Monthly Archives: February 2017

เชียงใหม่ตั้งเป้า400ร้าน ‘หนูณิชย์’ลดค่าครองชีพปชช. กินของอร่อย-คุณภาพดี ราคาไม่เกิน35บาท

เชียงใหม่ตั้งเป้า400ร้าน ‘หนูณิชย์’ลดค่าครองชีพปชช. กินของอร่อย-คุณภาพดี ราคาไม่เกิน35บาท วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นางภูษณิศ ไชยมณี ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการร้านอาหาร ‘หนูณิชย์’ เพื่อสนับสนุนนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเข้มแข็ง และกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยใช้แนวคิด ‘ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้’ เปิดรับสมัครร้านอาหารที่จำหน่ายอาหาร นราคาไม่เกิน 35 บาท เข้าร่วมโครงการมา ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชน “ปัจจุบันมีร้านอาหารเข้าร่วมโครงการ 11,809 แห่ง ทั่วประเทศ และมีเป้าหมายพัฒนายกระดับคุณภาพร้านอาหารหนูณิชย์ รวมทั้งจัดการประกวด เพื่อคัดเลือกร้านอาหารหนูณิชย์ติดดาว ให้กับร้านอาหารที่มีความอร่อย สะอาด และเป็นที่นิยมมากเป็นพิเศษ โดยในปี 2560 มีแผนจะขยายจำนวนร้านหนูณิชย์เพิ่มขึ้น ให้ครบ 15,000 ร้าน และจะมีการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมการค้าภายในกับบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ระยะเวลา 3 ปี เพื่อเปิดร้านอาหารหนูณิชย์พาชิม ในสถานีบริการน้ำมันของ ปตท.จำนวน 661 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่อร่อย ...

Read More »

ชลประทานฯเผยปริมาณน้ำไม่น่าห่วง ยึดกุญแจฝายแก้ปัญหาแย่งน้ำ ฝนหลวงพร้อมเปิดศูนย์สู้ภัยแล้ง3มีนาคม2560

ชลประทานฯเผยปริมาณน้ำไม่น่าห่วง ยึดกุญแจฝายแก้ปัญหาแย่งน้ำ ฝนหลวงพร้อมเปิดศูนย์สู้ภัยแล้ง3มีนาคม2560 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานเชียงใหม่ แถลงสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ปริมาณน้ำในเขื่อนหลักทั้งเขื่อนแม่งัด 159.90 ล้านลูกบาศ์กเมตร (ลบ.ม.) และเขื่อนแม่กวง 90.89 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำเกินกึ่งหนึ่งของปริมาณกักเก็บ และเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะน้ำล้นฝายไม่มีปัญหา ในขณะที่ปริมาณน้ำดิบเพื่อผลิตประปา 1 ล้าน ลบ.ม./เดือน ก็ไม่มีปัญหา อยู่ในเกณฑ์เพียงพอและไม่ขาดแคลน หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนก็ไม่น่ามีปัญหาในหน้าแล้งนี้ “ในช่วงเดือนเมษายน 2560 น่าจะมีน้ำในแม่น้ำปิงเฉลี่ย 3.5 ล้าน ลบ.ม. แต่เดือนพฤษภาคมน่าจะลดลงเล็กน้อย หลังจากนั้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนและกรกฎาคม การจัดสรรน้ำให้น้ำปิงมีน้ำไหลผ่านตลอดช่วงก่อนเข้าสู่ฤดูฝน และปีนี้ชลประทานเชียงใหม่ยึดกุญแจเปิดประตูฝายทุกบาน เพื่อป้องกันปัญหาการแย่งน้ำของราษฎรในพื้นที่ สิ่งสำคัญคือพี่น้องเกษตรกรต้องเคารพกติกาและดำเนินการตามแผนเพาะปลูก โดยเฉพาะ อ.ดอยสะเก็ด แม่วาง และฮอด ที่ปริมาณน้ำต่ำกว่า 30% ต้องปลูกพืชใช้น้ำน้อยและประหยัดน้ำร่วมกัน เพื่อให้พ้นวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้น” นายเกื้อกูล กล่าว ทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เตรียมเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ ...

Read More »

รพ.แมคคอร์มิค ชวนร่วมโครงการ ‘หนึ่งล้านห้าแสนก้าว ศิริราช และพสกนิกรไทยร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่-ศิริราช’

โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จัด ‘หนึ่งล้านห้าแสนก้าว ศิริราช และพสกนิกรไทยร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่-ศิริราช’ เพื่อจัดสร้างอาคาร นวมินทรบพิตร 84พรรษา ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระพระชนมพรรษา 7 รอบ ร.9 เวลา 10.00 น. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พญ.อุษณีย์ พรศรีมินิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลศิริราชได้มีโครงการในการจัดสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาขึ้น ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นอาคารหลังสุดท้าย ของศิริราชที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อ อีกทั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นประธานกรรมการอำนวยการจัดหาทุน โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 5,000 ล้านบาท หากแต่งบประมาณแผ่นดินไม่เพียงพอในการก่อสร้าง และจัดหาครุภัณฑ์ประจำอาคาร เหตุนี้คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงได้รับความร่วมมืออย่างกว้างขวาง เพื่อหารายได้สนับสนุนในการดำเนินงาน ซึ่งนักศึกษาแพทย์ศิริราช ที่ร่วมกระทำความดี จนเกิดเป็นโครงการ วิ่งเพื่อการกุศลระดมทุนช่วยเหลือ ใช้กิจกรรม ชื่อว่า ‘1ล้าน 5 ...

Read More »

สำนักงานการบินพลเรือนฯมอบ ใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ตามมาตรฐาน ICAO ‘บางกอกแอร์เวย์ส’ สายการบินแรกของไทย

สำนักงานการบินพลเรือนฯมอบ ใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ตามมาตรฐาน ICAO ‘บางกอกแอร์เวย์ส’ สายการบินแรกของไทย วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ได้ผ่านขั้นตอนสุดท้ายของการตรวจสอบและได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ตามมาตรฐานองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) โดยมีนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) เข้ารับมอบใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ จากนายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) ทั้งนี้นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (กลาง) เป็นประธานและสักขีพยานในพิธี พร้อม น.พ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหาร สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (ที่ 3 จากขวา) และ มร.เบ็น อัลค็อท ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศอังกฤษ (ที่ 3 จากซ้าย) ให้เกียรติร่วมงาน ณ ห้องวิภาวดี อาคารหลักสี่พลาซ่า กรุงเทพฯ   นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ ...

Read More »

อุตุฯคาด ‘มีนาคม-เมษายน’เหนือเผชิญหมอกควัน-ร้อนทะลุ40องศาฯ

อุตุฯคาด ‘มีนาคม-เมษายน’เหนือเผชิญหมอกควัน-ร้อนทะลุ40องศาฯ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นายเมธี มหายศนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เปิดเผยว่า ระยะนี้ความกดอากาศสูงจะเริ่มอ่อนกำลังลง ประกอบกับกระแสลมที่พัดจาก จ.แม่ฮ่องสอน เข้าสู่ จ.เชียงใหม่ อาจส่งผลให้ในช่วง 3-4 วันนี้มีภาวะฝุ่นละอองมากขึ้น แต่ท้องฟ้าเหนือเมืองเชียงใหม่ยังแจ่มใส และในช่วงบ่ายอาจะมีเมฆเล็กๆ ในขณะที่สภาพอากาศในเดือนมีนาคมเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆ อุณหภูมิเฉลี่ย 37-38 องศาเซลเซียส และในบางวันอาจจะสูงถึง 40 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะ จ.เชียงใหม่ “ครึ่งหลังของเดือนมีนาคม จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ ส่งผลให้ฝุ่นละอองเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีการเผาและไฟป่าซ้ำเติม ก็ส่งให้ภาคเหนือ โดยเฉพาะ จ.เชียงใหม่ ตกอยู่ในภาวะหมอกควัน ทั้งจากการถ่ายเทมาจาก จ.แม่ฮ่องสอน ลำปาง และภาคเกลาง เพราะลมหน้าร้อนถ่ายเทมาสู่ภาคเหนือ ทำให้เกิดกลุ่มควันไฟเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อ จ.เชียงราย และเชียงใหม่ ชัดเจนขึ้น เนื่องจากอากาศไม่มีขอบเขตพัดถ่ายเทไปมาได้” นายเมธี กล่าวอีกว่า สำหรับเดือนเมษายนจะยิ่งร้อนมากขึ้น คาดการณ์ว่าอุณหภูมิเฉลี่ย 40 องศาเซลเซียส แต่ไม่น่าจะทำลายสถิติหากเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งอุณหภูมิสูงที่สุดในรอบ 50 ปี คือ 44.6 องศาเซลเซียส ...

Read More »

เลขาป.ป.ส.ขึ้นเหนือ ตัดทำลายไร่ฝิ่น-ปลูกนางพญาเสือโคร่งทดแทนพืชเสพติด

เลขาป.ป.ส.ขึ้นเหนือ ตัดทำลายไร่ฝิ่น-ปลูกนางพญาเสือโคร่งทดแทนพืชเสพติดอ.อมก๋อย วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นายศิรินทร์ยา  สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) พร้อมด้วย พล.ต.ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาร 3 พล.ต.ต.ภาณุเดช  บุญเรือง ปฏิบัติราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พ.อ.วีรพงษ์  พันธจักร รอง ผอ.ศป.ปส.ชน. นายวิชัย  ไชยมงคล ผอ.ปปส.ภาค 5 นายศิวะ  ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย กลุ่มมวลชนตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปส.ภาค 5 จำนวน 350 คน ร่วมกิจกรรมรวมพลังประชารัฐอมก๋อยร่วมใจต้านภัยฝิ่นและยาเสพติด ณ พื้นที่ยึดคืนแปลงฝิ่นบ้านซอแอะ หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ตื่น อำเภอก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อการขยายผลแนวทางประชารัฐของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาฝิ่น โดยทั้งหมดร่วมกันตัดทำลายพื้นที่ปลูกฝิ่น และยึดคืนพื่นที่ จำนวน 1 ไร่ พร้อมปลูกต้นนางพญาเสือโคร่ง จำนวน 200 ต้น ทดแทนพื้นที่ที่เคยมีการปลูกฝิ่น เพื่อเป็นสัญลักษณ์การทวงคืนผืนป่ส และมอบของช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาฝิ่นโดยรูปแบบ ...

Read More »

‘บางกอกแอร์เวย์ส’ แถลงผลประกอบการปี2559 และทิศทางการดำเนินธุรกิจปี2560 เล็งขยายเส้นทางบินใน-ตปท.

‘บางกอกแอร์เวย์ส’ แถลงผลประกอบการปี2559 และทิศทางการดำเนินธุรกิจปี2560 เล็งขยายเส้นทางบินใน-ตปท. บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส นำโดยนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นายพรต เสตสุวรรณ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ส่วนการตลาด และนายวรงค์ อิศรเสนา ณ อยุธยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ส่วนขาย จัดแถลงข่าว งผลประกอบการปี 2559 และทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2560 ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส’ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2559 ที่ผ่านมา มีรายได้รวมอยู่ที่ 26,765.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.5% เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางภาษีเท่ากับ ...

Read More »

เชียงใหม่แถลงเปิดเวทีรับฟังความเห็น4กลุ่ม เสนอคณะกรรมการ ‘ป.ย.ป.’เดินหน้าปฏิรูปประเทศ เวทีแรก1มีค.60

เชียงใหม่แถลงเปิดเวทีรับฟังความเห็น4กลุ่ม เสนอคณะกรรมการ ‘ป.ย.ป.’เดินหน้าปฏิรูปประเทศ เวทีแรก1มีค.60 เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวการเตรียมจัดเวทีปรองดอง ในระดับพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้นล่าง หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พ.อ.โรมรัน ชูก้าน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้ข้อมูลและรายละเอียดการขับเคลื่อนสนับสนุนการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในระดับพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า รัฐบาลต้องการวางรากฐานในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีความสามัคคีปรองดองและมีความคิดเห็นร่วมกันว่าจะพัฒนาประเทศไปอย่างไร โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ต้องการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ จึงมอบหมายให้คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง จัดเวทีขึ้นในทุกจังหวัดและรวบรวมข้อเสนอแนะทั้งหมดรายงานให้ ป.ย.ป. พิจารณาวางแนวทางการปฏิรูปประเทศภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560 “จะมีการแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มการเมืองท้องถิ่น กลุ่มนักวิชาการ ประชาสังคม เอ็นจีโอ สื่อมวลชน กลุ่มข้าราชการ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม ...

Read More »

‘แสนสิริ’ เผยตลาดแนวราบเชียงใหม่ยังบูม ลูกค้าจีน-ฮ่องกง-สิงคโปร์แห่ซื้อเป็นบ้านหลังที่2

‘แสนสิริ’ เผยตลาดแนวราบเชียงใหม่ยังบูม ลูกค้าจีน-ฮ่องกง-สิงคโปร์แห่ซื้อเป็นบ้านหลังที่2 แสนสิริชี้ตลาดแนวราบจังหวัดเชียงใหม่ยังมาแรง พบลูกค้าต่างชาติจีน-ฮ่องกง-สิงคโปร์ แห่ซื้อเป็นบ้านพักตากอากาศหลังที่ 2 เผยล่าสุดกวาดซื้อบ้านเดี่ยว 2 โครงการไปกว่า 15 หลัง ทำยอดขายกว่า 100 ล้านบาท  เล็งดัน ‘เศรษฐสิริ สันทราย’ เพิ่มยอดขายสูงถึง85% และ ‘บุราสิริ สันผีเสื้อ’ ยอดขายเฟสแรกทะลุ50% เพราะดีไซน์บ้านและทำเลที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติ เปิดรับอากาศบริสุทธิ์เต็มปอด และ ‘บริการฮักสบาย’ ดูแลบ้านและสวนให้ฟรี1ปีเต็ม ตอบโจทย์ความต้องการแบบตรงใจ คาดอนาคตอสังหาฯเชียงใหม่โตต่อเนื่อง จากโครงการพัฒนาสนามบินสันกำแพง-รถไฟความเร็วสูง นายเมธา อังวัฒนพานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจและพัฒนาโครงการแนวราบ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า อสังหาริมทรัพย์ในเมืองท่องเที่ยวมีแนวโน้มในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตลาดแนวราบได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีสถานที่เที่ยวที่หลากหลาย จึงทำให้ความต้องการที่อยู่อาศัยสูงขึ้น ทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ ที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัย เป็นบ้านพักตากอากาศหลังที่ 2 โดยล่าสุดแสนสิริได้รับการตอบที่ดีจากลูกค้าชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก ด้วยการซื้อบ้านเดี่ยว 2 โครงการของแสนสิริที่เชียงใหม่รวมแล้วกว่า 15 หลัง กวาดยอดขายรวมไปถึง 100 ล้านบาท ...

Read More »

ผู้ว่าฯเชียงใหม่เร่งปรับแผนรับมือ ‘หมอกควัน’จากแม่ฮ่องสอน เผยเขตป่า-อุทยานฯพบการเผาสูงขึ้น

ผู้ว่าฯเชียงใหม่เร่งปรับแผนรับมือ ‘หมอกควัน’จากแม่ฮ่องสอน เผยเขตป่า-อุทยานฯพบการเผาสูงขึ้น วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้มีข้อสั่งการให้ทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ กรณีปริมาณหมอกควันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกินค่ามาตรฐาน อยู่ที่ 153 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เหตุจากการชิงเผาพร้อมกันทั้งจังหวัดในช่วงก่อนประกาศห้ามเผา ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30  เมษายน 2560 ทำให้มีการกระจายเผาพร้อมกันและส่งผลให้เกิดหมอกควันปกคลุมเร็วกว่าปกติ “ได้ให้แจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับมือปริมาณหมอกควันจากพื้นที่ใกล้เคียงที่ถูกลมพัดเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจากการตรวจสอบการปกคลุมของหมอกควัน และการคาดการณ์ความเร็วและทิศทางลมด้วยดาวเทียม โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ Gistda พบว่า ทิศทางลมมีการไหลจากพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มสูงขึ้น แม้ในพื้นที่จะไม่พบการเผา หรือเกิดจุดความร้อน (Hot Spot) ในพื้นที่มากก็ตาม จึงสั่งการให้ทุกอำเภอจัดชุดออกลาดตระเวนบูรณาการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอำเภอที่มีพื้นที่ติดกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน” นายปวิณ กล่าวว่า เช้านี้ได้รับรายงานว่า อ.แม่แจ่ม และ อ.กัลยาณิวัฒนา ซึ่งอยู่ในทิศทางลมที่พัดมาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังมีสภาพอากาศที่ดีอยู่ หากทางแม่ฮ่องสอนควบคุมได้เร็วก็ไม่น่ากังวล สิ่งที่เชียงใหม่ต้องรีบดำเนินการคือ สถิติการเกิดไฟป่าในเขตป่าและอุทยานแห่งชาติเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเดียวกัน บ่ายวันนี้จะมีการประชุมเพื่อปรับแผนแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด ในขณะที่พื้นที่ทางการเกษตรปีนี้เราควบคุมได้ดีขึ้น “ในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม ...

Read More »