและรักษาโรคความดันโลหิตสูง ลดระดับน้ำตาลในเลือด ควบคุมอาการเบาหวาน เจียวกู่หลาน: ลดคอเลสเตอรอล ลดไขมันในเลือด ลดความดันโลหิต ยับยั้งการเกาะตัวของเลือด , หญ้าหวาน: ลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยลดไขมันในเลือดสูง, ใบแปะก๊วย: ช่วยลดอาการตะคริวหรือการเจ็บกล้ามเนื้อบริเวณต่าง ๆ ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต, เปปเปอร์มิ้นต์: ช่วยในการระงับอาการปวด ให้ความรู้สึกกระปรี้กระเปร่า สดชื่น D-Herbs Plus (ดี-เฮิร์บส์ พลัส) เล็งเห็นคุณประโยชน์ที่หลากหลายของสนุมไพรไทย จึงนำเทคนิค Water Extraction การสกัดสมุนไพรผ่านน้ำ โดยยังคงไว้ด้วยสารสำคัญในสมุนไพรอย่างครบถ้วน ไม่สูญเสียแร่ธาตุ และวิตามิน และนำเทคโนโลยี Spray Drying การอัดแน่นคุณค่าของสารสกัดที่สำคัญได้มากถึง 8 ...

Read More »

‘MALADA’ จัด Thank You Party Shining Night ย้ำทำบ้านเรียบหรู รุกเปิดโครงการ6 สันกำแพง

ช่วงค่ำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท มาลาดา จำกัด จัดงานขอบคุณลูกค้าทุกท่าน และพันธมิตรทุกองค์กร ในกิจกรรม “MALADA Thank You Party Shining Night” เพื่อตอกย้ำกระแสการตอบรับจากลูกค้าที่ไว้วางใจโครงการมาลาดามาอย่างต่อเนื่อง ณ โครงการมาลาดา เมซ (หางดง) จ.เชียงใหม่ นางศรีมาลา พรรณเชษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาลาดา จำกัด ผู้บริหาร โครงการ มาลาดา กล่าวว่า “การจัดกิจกรรม “MALADA Thank You Party Shining Night” ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าทุกท่าน และพันธมิตรทุกองค์กร ที่ให้ความไว้วางใจโครงการมาลาดา โดยทุกท่านจะได้พบกับกิจกรรมเล่นเกมส์แจกของรางวัล และรวมชิมอาหารจากหลากหลายร้านค้าชั้นนำทั่วเมืองเชียงใหม่ ที่ยกมาไว้ให้ทุกท่านภายในงานนี้ สำหรับลูกค้าทุกท่านที่ให้เกียรติโครงการมาลาดา เป็นที่พักอาศัย โฮมออฟฟิศ และร้านค้าที่มีชื่อเสียงของเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่โครงการที่ 1 าดา โฮม แอนด์ รีสอร์ท จนถึงโครงการที่ 5 มาลาดา แม่ริม ...

Read More »

สานฝันงาน Art Village กับภาพชุด ‘ในหลวง รัชกาลที่ ๙’ ของ…จิรวัฒน์ ก่อเกียรติอาภา

เพราะชีวิตมนุษย์ ยังต้องก้าวเดินต่อไป เช่นเดียวกับ จิรวัฒน์ ก่อเกียรติอาภา ‘กอล์ฟ’ ศิลปินหนุ่ม ศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ที่ยังคงเดินหน้าสานฝันงาน Art Village ด้วยภาพชุด ‘ในหลวง รัชกาลที่ ๙’ “ทำเพราะอยากทำ ทำเพราะหัวใจเรียกร้อง ซึ่งเป็นเรื่องแปลกมาก เพราะเป็นสิ่งที่อยากจะทำก่อนหน้าที่พระองค์ท่านจะเสด็จสวรรคตราว 2 เดือน จู่ๆ ก็อยากเขียนงานของพระองค์ขึ้นมาเฉยๆ ผมประทับใจในพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อราษฎร ภูมิใจที่เกิดมาในยุคของในหลวง รัชกาลที่ ๙ ซึ่งจากที่เริ่มลงมือสร้างสรรค์งานและทำมาเรื่อยๆ ตอนนี้รวบรวมได้แล้วกว่า 15 ชิ้น จึงอยากนำเสนอแรงบันดาลใจสู่สายตาสาธารณชน” จิรวัฒน์ บอกว่า ในขณะที่พระองค์เสด็จสู่สรรคาลัย ผมรู้สึกว่าตัวเอง ‘ตื่น’ ในตัวเอง ตื่นจากสิ่งที่พระองค์ท่านทำ ทุกๆ อย่างที่ทรงทำตั้งแต่เด็กๆ จนถึงช่วงครองราชย์ หรือแม้ในวันที่ท่านจะจากไป ท่านยังฝากข้อคิดมากมายไว้ให้เราคนไทยได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สิ่งเหล่านั้นอยู่ในใจและถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานตรงหน้า.. ทุกวันนี้ จิรวัฒน์ ไม่ได้ใช้ชีวิตเพียงลำพังกับภรรยาสาว ‘ผึ้ง’ อีกต่อไปแล้ว หากแต่เขากลายเป็น..ศิลปินพ่อลูกอ่อน น้องกุ้ยเฟย ลูกสาวตัวเล็กที่จะคอยป้วนเปี้ยนอยู่กับงานศิลป์ของพ่อ ทั้งลูบๆ คลำๆ และใช้มืออวบอ้วนจิ้มๆ ลงไปบนผืนผ้าใบ เรียกว่า..ลูกไม้ ...

Read More »

บริษัทกัปตัน บาร์เรล แถลงเปิดตัว ‘La Trappe’ 1ใน7เบียร์แทรปปิสต์ของโลก ที่ one nimman

ค่ำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศาลาวัน โครงการวันนิมมาน – one nimman ถนนนิมมานเหมินท์ จังหวัดเชียงใหม่ นายอาชว มหามงคล ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัทกัปตัน บาร์เรล จำกัด จัดกิจกรรมพิเศษ ด้วยการเชิญสื่อมวลชนร่วมสัมผัสความพิเศษของเบียร์ La Trappe ทั้งวิธีการรินเบียร์ และการดื่มเบียร์อย่างสร้างสรรค์ โดยเบียร์ชนิดนี้ถือเป็นแบรนด์ 1 ใน 7 เบียร์แทรปปิสต์ของโลก ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Authentic Trappist Product อันบ่งบอกถึงคุณภาพและความมีเอกลักษณ์ของเบียร์แทรปปิสต์ขนานแท้   โดยนายอาชว กล่าวถึงประวัติ La Trappe Trappist Beer ว่า La Trappe เป็นเบียร์ที่ผลิตโดยโรงเบียร์ De Koningshoeven ซึ่งตั้งอยู่ที่ ‘อาราม’ Cistercian Abbey of Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1884 ...

Read More »

ม.ล.ปนัดดา ย้ำทหารไทย-อาเซียน ‘จรรยาบรรณ’สำคัญต่อการพัฒนาชาติ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข’ แก่นายทหารสัญญาบัตรกองทัพอากาศ และนายทหารนักเรียนจากกองทัพอากาศของมิตรประเทศอาเซียน ที่เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 131 ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยความตอนหนึ่งระบุว่า “คำสอนของบรรพชนที่มอบให้ไว้แก่ลูกหลานไทยในเรื่องคุณธรรม คือ ความดีทั้งทางความคิดและการกระทำที่เราถือว่าเป็นธรรมชาติของคนส่วนใหญ่หรือบุคคลใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของคนที่เป็นคุณสมบัติสำคัญที่สุดของการครองตน อันหมายถึงทิศทางของการดำรงชีวิตหรืออาจเรียกว่า ‘เข็มทิศชีวิต’ ตราบวันสุดท้าย เมื่อเราพูดถึงเรื่องจริยธรรม ผมขออ้างถึงคำพูดของนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้คำจำกัดความโดยรวมแก่พี่น้องเพื่อนข้าราชการในทุกๆ เวที คือ การกระทำทั้งหลายทั้งปวงที่แสดงออกต่อสาธารณชน หรือแม้แต่เป็นทัศนคติของปัจเจกบุคคล อันเป็นพฤติกรรมและแนวคิดของประชาชนพลเมืองที่คนดีควรกระทำอย่างสม่ำเสมอ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบัน ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานสอนมาโดยตลอดว่า คุณธรรมจริยธรรม มีความสำคัญในการดำรงรักษาประเทศให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ประชาชนมีคุณธรรมจรรยา ลูกหลานเยาวชนเป็นทั้งนักการศึกษาที่ดี มีวิริยภาพ และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นคนดีของชาติบ้านเมือง ประการนี้ เราสามารถกล่าวได้ว่า คุณงามความดีของบุคคลทั้งหลายที่เรียกว่าเป็น ‘Code of Conduct’ (จรรยาบรรณ) ที่กระทำลงไปด้วยความมีสำนึกที่ดีในจิตใจ มีความซื่อสัตย์สุจริต ...

Read More »