Monthly Archives: November 2016

ท่องเที่ยวตามรอยพระบาท สืบสานงานของพ่อ..สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

ท่องเที่ยวตามรอยพระบาท สืบสานงานของพ่อ..สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ช่วงนี้สายลมหนาวพัดมาสัมผัวผิวกายแล้ว ถือเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูหนาวแบบเต็วตัว ยิ่งเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกว่า น้ำค้างแข็ง หรือ เหมยขาบ ก็ยิ่งมีนักท่องเที่ยวพากันเดินทางขึ้นมาท่องเที่ยวทางภาคเหนือ โดยเฉพาะตามยอดดอยต่างๆ มากขึ้นทุกวัน สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตที่ไม่ควรพลาด ไม่เพียงเพราะสถานที่สวยงาม ทะเลหมอกหยอกเหย้าดอกหญ้า หากแต่ที่นี่มีความสำคัญยิ่ง เพราะเป็น ‘โครงการหลวง’ ส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของมูลนิธิโครงการหลวง ดำเนินงานวิจัยทดลอง ผัก ไม้ดอก ผลไม้เมืองหนาว และทำงานส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม ทดแทนการปลูกฝิ่น ตามแนวพระราชดำริที่ว่า ‘ให้เขาช่วยตัวเอง’ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ตั้งอยู่หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่ซึ่งมีอุณหภูมิหนาวเย็นตลอดปีเฉลี่ย 17.7 องศาเซลเซียส หรืออาจะร้อนสุดที่ 32 องศาเซลเซียส  ในเดือนเมษายน และหนาวจัดถึงขั้นติดลบที่ -3 องศาเซลเซียสในเดือนมกราคม เนื่องจากมีความสูงเฉลี่ยจากน้ำทะเลประมาณ 1,400 เมตร เพราะมียอดดอยสูงสุดที่ 1,928 เมตร   ทุกปีในระหว่างเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ เป็นช่วงฤดูหนาว สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จึงมีนักท่องเที่ยวและกลุ่มผู้ศึกษาดูงาน เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมจำนวนมาก ปัจจุบันนี้สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ทำการปรับปรุงพื้นที่และปลูกพรรณไม้ตามฤดูกาลในโซนต่างๆ ...

Read More »

ชาวเชียงใหม่1,400คน พร้อมใจ ‘ฟ้อนเทียนสักการะ’เปิดมหกรรมการแสดงดนตรีพื้นบ้านล้านนา แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ชาวเชียงใหม่1,400คน พร้อมใจ ‘ฟ้อนเทียนสักการะ’เปิดมหกรรมการแสดงดนตรีพื้นบ้านล้านนา แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 พล.อ.ธนศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมการแสดงพื้นบ้านล้านนา พลังศิลปินรวมใจ แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมืองเชียงใหม่ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรม ชมนิทรรศการน้อมรำลึก ‘องค์เอกกษัตริย์อัครศิลปินแห่งสยาม’ และการสาธิตอาหารพื้นบ้านล้านนาเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ประธานได้จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่ายืนสงบนิ่งแสดงความอาลัย 89 วินาที ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ซึ่ง พล.อ.ธนศักดิ์ กล่าวว่า งานมหกรรมการแสดงพื้นบ้านล้านนาฯ เป็นการแสดงออกถึงความอาลัยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และแสดงถึงพลังสำคัญในการรักษาและสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชน และการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมของชาติควบคู่กันไป “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นอัครศิลปิน ทรงทำนุบำรุงงานศิลปวัฒนธรรมตลอดมา การรวมพลังศิลปินพื้นบ้านเพื่อแสดงซึ่งศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือในครั้งนี้ ถือเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความอาลัยต่อพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิไดั” อย่างไรก็ตามงานมหกรรมการแสดงพื้นบ้านล้านนา ประกอบด้วยการจ๊อย แสดงความอาลัย จากแม่ครูบัวซอน ถนอมบุญ ...

Read More »

เชียงใหม่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ รวมใจบวชถวาย ‘พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช’

เชียงใหม่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ รวมใจบวชถวาย ‘พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช’ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ที่ลานหน้าพระธาตุเจดีย์หลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ 89 รูป โดยคณะศิษยานุศิษย์วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายพุทธบริษัท พสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรภาคี ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้พิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ 89 รูป จะแบ่งเป็น 3 วัด คือ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วัดสันติธรรม และและวัดป่าดาราภิรมย์ โดยพระภิกษุจำนวน 33 รูป จะอยู่ศึกษาพระธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลไปจนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2559 อย่างไรก็ตามในเวลา 15.50 น. วันเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีขลิบผมนาค เพื่อรอการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมืองเชียงใหม่ ในบ่ายวันพรุ่งนี้ (28 พฤศจิกายน) ซึ่งพสกนิกรชาวเชียงใหม่ ร่วมใจกันจัดขึ้น โดยมีข้าราชการ ...

Read More »

อุตุฯเตือน 27พย.-3ธค.59 อุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาเซลเซียส

อุตุฯเตือน 27พย.-3ธค.59 อุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาเซลเซียส วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 นายรุ่ง หิรัญวงษ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เปิดเผยว่า เข้านี้อุณหภูมิบริเวณยอดดอยอยู่ในเกณฑ์หนาวจัด ต่ำสุดวัดได้ 6 องศาเซลเซียส มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นกว่าทุกวัน เนื่องจากเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ ซึ่งช่วงนี้บริเวณจุดสูงสุดแกนสยามกำลังสวยงามด้วยหมอกที่ลงปกคลุม ดอกไฮเดนเยียสีม่วงอมชมพูกำลังบานสะพรั่ง พืชตระกูลเฟิร์น มอส กำลังสมบูรณ์ที่สุด เหมาะกับการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว “เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานเปิดให้บริการแต่เช้าตรู่ มีนักท่องเที่ยวมายืนรอต่อคิวอย่างเป็นระเบียบ ท่ามกลาวความเย็นฉ่ำที่ 9 องศาเซลเซียส เพื่อเข้าชมความงามตามธรรมชาติในเส้นทาง ซึ่งมีทั้งทะเลหมอก จุดชมวิว พืชพรรณ และไม้ประจำถิ่น โดยเฉพาะกุหลาบพันปี-คำแดง ที่กำลังบานท้าหนาวอย่างคึกคัก” ทางด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ คาดการณ์ว่า ในช่วงวันที่ 27 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2559 จะมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย 13-31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 3-9 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเตรียมการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสภาพอากาศไว้ด้วย สำนักข่าวเห็ดลม ...

Read More »

แม่ทัพน้อยที่3ล้างอิทธพล ‘เล่าต๋า’ใน1ปี จ่อนำที่ดินถูกยึดฝึกอาชีพเกษตรกรรม-SMEsบำบัดผู้เสพ

แม่ทัพน้อยที่3ล้างอิทธพล ‘เล่าต๋า’ใน1ปี จ่อนำที่ดินถูกยึดฝึกอาชีพเกษตรกรรม-SMEsบำบัดผู้เสพ เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ที่บริเวณด้านหน้าศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.ปส.ชน.) กองพันพัฒนาที่ 3 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พล.ท.ธนา จารุวัต แม่ทัพน้อยที่ 3 และผู้บัญชาการ ศป.ปส.ชน. เป็นประธานแถลงผลการจับกุมนายพิชิต โชคภัคชิตพร ชาวไทยภูเขาเผ่าลีซอ บ้านเลขที่124 หมู่ 8 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 85 มัด จำนวน 170,000 เม็ด และยาไอซ์ น้ำหนัก 3 กิโลกรัม รถยนต์เก๋งยี่ห้อฮอนด้า ซิตี้ หมายเลขทะเบียน ขษ 6052 เชียงใหม่ ซึ่ง ศป.ปส.ชน. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนธิกำลังสกัดกั้นกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติดได้ขณะกำลังลำเลียงของกลางมาบนเส้นทางบ้านเมืองน้อย ต.เวียง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน พล.ท.ธนา กล่าวว่า ยาเสพติดที่ยึดได้เป็นของกลุ่มตะงอย เครือข่ายเหว่ย เซียะ กัง ...

Read More »

เชียงใหม่บูรณาการปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้านพักยา-ตรวจสอบบุคคลต่าวด้าว

เชียงใหม่บูรณาการปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้านพักยา-ตรวจสอบบุคคลต่าวด้าว เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ชุดปฏิบัติการประชารัฐ ประกอบด้วย ทหารตำรวจ ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ ปปส. 45 ชุดปฏิบัติการกว่า 400 นาย นำโดยนายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ พ.อ.สืบสกุล บัวระวงศ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 (มทบ.33) นำกำลังบุกเข้าปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่หมู่บ้านเสี่ยง เป้าหมายยาเสพติด บ้านป่าอ้อ หมู่ 8 ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โดยผลการตรวจค้นพบยาบ้ารวม 18,108 เม็ด ผู้ต้องหา 4 ราย ผู้เสพ 4 ราย อาวุธปืน 5 กระบอก สมุดเงินฝากธนาคารมีเงินหมุนเวียนจำนวนมากรอการตรวจพิสูจน์ 4 เล่ม นายพุฒิพงศ์ กล่าวว่า พื้นที่ อ.พร้าว เป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับ อ.แม่แตง ซึ่งเป็นเส้นทางนำเข้ายาเสพติดและจุดพักยาของขบวนการยาเสพติดที่ลักลอบนำเข้าสิ่งผิดกฎหมายมาจากบริเวณตะเข็บชายแดน วันและเวลาเดียวกัน กำลังเจ้าหน้าหน้าที่ 3 ...

Read More »

เฮฟาเล่ ไทยแลนด์ ทุ่ม20ล้านปักหมุดเปิด โชว์รูม ‘Hafele Design Studio’ที่เชียงใหม่ ดึงยอดขายสินค้าตกแต่งบ้าน

เฮฟาเล่ ไทยแลนด์ ทุ่ม20ล้านปักหมุดเปิด โชว์รูม ‘Hafele Design Studio’ที่เชียงใหม่ ดึงยอดขายสินค้าตกแต่งบ้าน เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ และนายแฟรงค์ ไฮเยอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันเปิด Hafele Design Studio แห่งใหม่สาขาเชียงใหม่ ‘ไลฟ์สไตล์โชว์รูม’ เพื่อการตกแต่งบ้าน ที่รวบรวมไอเดีย และจำลองการตกแต่งจริงให้เห็นภาพการใช้งาน และดีไซน์ได้อย่างครบครัน ในทุกมิติของการตกแต่งมาไว้ใจกลางเมืองเชียงใหม่ โดยมีนายรัตนะ พูนสง่า ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และนายกิตติคุณ สุทธิบุญ Regional Sales Manager บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมนักธุรกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมแสดงความยินดี นายแฟรงค์ ไฮเยอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า Hafele Design Studio ...

Read More »

สวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมยินดีผาลาดตะวันรอนรับรางวัล ‘สุขใจชวนกิน อาหารถิ่นต้องห้ามพลาด’

ร่วมยินดี..  เมื่อเร็วๆนี้ สวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมยินดี กับร้านอาหารผาลาดตะวันรอน บริหารงานโดย สว.ก๊อง ชูชัย เลิศพงศ์อดิศร ที่ได้รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานร้านอาหารในโครงการเสริมสร้างมาตรฐานอาหารถิ่น “สุขใจชวนกิน อาหารถิ่นต้องห้ามพลาด” จากโครงการของ ททท. โดย พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตร ณ ห้างสรรพสินค้า Emquartierกรุงเทพฯ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

สวนสัตว์เชียงใหม่เตรียมปล่อย ‘หมีแพนด้า’ท้าลมหนาว

สวนสัตว์เชียงใหม่เตรียมปล่อย ‘หมีแพนด้า’ท้าลมหนาว วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมทีมพี่เลี้ยงหมีแพนด้า ตรวจความพร้อมส่วนจัดแสดงกลางแจ้ง หรือสวนหลังบ้าน โครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้า เพื่อเตรียมความพร้อมปล่อยคู่รักหมีแพนด้า ‘ช่วงช่วง’ และ ‘หลินฮุ่ย’ ออกท้าลมหนาวในสวนหลังบ้าน โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 นี้ เป็นต้นไป ในเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป “ตอนนี้กำลังเร่งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ส่วนจัดแสดงกลางแจ้งของหมีแพนด้าใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเน้นการปลูกต้นไผ่ให้เต็มพื้นที่ และจำลองสภาพแวดล้อมทั้งหมดให้ใกล้เคียงกับแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติของหมีแพนด้าให้มากที่สุด หวังให้ทั้งคู่ได้ออกกำลังกาย สัมผัสอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาวปีนี้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเตรียมความพร้อมก่อนย่างเข้าสู่ฤดูผสมพันธุ์ในช่วงต้นปีหน้า” สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

เดินหน้าระดมความเห็น เชียงใหม่สู่เมือง ‘มรดกโลก’มั่นใจศักยภาพ-ความพร้อมที่โดดเด่น

เดินหน้าระดมความเห็น เชียงใหม่สู่เมือง ‘มรดกโลก’มั่นใจศักยภาพ-ความพร้อมที่โดดเด่น วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 นายกฤษณ์ ธนาวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเวทีแถลงข่าวและระดมความคิดเห็น บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียต่อความเป็น ‘มรดกโลก’ ของเมืองเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมนานาชาติ 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมืองเชียงใหม่ ตามโครงการจัดทำแผนปฏิบติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ตามแนวทางมรดกโลก (ระยะที่ 1)   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมและประเพณีที่ยาวนานกว่า 720 ปี มีศักยภาพและความโดดเด่นช่วยหนุนเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนที่มีส่วนได้เสีย จะทำให้การกำหนดกรอบและทิศทางให้เกิดความชัดเจนต่อความเป็นมรดกโลก โดยเฉพาะเมื่อเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกแล้วคนเชียงใหม่จะได้อะไร รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) กล่าวว่า สิ่งที่เราต้องคำนึงคือ เราจะดูแลบ้านเมืองและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสถาปัตยกรรมที่งดงามของเราอย่างไร ซึ่งเป้าหมายสำคัญของการเป็นมรดกโลกอยู่ที่ประชาชนอยู่เย็น เป็นสุข และยั่งยืน การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะชุมชนพื้นถิ่นเป็นส่วนสำคัญในการให้มุมมองเมืองเชียงใหม่ที่หลากหลาย “ที่ผ่านมาคณะทำงานได้เดินทางไปศึกษาเมืองต่างๆ เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับเชียงใหม่ อาทิ จอร์จทาวน์ ปีนัง มาเลเซีย ศึกษาในเชิงธรรมชาติที่เชื่อมโยงกันของเมืองเชียงใหม่ทั้ง 3 ส่วน คือ ...

Read More »