Monthly Archives: January 2017

กฟผ.เหมืองแม่เมาะเจ๋ง รับ2รางวัล ‘Green Mining Award 2016’สถานประกอบการสีเขียว ตอกย้ำการพัฒนายั่งยืน-ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

กฟผ.เหมืองแม่เมาะเจ๋ง รับ2รางวัล ‘Green Mining Award 2016’สถานประกอบการสีเขียว ตอกย้ำการพัฒนายั่งยืน-ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม           วันที่ 31 มกราคม  2560 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดพิธีมอบรางวัล สถานประกอบการเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี 2559 (Green Mining Award 2016) โดยมีนายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบรางวัล ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพมหานคร ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับการพิจารณาเข้ารับ 2 รางวัล คือ รางวัลรักษาระดับมาตรฐานเหมืองแร่ถ่านหิน และรางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่หินปูน โดยนายถาวร งามกนกวรรณ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง และนายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเหมืองแม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ. เข้ารับรางวัลดังกล่าว นายถาวร งามกนกวรรณ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กล่าวว่า รางวัลที่ กฟผ. ได้รับคือ เหมืองถ่านหินได้รับรางวัล 2 ปีซ้อน และเหมืองหินปูนได้รับรางวัล 3 ปี ซ้อน โดย ...

Read More »

แม่ทัพภาค3ขึ้นเหนือ ร่วมซักซ้อมดับไฟป่า ‘KICK OFF’ปี60 สนองพระราชเสาวนีย์ฯ

แม่ทัพภาค3ขึ้นเหนือ ร่วมซักซ้อมดับไฟป่า ‘KICK OFF’ปี60 สนองพระราชเสาวนีย์ฯ เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 31 มกราคม 2560 พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค เป็นประธานเปิดกิจกรรมซักซ้อมดับไฟป่า KICK OFF ประจำปี 2560 ที่สนามกีฬากองพลทหาราบที่ 7 (พล.ร.7) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พล.ท.ธนา จารุวัต แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า (ศอ.ปกป.ภาค (สน.)) และนายภาษเดช หงส์ลดารมณ์ นายอำเภอแม่ริม และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กว่า 30 หน่วยงานเข้าร่วม KICK OFF โดย พล.ท.วิจักขฐ์ ได้มอบ ‘ธงสัญลักษณ์’ รณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าให้กับนายอำเภอแม่ริม และมอบอุปกรณ์ดับไฟ จำนวน 4 ชุด ให้กับประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่ริม กำนันตำบลโป่งแยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เพื่อนำไปใช้ในการดับไฟป่าหากเกิดเหตุขึ้นในพื้นที่ ...

Read More »

ประติมากรรมแสงรูปพระพักตร์ในหลวง ร.9 คณะสถาปัตย์ มช.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( มช.)  เปิดตัวประติมากรรมแสง  ใช้หลักการแสงอาทิตย์ตกกระทบ ปรากฏเงาเป็นรูปพระพักตร์ในหลวงรัชกาลที่9  ที่มุมบนตึกเรียน /รายละเอียดที่ http://www.hedlomnews.com/?p=17530 สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

รพ.เชียงใหม่ราม เปิดตัว “วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก” คลุม 4สายพันธุ์

รพ.เชียงใหม่ราม เปิดตัว “วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก” คลุม 4สายพันธุ์ ชี้ช่วยป้องกัน-ลดความรุนแรงโรค เวลา 10.00 น. วันที่ 31 มกราคม 2560 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดแถลงข่าวจัดงานเปิดตัว “วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก” ที่ โถงผู้ป่วยนอก ชั้น1 ของโรงพยาบาล โดยผู้ร่วมแถลงข่าวและเสวนา ประกอบด้วย อาจารย์นายแพทย์สุเมธ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม  อาจารย์นายแพทย์วริทธิ์ หวังซื่อกุล อายุรแพทย์โลหิตวิทยา และ ดารานักแสดง “พลอย ชิดจันทร์ ห่ง” ซึ่งวันนี้ได้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วย อาจารย์นายแพทย์สุเมธ ฮั่นตระกูล  กรรมการบริหาร โรงพยาบาลฯ  กล่าวว่า  จากประชากร 4,000 ล้านคนทั่วโลก ในจำนวนนี้มี 300 ล้านคน ที่ติดเชื้อไข้เลือดออก    ร้อยละ 25 มีอาการ    ร้อยละ 75 มาพบแพทย์    ในจำนวนนี้ ...

Read More »

ทีมเกษตรมช.เจ๋ง ใช้นวัตกรรมความเย็น ผลิต ‘ดอกหอมแดงนอกฤดูกาล’สร้างรายได้เกษตรกรสูง200บาท/กก.

ทีมเกษตรมช.เจ๋ง ใช้นวัตกรรมความเย็น ผลิต ‘ดอกหอมแดงนอกฤดูกาล’สร้างรายได้เกษตรกรสูง200บาท/กก. ทีมวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ค้นพบนวัตกรรมการผลิต ‘ดอกหอมแดงนอกฤดูกาล’ โดยใช้เทคนิคกระตุ้นการออกดอกด้วยความเย็น ทำให้มีผลผลิตดอกหอมแดงออกสู่ตลาดเร็วขึ้นถึง 2 เดือน โดยใช้เวลา 1 เดือน  6 วันหลังปลูกก็สามารถเก็บเกี่ยวและจำหน่ายผลผลิตได้เพิ่มขึ้นหลายเท่า จากเดิม 1 กิโลกรัม /5 ไร่ เพิ่มเป็น 100 กิโลกรัม /5 ไร่ จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 150 – 200 บาท ร.ศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เปิดเผยว่า จากการนำทีมวิจัยลงพื้นที่สำรวจข้อมูลของเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงพันธุ์บ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน พบว่าเกษตรกรได้รับผลกระทบจากการเปิดเขตเสรีการค้า (FTA) ทำให้ราคาหอมแดงตกต่ำ อีกทั้งการปลูกตามฤดูกาลทำให้ผลผลิตเกิดการกระจุกตัวจนล้นตลาด เกษตรกรส่วนใหญ่จึงประสบภาวการณ์ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดยทีมวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินโครงการวิจัยเพื่อหาทางออกให้เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง ด้วยการสานต่อโครงการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดของสินค้าหัวพันธุ์ กระเทียมไทย หอมแดงไทย และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ไทยปลอดโรค ภายใต้ความตกลงการเปิดเสรีทางการค้า “เราค้นพบนวัตกรรมการวิจัยที่สามารถนำมาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ด้วยวิธีการผลิตดอกหอมแดงนอกฤดูกาล ...

Read More »

วุฒิชัย ม่วงมัน กับรางวัล ‘เพชรจรัสแสง’บุคคลต้นแบบขององค์การสวนสัตว์ฯ

วุฒิชัย ม่วงมัน กับรางวัล ‘เพชรจรัสแสง’บุคคลต้นแบบขององค์การสวนสัตว์ฯ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย รศ.นสพ.ปานเทพ รัตนากร ประธานบอร์ดองค์การสวนสัตว์ฯ เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณแก่นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกจากองค์การสวนสัตว์ฯ ให้รับรางวัลประเภทบุคคลต้นแบบ ‘เพชรจรัสแสง’ ประจำปี 2559 อย่างไรก็ตามนายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ยังเป็นตัวแทนจากองค์การสวนสัตว์ฯ เข้าประกวดรางวัลบุคคลต้นแบบระดับประเทศต่อไปด้วย สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

สวนสัตว์เชียงใหม่ทำเก๋ แจก ‘อั่งเปา’หมีแพนด้า ฉลองเทศกาลตรุษจีน2560

สวนสัตว์เชียงใหม่ทำเก๋ แจก ‘อั่งเปา’หมีแพนด้า ฉลองเทศกาลตรุษจีน2560 เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 มกราคม 2560 นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดเทศกาล ‘ตรุษจีน’ ณ โครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้า ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งตกแต่งบริเวณไว้อย่างสวยงาม อาทิ กิ่งไผ่ และน้ำแข็งผสมน้ำหวานสีสันสดใส โดยมีนายวุฒิชัย ม่วงมัน นายวิทยา สิงห์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ทีมบริหาร และเด็กๆ และเยาวชนร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก     โดยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้กล่าวอวยพรตามประเพณีจีน และมอบซองอั่งเปาสีแดงสดบรรจุผลองุ่นให้กับช่วงช่วง และหลินฮุ่ย คู่รักหมีแพนด้า ทูตสันถวไมตรีระหว่างไทย-จีน  ซึ่งช่วงช่วงให้ความร่วมมือในการรับซองอั่งเปาและกินผลไม้สดด้วยความเอร็ดอร่อย ต่างจาก ‘หลินฮุ่ย’ ที่วันนี้ไม่ยอมทำตามคำสั่งใดๆ จากพี่เลี้ยง แต่กลับมีท่าทางคึกคัก วิ่งวนไปมารอบบริเวณส่วนจัดแสดง ม้วนตัว ผาดโผน กระโดดลงไปในอ่างน้ำ ลักษณะหงุดหงิดเหมือนมีอาการเป็นสัด   นายนิพนธ์ กล่าวว่า หลินฮุ่ยเริ่มมีอาการคล้ายเป็นสัดแล้วในบางวัน โดยฮอร์โมนที่ควบคุมการเป็นสัด ที่เรียกว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนเพิ่มขึ้นมา 3 เท่าแล้ว แต่ยังไม่ถึงระดับสูงสุดของการผสมเทียมได้ แต่มีอาการกินอาหารน้อยลง ป้ายกลิ่น ...

Read More »

แถลงชวนช้อป งาน ‘อุตสาหกรรมแฟร์2017’ Factory Outlet วันที่3-12กพ.60

แถลงชวนช้อป งาน ‘อุตสาหกรรมแฟร์2017’ Factory Outlet วันที่3-12กพ.60 เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 27 มกราคม 2560 ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2017 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 12 กุมภาพันธ์ 2560 รวม 10 วัน ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น.ทุกวัน โดยมีนางศิริพร ตันติพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ นางกนกรัตน์ ศรีเพชรวรรณดี ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและบริหารทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 นางอรพิน สวัสดิ์พานิช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการลงทุนภาคที่ 1 (BOI) และ น.ส.รุจน์จิณี สุภวิรีย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ร่วมให้รายละเอียดของการจัดงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 18 ว่า ...

Read More »

การท่าฯเชียงใหม่แจกส้มมงคล-พวงมาลัยดอกมะลิรับ ‘ตรุษจีน’เผยตัวเลขนทท.เพิ่ม25%เงินสะพัด600ล้าน

การท่าฯเชียงใหม่แจกส้มมงคล-พวงมาลัยดอกมะลิรับ ‘ตรุษจีน’เผยตัวเลขนทท.เพิ่ม25%เงินสะพัด600ล้าน เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 27 มกราคม 2560 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทชม.ทอท.) ร่วมกับสายบิน และส่วนราชการที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวในโอกาสเทศกาลตรุษจีนปี 2560 โดยร่วมกันให้การต้อนรับผู้โดยสารของสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CA 707 จากหวู๋ฮั่น มีการฟ้อนรำในชุดล้านนา แจกส้มมงคล คล้องพวงมาลัยดอกมะลิ และมีนางสาวเชียงใหม่พร้อมรองนางสาวเชียงใหม่ประจำปี 2560 ร่วมต้อนรับ สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาเยือนในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นอย่างมาก      นายอภิชาติ ชอบทำเหมือน ผู้อำนวยการส่วนบริการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้มีสายการบินจากจีน ขอทำการบินเพิ่มสองสายการบิน ได้แก่ สายการบินไชน่าเซาเทอร์น แอร์ไลน์ จำนวน 34 เที่ยวบิน และสายการบินไชน่าอีสเทอร์น จำนวน 12 เที่ยวบิน ใน 3 เส้นทาง คือ ซีอาน ชิงเต่า และกวางโจว และมีเที่ยวบินปกติในเส้นทางบินตรงจากจีน 13 ...

Read More »

‘สดร.’ เปิดฤดูกาลล่าทางช้างเผือกยามเช้า ต้นกุมภาพันธ์ถึงปลายเมษายน2560

‘สดร.’ เปิดฤดูกาลล่าทางช้างเผือกยามเช้า ต้นกุมภาพันธ์ถึงปลายเมษายน2560 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยช่วงเช้าก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน จะเห็นใจกลางทางช้างเผือกเด่นชัด ทางทิศตะวันออก ระหว่างกลุ่มดาวแมงป่องกับกลุ่มดาวคนยิงธนู หากฟ้าใส ไร้เมฆ ในที่ไม่มีแสงเมืองรบกวน เห็นชัดทุกภูมิภาคของประเทศ   วันที่ 26 มกราคม 2560 นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สดร. เปิดเผยว่า ในช่วงรุ่งเช้าตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป แนวใจกลางทางช้างเผือกจะปรากฏบริเวณขอบฟ้าทางทิศตะวันออก ขนานกับเส้นขอบฟ้า ระหว่างกลุ่มดาวแมงป่องกับกลุ่มดาวคนยิงธนู สามารถสังเกตเห็นได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 05.00 น. จนถึงก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น และยังมีดาวเสาร์สว่างปรากฏบริเวณด้านซ้ายของใจกลางทางช้างเผือกอีกด้วย และหลังจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ เราจะสังเกตเห็นทางช้างเผือกได้เร็วขึ้นเรื่อยๆ แนวใจกลางทางช้างเผือกจะปรากฏอยู่สูงจากขอบฟ้ามากขึ้น จนกระทั่งเข้าสู่ช่วงปลายเมษายน แนวใจกลางทางช้างเผือกจะค่อยๆ เปลี่ยนทิศทางเป็นแนวพาดบริเวณกลางฟ้า สามารถสังเกตเห็นได้ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไป นับเป็นช่วงเวลาที่สามารถชื่นชมความสวยงามและบันทึกภาพทางช้างเผือกได้ยาวนานขึ้น   ใจกลางทางช้างเผือก(Galactic Center) คือส่วนที่สว่างที่สุดของทางช้างเผือก ประกอบด้วยวัตถุท้องฟ้ามากมายเช่น ดาวฤกษ์ กระจุกดาว รวมทั้งเนบิวลา ทางช้างเผือกเป็นวัตถุท้องฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อมองจากโลก สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เป็นแถบสว่างพาดเป็นแนวยาวกลางฟ้า ตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ แนวใจกลางทางช้างเผือกอยู่ระหว่างกลุ่มดาวแมงป่องและกลุ่มดาวคนยิงธนู ...

Read More »